Forumet - Om "plagiat" och den kommande strejken

Om "plagiat" och den kommande strejken

201 0 1
Idéer blir bättre. Plagiat visar det. I det "post-post-industriella" stadiet av oändlig information, är den outtömliga strömmen av bilder, idéer och texter så enorm att den selektiva processen av att välja vilket material att plagiera är lika mycket av en "kreativ" handling som skapandet av bilderna, idéerna och texterna.
Om målet med plagiat är att skapa en "radikal" separation från "kreativitet" och dess "värde" som "produkt", måste plagiatören överge urvalsprocessen och begränsa sig till en "Cage:iansk" "slumpmetod".
Eftersom introduktionen av en sådan "slumpmetod" inte förhindrar användningen av resultatet som en förvaring av överskotts"värde" (konst), är det en mer passande handling för konsekventa plagiatörer att delta i KONSTNÄRERNAS STREJK, som innebär (åtminstone) tre års inaktivitet (mellan 1990(2013)) och 1993(2016)).
Endast genom total inaktivitet kan vi rena oss från de kapitalistiska värdena "originalitet" och "kreativitet" manifesterat genom "konst" och dess likvärdiga associé, "Plagiat".

Spana också in:

By a selective re-creation, art isolates and integrates those aspects of reality which represent man’s fundamental view of himself and of existence. Out of the countless number of concretes—of single, disorganized and (seemingly) contradictory attributes, actions and entities—an artist isolates the things which he regards as metaphysically essential and integrates them into a single new concrete that represents an embodied abstraction.