Forumet - Omskärelse på tapeten igen

Omskärelse på tapeten igen

456 0 8
Regeringen har nu bestämt sig för att förkasta FN:s barnkonvention, eftersom den inte är förenlig med muslimska och judiska föräldrars vidskeplighet. Det slås därför fast att Sveriges landsting skall erbjuda rituell könsstympning av omyndiga spädbarn.

I dagsläget så finns inga dokumenterade fördelar med omskärelse.
Däremot så finns dokumenterade nackdelar.

- Minskad känsel i ollonet, vilket leder till mindre njutning vid sexuella aktiviteter.
- Risk för uttorkning av ollon.
- Risk för sprickbildning i och med uttorkningen.
- Estetiskt fulare penis.
- Smuts och bakterier kommer lättare i kontakt med ollonet.
- Risk för allvarliga komplikationer i samband med ingreppet.

Könsstympningsförespråkare hävdar ofta att risken för komplikationer inte finns om ingreppet sker i en klinisk miljö och av kompetent personal. Det stämmer inte. På nästan hälften av de könsstympade blir det lokala infektioner, vilket kräver behandling med antibiotika. Detta gör att den stympade ofta får resistenta bakterier samtidigt som chansen till att stoppa infektioner minskar för varje år, i och med den globala överanvändningen av antibiotika.

Nedan följer en länk till en sida där ett stackars omskuret muslimbarn drabbades av en allvarlig infektion strax efter ingreppet. Infektionen ledde till att läkare blev tvugna att göra en större operation där all hud från nedre buken, låren, penis samt pung avlägsnades. Stötande bilder.

http://www.infocirc.org/fourn.htm

Kanske borde alla omskärelseförespråkade genomgå just denna operation, så får vi se hur positiva de är till rituell omskärelse sedan [mad]

Spana också in:

Lysande Sickan:

hälften av de könsstympade blir det lokala infektioner, vilket kräver behandling med antibiotika. Detta gör att den stympade ofta får resistenta bakterier samtidigt som chansen till att stoppa infektioner minskar för varje år, i och med den globala överanvändningen av antibiotika.


Illa för något helt onödigt.
Inga barn ska tvingas till onödiga ingrepp med fler nackdelar än fördelar, speciellt inte när de inte själva kan ta ställning i frågan. Jag undrar om inte omskärelse av barn borde förbjudas. Kvinnlig könsstympning är oftast värre, men det är fortfarande samma tanke: man tar bort en del av könet av tradition, på småbarn som inte kan bestämma själva.