Forumet - Ondska - bevis för Guds existens! Ondska är bara frånvaro av Guds godhet! Teodicé inget problem!

Ondska - bevis för Guds existens! Ondska är bara frånvaro av Guds godhet! Teodicé inget problem!

4028 0 111
.
GUD ÄR ABSOLUT GOD !!!

ONDSKA ÄR BARA FRÅNVARON AV GUDS GODHET !!!


[y]

Eftersom Gud skänkte oss själar (minigudar) vår Gudagivna fria vilja, eftersom kärlek baseras på fri vilja, så kan vi välja att göra gott eller ont.

Möjligheten att göra gott, förutsätter samtidigt möjligheten att göra ont. Av respekt för vår fria vilja, tvingar alltså inte Gud oss att göra goda gärningar!

[y]

En del ateister påstår helt ologiskt att Gud skulle vara ond (samtidigt som de påstår att Gud inte ens finns), bara för att det finns ondska och lidande här i den materiella världen, den illusoriska skuggvärlden.

Som om det skulle vara Guds fel för att vi själva lider, när det i själva verket är skörden av vår egen dåliga karma vi får smaka på, pga syndfulla handlingar vi sått i våra tidigare liv!

Ondskan uppstår för själen/individen när den personligen vänder Gud ryggen och därmed hamnar på Guds baksida av tillvaron, den materiella världen, medan den som aldrig vänder Honom ryggen aldrig heller erfar ondskan, som ju lyser med sin frånvaro på Hans framsida, i den absolut goda andliga världen!

På samma sätt, för att ge en passande liknelse, är inte heller Solen direkt orsak till mörker, utan det är individen som vänder ryggen mot Solen som skapar sin egen skugga, sitt mörker. Man är alltså alltid själv orsak till ondska och mörker, inte Gud eller Solen!

Ondskan har alltså inte direkt med Gud att göra, varför det så kallade teodicéproblemet inte alls är något problem:

[y][y]

Att staten uppför fängelser där lagförbrytare får sitta inne och lida av sina straff, är det ont av staten?

Nej, inte alls!

Varför skulle det då vara ont av Gud att skapa den materiella världen (själens fängelse) med dess mörker och lidanden, för de rebelliska själar som inte längre vill följa Guds kärleksfulla lagar i den andliga världen?

Att Gud ger oss möjligheten att välja mellan det goda eller onda, precis som staten ger oss möjligheten att följa eller bryta dess lagar, och sedan ta straffet om man bryter mot dem, gör det Gud till ond?

Att Gud gett oss valfriheten att välja mellan det andliga (det absolut goda) och det materiella (det relativt goda och onda), gör inte Gud ond!

Tvärtom!

Det onda hade ju varit om Gud INTE hade skänkt oss den fria viljan att själva välja om vi vill leva med Gud i den eviga andliga världen, eller med de illusoriska materiella objekten här i den temporära materiella världen..

Eller hur? [y]

Att ondska och lidande finns, utgör ju de facto ett bevis för att även motsatsen, dvs det goda och det Gudomliga, måste finnas!

I den eviga andliga världen råder bara det goda, det absoluta, medan det här i den temporära materiella världen råder både gott och ont, det relativa!

I den andliga världen styr Gudskärleken, medan här i den materiella världen styr karmalagen, ödet, som vi är fjättrade vid...

Att det finns så mycket ondska och dålig karma i världen just nu, beror naturligtvis på att det är så många som missbrukar sin Gudagivna fria vilja, lever Gudlöst och inte efterföljer Guds lagar och bud!

Inte undra på att världen ser så mörk och våldsam ut som den gör nu, med tanke på hur Gudlös människan har blivit... [sad]

[y]

TILL DISKUSSION:

Ondskan är ett mycket starkt bevis för Guds existens, eller hur? [y]

Gott och ont här i den materiella världen är av relativ natur, medan Gud och den andliga världen är absolut, oberoende av ondskan!

Logiskt, eller hur?

Hare Krishna! [y]
.

Spana också in:

Dödsguden:

Att ondska och lidande finns, utgör ju de facto ett bevis för att även motsatsen, dvs det goda och det Gudomliga, måste finnas!


Det utgör de facto bevis för att "goda handlingar" och frihet från smärta. Gud har inte med saken att göra.

Dödsguden:

Ondskan är ett mycket starkt bevis för Guds existens, eller hur? [y]


Nej. Först måste du definiera ondska, hitta någon definition som passar alla människor, få alla människor att acceptera samma gud, samt bevisa motsatspar som en "vattentät" fungerande mekanism osv..

Dödsguden:

Att staten uppför fängelser där lagförbrytare får sitta inne och lida av sina straff, är det ont av staten?
Nej, inte alls!


Jo absolut, bara själva idén om att en grupp människor kan vara såpass självgoda att de anser sig ha rätten att frånta en person dennes frihet, är i min mening ganska vrickad.

Dödsguden:

Gott och ont här i den materiella världen är av relativ natur, medan Gud och den andliga världen är absolut, oberoende av ondskan!
Logiskt, eller hur?
Hare Krishna! [y]


Fast hur kan den vara god om motsatsparen inte existerar i direkt anslutning?

Det roligaste med dina trådar lälle Dödsgudenär att du tar upp viktiga existentiella frågor([y]), plus att allt fruitcakeande får mig att skratta så hårt att det nästan sprutar kaffe ur min näsa [bigsmile]
Dödsguden:

Att tortera bebisar för nöjes skull, är det en ond handling?


Enligt min egen definition ja. Men Nazisterna hade säkert sina egna övertygelser för att göra de dåd de gjorde mot judar, ryssar och andra ''motståndare''.

Men de tänkte nog aldrig ''oj fy fan vad ond jag är''. För att du överhuvud taget ens ska kommentera Nazismen så bör du ialla fall läst på lite om hur tänket var för just dom och under den tiden de levde.
Dödsguden:

när det i själva verket är skörden av vår egen dåliga karma vi får smaka på, pga syndfulla handlingar vi sått i våra tidigare liv!


Så alla fattiga som lider i tredje världen förtjänar det? För precis alla har varit syndiga i deras tidigare liv?

Dödsguden:

medan den som aldrig vänder Honom ryggen aldrig heller erfar ondskan,


Menar du att man själv inte utför onda handlingar eller att man inte råkar ut för onda människor/etc?

Dödsguden:

Det onda hade ju varit om Gud INTE hade skänkt oss den fria viljan att själva välja om vi vill leva med Gud i den eviga andliga världen, eller med de illusoriska materiella objekten här i den temporära materiella världen..

Eller hur? [y]


Nej, för hade Gud tagit bort den fria viljan från oss människor hade vi aldrig känt att vi behövt någon. Gud menar att hans väg är den goda, eller hur? Gud vill sin skapelse deras bästa (genom att se till att vi kan be till honom), eller hur? Varför då ge oss en fri vilja att välja det som kan skada oss? Varför väljer han inte bara åt oss, han vill ju trots allt vårt bästa? Eller vill han bara testa oss, och varför skulle han vilja testa oss om han redan är allvetande? [smile]

Dödsguden:

Att ondska och lidande finns, utgör ju de facto ett bevis för att även motsatsen, dvs det goda och det Gudomliga, måste finnas!


Gudomliga är inte motsatsen till lidande. Godhet är inte lika med gudomlighet, det är bara din åsikt. Hur är Gud god enligt dig?
Okej, börja med att definiera ont och gott. Var går gränsen mellan de två? Och hur skulle du bedöma en handling som utförts i gott syfte men som gett ett dåligt resultat? Hur skulle du bedöma motsatsen, det vill säga ont syfte men gott resultat? Hur vet man vad som är gott och vad som är ont? Är man till exempel ond om man äter kött eller om man dödar någon i självförsvar?

Dödsguden:

Att staten uppför fängelser där lagförbrytare får sitta inne och lida av sina straff, är det ont av staten?

Nej, inte alls!

Varför skulle det då vara ont av Gud att skapa den materiella världen (själens fängelse) med dess mörker och lidanden, för de rebelliska själar som inte längre vill följa Guds kärleksfulla lagar i den andliga världen?


Det där är inte alls en bra jämförelse, för om det nu skulle vara sådär så har ju Gud tvingat ALLA att leva i hans fängelse. Vi lever ju alla i den materiella världen. Eller menar du att det finns en annan värld där människor som inte syndat hamnar, och att vi som bor här på jorden har syndat i tidigare liv? Jag förstår inte alls din världsbild.

Sedan undrar jag också ifall den materiella världen nödvändigtvis måste vara ond. En kombination av inre glädje och ett uppskattande av de materiella ting som finns runtomkring oss tycker jag personligen är det ultimata. Visst finns det lidande och sorg i den materiella världen, men det är ju bara en del av den och innebär inte att den i sig är ond eller att man kan säga att den är ett slags fängelse.

Dödsguden:

Att Gud ger oss möjligheten att välja mellan det goda eller onda, precis som staten ger oss möjligheten att följa eller bryta dess lagar, och sedan ta straffet om man bryter mot dem, gör det Gud till ond?


Så varför lanserar inte Gud en lagbok? Jag tycker det som står i GT och NT är lite föråldrat. Staten ger i alla fall tydliga riktlinjer och säger "gör inte det här, gör inte det där", medan Gud är väldigt tyst av sig.

För övrigt så pratar du hela tiden om det där valet som vi människor måste göra, men det är långt ifrån självklart för många att det ens finns något sådant val. Om nu Gud finns så har han låtit oss gissa oss till att vi har ett val att göra överhuvudtaget. Personligen tror jag inte han finns, för då borde han väl ha visat tydligare att han existerar? Jag har försökt tro många gånger, jag har bett och jag har till och med åkt till ett kloster för att få fatt på Gud. Men han ger mig aldrig något tecken och då drar jag slutsatsen att han antingen inte finns eller att han inte vill ha mig. Och i vilket fall som helst förstår jag inte varför jag då ska tro på honom eller bry mig om honom? Nej, jag tror Gud är ett påhitt.

Dödsguden:

Inte undra på att världen ser så mörk och våldsam ut som den gör nu, med tanke på hur Gudlös människan har blivit... [sad]


Jag tror inte människan beter sig särskilt mycket värre idag än förut, utan jag tror snarare att den ondska du talar om tar sig uttryck på ett annat sätt nuförtiden.

Dödsguden:

Ondskan är ett mycket starkt bevis för Guds existens, eller hur? [y]


Jag tycker faktiskt inte det. Det finns dessutom mycket som har gjorts i Guds namn som har varit ofattbart elakt. Ta inkvisitionen till exempel, eller korstågen.
Kitten:

Vi lever ju alla i den materiella världen. Eller menar du att det finns en annan värld där människor som inte syndat hamnar, och att vi som bor här på jorden har syndat i tidigare liv?


Det är faktiskt en minoritet, 1/10, av alla själar som lever i denna temporära materiella värld!

Majoriteten, 9/10, lever i gränslös lycka och kärlek i den eviga andliga världen, i den absoluta rumtiden, bortom vår relativa rumtid! [y]


Jag får be om ursäkt till alla som ställer en massa frågor till mig just nu, men jag är bortrest på semester just nu, och kommer knappt att ha någon tid att svara på nånting för några veckor framöver!

Hare Krishna! [y]