Forumet - Ordning och uppförande

Ordning och uppförande

2136 0 47
Borde betyget på exempelvis en uppsats (eller kursbetyget) påverkas, med andra ord sänkas, ifall den är inlämnad för sent? Med andra ord; borde en students ordning och uppförande påverka huruvida denne får ett visst betyg?
Just nu upplever jag det som att många lärare låter detta spela roll och väga in i betygsättningen i olika ämnen. Upplever ni samma sak och tror ni att ett separat betyg i ordning och uppförande skulle kunna förhindra detta?
soimpolite:

Borde inte få påverka betyget i ett ämne (Du röstade på detta alternativ)


hörde dessutom något om att lärare sätter tidsgränser så att dom ska hinna rätta allt i tid etc, och att man egentligen får lämna in sakerna när man vill så länge man gör det innan kursen är slut. så egentligen får inte betyget påverkas av att man lämnar in en uppgift sent. men vet inte hur bra det stämmer.
soimpolite:

Just nu upplever jag det som att många lärare låter detta spela roll och väga in i betygsättningen i olika ämnen. Upplever ni samma sak och tror ni att ett separat betyg i ordning och uppförande skulle kunna förhindra detta?


Jag har aldrig känt att det varit så, har aldrig varit bra på att få saker gjorda i tid, men mina lärare har givit mig rättvisa betyg ändå.

Spana också in:

Samma regler måste gälla för alla. Hur kan folk inte förstå det? Ordning och uppförande är ju en helt annan sak än att lämna in uppgifter i tid. Däremot om du är en extremt jobbig person i klassrummet så bör det inte påverka betyget på inlämnade uppgifter, däremot bör du inte ens få ett betyg eller vara i klassrummet om du inte kan uppföra dig.

Även om man har ett separat betyg för ordning och uppförande så skall man inte kunna härja på lektioner eller skita i att göra uppgifter i tid utan att det påverkar betyget.
halvannanpanna:

betyg i fjäsk (vilket detta skulle innebära) är fullkomligt efterblivet bortom rim och reson.


Varför skulle det? Hade kunnat finnas kriterier för de betygen också, liksom det finns för alla andra. Typ att man skall komma i tid till lektionerna, måste ha ett antal timmar närvaro, lämnar in saker i tid osv. Man skulle ju kunna ha ett G eller IG. Eller helt enkelt en kommentar bara. Alltså att det skulle existera mest för att ta bort allt ordningsrelaterat från att påverka kursbetygen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


WaterTiger:

Samma regler måste gälla för alla. Hur kan folk inte förstå det?


Visst, men du ser inget konstigt i att huruvida X är oambitiös, lat och odisciplinerad skall få avgöra vilket betyg X kommer att få i en kurs där X kanske till och med överpresterar och gott och väl uppfyller kunskapskraven som krävs enligt betygskriterierna?
soimpolite:

Varför skulle det? Hade kunnat finnas kriterier för de betygen också, liksom det finns för alla andra.


och betyg i de andra ämnena består redan till en stor del av fjäsk. Det här skulle göra det ännu mer eftersom det bara är lärarens bedömning som påverkar; finns inga nationella prov i det och dylikt.
sen är det ju så att ett sådant betyg nästan garanterat skulle användas för att sätta dit elever som käftar med läraren, vilket även det redan nu är ett stort problem. säger man emot läraren får man skit, oavsett hur rätt man har.

dessutom, vad skulle betyget användas till? gymnasiebehörighet? cv?
soimpolite:

Visst, men du ser inget konstigt i att huruvida X är oambitiös, lat och odisciplinerad skall få avgöra vilket betyg X kommer att få i en kurs där X kanske till och med överpresterar och gott och väl uppfyller kunskapskraven som krävs enligt betygskriterierna?


Jodå, jag har själv skippat många läxor helt eftersom motivationen inte funnits, och uppgifterna i sig varit ytliga,onyanserade och ointressanta. Däremot måste samma regler gälla för alla oavsett.

Jag är också emot att elever som fullständigt suger, men som "har utvecklats mycket", kan få MVG fast de fortfarande är fullständigt värdelösa. Att utveckling värderas mer än kunskap. Om kunskapsnivån överstiger nivån i klassrummet så är det svårt att utvecklas.

Bättre vore om elever som gång på gång visar stor kunskap slapp slösa tid på uppgifter långt under deras förmåga för att istället fokusera på annat. Men det är en fråga om att göra skolan flexibel. Men man kan inte göra undantag inom de regler som satts upp i ett klassrum,då lämnar man utrymme för tvivel och tappar trovärdighet i betygssättningen ( ännu mer tvivel än nu dvs ). Lösningen ligger nog i att förändra skolan och göra den mer flexibel för individuella anpassningar.
JLm:

Hur önskar du att man röstar, om man både anser att det ska påverka betyg i enskilt ämnet, och att det bör införas ett betyg i uppförande?


Rösta hur du vill och kommentera va du tycker. Den här undersökningen är inte den mest genomtänkta.

halvannanpanna:

finns inga nationella prov i det och dylikt.


Finns det inte i alla kurser. Man går som sagt oftast efter betygskristerier.

halvannanpanna:

dessutom, vad skulle betyget användas till? gymnasiebehörighet? cv?


CV. tänker det här på gymnasiet nu... skulle absolut inte vara något mått för huruvida man får läsa vidare på högskola eller ej. Mer ett omdöme/betyg.

halvannanpanna:

och betyg i de andra ämnena består redan till en stor del av fjäsk.


Men ge dig [rolleyes]
soimpolite:

Men ge dig [rolleyes]


eh, va? jag kan säga från personlig erfarenhet att jag har haft betyg som har höjts för att jag fjäskat, och sänkts för att läraren inte gillat mig. och det är inte bara jag själv som varit med om det. låt mig gissa; du är en liberal kvinna som generellt sett fått bra betyg i skolan, gått i en hyffsad om inte bra grundskola, och kommit någorlunda acceptabelt överens med lärarna?
fjäsk lönar sig i skolan, precis som på alla andra platser där man bedöms. även lärare som försöker vara neutrala (och gudarna ska veta att inte alla försöker) påverkas ju givetvis av deras personliga relation med eleven.

soimpolite:

Finns det inte i alla kurser. Man går som sagt oftast efter betygskristerier.


och som sagt, kriterierna för en kurs som "ordning och uppförande" skulle bli totalt efterblivna. och hur ska själva utbildningen i det se ut?

soimpolite:

CV. tänker det här på gymnasiet nu... skulle absolut inte vara något mått för huruvida man får läsa vidare på högskola eller ej. Mer ett omdöme/betyg.


så vad du vill är att ha ett statligt finansierat diplom i "sitt ner och håll käften", som illa kvickt blir obligatoriskt på arbetsmarknaden? ja, för det är precis det som landet med europas sämsta civilkurage behöver.

hade betydligt hellre sett en kurs i civil olydnad, våldslöst motstånd (eller våldsamt motstånd för den delen) och organiseringsform för utomparlamentarisk politik. det är något som svenskarna behöver lära sig om, snarare än att vara duktiga, lydiga, små arbetsrobotar.
halvannanpanna:

eh, va? jag kan säga från personlig erfarenhet att jag har haft betyg som har höjts för att jag fjäskat, och sänkts för att läraren inte gillat mig


Då är det fel å lärarna snarare än betygen. Sedan tror jag knappast att större delen av betygen består av lärarnas åsikt om en. Ligger nog åtminstone mer kunskapsbaserade omdömen är personliga i betygen.

halvannanpanna:

och som sagt, kriterierna för en kurs som "ordning och uppförande" skulle bli totalt efterblivna. och hur ska själva utbildningen i det se ut?


Man skulle som sagt bara kunna ha ett omdöme och om man hade betyg kunde man ha vissa väldigt konkreta krav, t.ex. att om du lämnar in något för sent mer än 3 blir du icke godkänd.

halvannanpanna:

så vad du vill är att ha ett statligt finansierat diplom i "sitt ner och håll käften", som illa kvickt blir obligatoriskt på arbetsmarknaden?


Jag har inte skrivit att jag vill ha det. Har bara funderat på huruvida det skulle kunna bidra med att ta bort ordningens påverkan av kursbetygen.

Att ha ett diplom w/e skulle mer kunna vara en merit att kunna visa upp. En morot för de som skötte sig. Poängen är att kunskapen skall bedömas och att man skall bortse från ordningen när det kommer till kursbetyg. Skulle man ha ett omdöme/betyg i ordning skulle gränsen bli väldigt tydlig. Det är där lärarna kommenterar din ordning och inte i det ämne de undervisar i.

WaterTiger:

Däremot måste samma regler gälla för alla oavsett.


Ja? Det är inget jag har tagit avstånd från...
soimpolite:

Då är det fel å lärarna snarare än betygen. Sedan tror jag knappast att större delen av betygen består av lärarnas åsikt om en. Ligger nog åtminstone mer kunskapsbaserade omdömen är personliga i betygen.


ja, det är fel på lärarna på samma sätt som det är fel på Kim Jong snarare än hans kärnvapen. det är fortfarande fullkomligt idiotiskt att sätta kärnvapen i händerna på honom. men som sagt, att man vinklas hör till mänsklig natur. därför bör man inte ha ett system där den vinklingen lätt tar form.

och vilket som är större delen är irrelevant. även om det är så lite som 5% av det som är personliga åsikter så är det tillräckligt för att skicka ut många ungar från högre utbildning.soimpolite:

Man skulle som sagt bara kunna ha ett omdöme och om man hade betyg kunde man ha vissa väldigt konkreta krav, t.ex. att om du lämnar in något för sent mer än 3 blir du icke godkänd.


och vad för uppgifter är det det ska röra? ska man ge fullkomligt meningslösa uppgifter bara för att kolla så de blir inlämnade i tid?
vet du ens hur en gymnasieutbildning fungerar, med separata kurser man får betyg i?

soimpolite:

Jag har inte skrivit att jag vill ha det. Har bara funderat på huruvida det skulle kunna bidra med att ta bort ordningens påverkan av kursbetygen.


det enklaste sättet att få bort det är att ta bort betygen, alternativt sänka dem till en tvågradig skala. eftersom betygen mer eller mindre enbart används till högre utbildning så är det enda som är relevant med dem, "räcker kunskapen till att studera X?". i ett system med enbart godkänt och inte godkänt är det mycket svårare att favorisera.soimpolite:

Att ha ett diplom w/e skulle mer kunna vara en merit att kunna visa upp. En morot för de som skötte sig. Poängen är att kunskapen skall bedömas och att man skall bortse från ordningen när det kommer till kursbetyg.


lärarna ska ge fan i min ordning, oavsett. om jag är SÅ störande att det inte går att bedriva undervisning, då räcker det inte att hota med ett sämre betyg. om inte, så angår det inte dem.

och det här diplomet skulle snabbt bli standard på arbetsmarknaden, därmen skulle det här ämnet i praktiken bli ett kärnämne, och så skulle man få en snabb och enkel tvångskurs i "sitt ned och håll käften" precis som jag sade.och då har vi inte ens kommit in på ​ATT BETYG INTE GYNNAR INLÄRNINGEN.
Utbildning är inte något så simpelt som en tyckandefråga där alla åsikter har lika värde, utbildning är ett vetenskapligt område det forskats MYCKET i, och där i princip all forskning står och skriker högljutt att BETYG ÄR EFTERBLIVET.
soimpolite:

Borde inte få påverka betyget i ett ämne (Du röstade på detta alternativ)


sen borde man inte heller behöva söka in på universitetet med betyg som valuta. Det är bara fucked.enhimmelskdrog:

hörde dessutom något om att lärare sätter tidsgränser så att dom ska hinna rätta allt i tid etc, och att man egentligen får lämna in sakerna när man vill så länge man gör det innan kursen är slut.


Ska kolla upp det för om det stämmer så kommer jag och en del andra bli lätt arga på vissa lärare...