Forumet - Paintball

Paintball

719 1 3
Iomed att paintballfärg måste vara organisk och inte får vara giftig (för människor åtminstone) och försvinner när det regnar så tycker man de flesta markägare inte borde ha något emot det, men det kan vara bra att fråga ändå.
Självklart får du skjuta på gården. Men juridiskt sett måste du ha målsmans tillstånd iomed att det är ett gasdrivet vapen som överstiger en viss anslagsenergigräns då du är under 18.

TL;DR
De e bara å panga på [bigsmile]

EDIT:
Tydligen minns jag fel. Så här var det egentligen.
Paintballskytte bedrivs med kolsyre-, luft-, eller fjädervapen. I förhållande till andra jämförliga skjutvapen har paintballvapen oftast en begränsad effekt. Av 1 kap. 2 § tredje stycket vapenförordningen (1996:70) framgår när ett sådant vapen anses ha en begränsad effekt. Tillstånd, vapenlicens, för innehav av paintballvapen krävs alltid för den som inte fyllt 18 år.

För den som inte fyllt 18 år krävs tillstånd för skytte med paintballvapen utomhus inom planlagt område, enligt 3 kap. 6 § ordningslagen (1993:1617). Ett sådant tillstånd utfärdas av polismyndigheten. Även utanför planlagt område krävs ett sådant tillstånd för den som inte fyllt 18 år, om inte skyttet sker under uppsikt av någon som fyllt 20 år. För skytte med paintballvapen utanför planlagt område krävs dessutom att markägaren har gett sitt samtycke.