Forumet - Peak oil? Skit samma!! Kall fusion är snart här!

Peak oil? Skit samma!! Kall fusion är snart här!

128 0 2
Nu är det på gång!!

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3073394.ece

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3108231.ece

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3091074.ece

Kall fusion är något som kan komma att lösa alla världens energiproblem. Om kall fusion blir verklighet kan kol- och oljekraftverk samt kärnkraftverk att kunna avvecklas tidigare än någon vågat hoppas på.

Fusionskraft skulle vända upp och ner på exakt allt.

Till skillnad från vanliga kärnkraftverk kräver fusion inga tungmetaller som bränsle. Och de efterlämnar nästan inget radioaktivt avfall. Det lilla som bildas har kort halveringstid.

Problemet med fusion har varit att det endast har kunnat uppnås vid extrema temperaturer som närmar sig dem i solen. Men med kall fusion finns inget av dessa problem.

Som bränsle används vanligt nickel som finns i mängder i jordskorpan. Energiförbrukningen i Sverige är idag fem ton olja per person och år - med fusionskraft blir den istället ett hundradels gram nickel per person och år. 94 kg nickel täcker då hela landets energibehov.


Vad kall fusion innebär:
- Nästan inget radioaktivt avfall. Det lilla som bildas har dessutom kort halveringstid.
- Inga tungmetaller krävs som bränsle. Vanligt nickel (Ni) kan användas.
- Inga extrema temperaturer i reaktorn. Vid vanlig fusion krävs temperaturer på minst 100 miljoner Kelvingrader, och plasman i reaktorn måste skyddas av kraftiga magnetfält.
- Inga utsläpp i atmosfären av kol eller olja.
- Inga älvar behöver förstöras av vattenkraftverk och inga fåglar krocka med vindkraftverk.
- Ingen explosionsrisk.
- Energibehovet per person och år i Sverige minskar från fem ton olja till ett hundradels gram nickel. Hela Sveriges energibehov kan täckas av mindre än 100 kg nickel per år.


KANON! Vi får hoppas på det här [party]
Ur ett teknikperspektiv: FY FAAAEEEN VA COOLT!

Ur ett samhälls- och miljöperspektiv: Hah, lol, tror du är lite väl optimistisk nu. Ny teknik är gärna sensationsinriktade och bör tas med en nypa salt i min erfarenhet - men YMMV. För att det ska slå i ett kapitalistiskt samhälle måste det ju för det första vara lönsamt för profitisterna, och dessutom måste det vara omöjligt att stoppa för de som tjänar pengar på annat.

Min (kanske lite cyniska) gissning är att det här kommer användas som en ursäkt för att skita totalt i allt annat miljöarbete, men skjutas i sank av uppköpta patent, immaterialrätt och/eller bristande ekonomisk vinning.
KingGurka:

För att det ska slå i ett kapitalistiskt samhälle måste det ju för det första vara lönsamt för profitisterna, och dessutom måste det vara omöjligt att stoppa för de som tjänar pengar på annat.


Men hur tänker du nu?

Västvärlden och växande smygkapitalistiska länder som Kina och Indien är beroende av olja som vi/de själva inte besitter i någon speciellt stor utsträckning. Det ligger i västvärldens och tillväxtländernas intresse att göra sig av med behovet av olja.

Titta bara på oljeprisets utveckling sedan arabvärlden började reagera mot deras diktaturer. OCh då är det inte ens de stora oljeproducerande diktaturerna som har råkat ut för det. Att undvika ett högt oljepris och olja överlag är något som dina s.k. "profitister" vill.

KingGurka:

gissning


Aha