Forumet - Personlighetstest

Personlighetstest

528 0 55
Kopierat ur en enkät så det är därför det ser lite skumt ut, egentligen skulle man ringa in rätt alternativ. [crazy]

De som svarar snabbast kan få veta vilken personlighet de själva har, tolkningarna är klydda så jag orkar inte skriva ut dem. [party]

1) Vilket kontaktsätt föredrar du vid jobbansökan?

Skriftlig 1 2 3 4 Verbal

2) Hur lättskrämd är du.
Inte alls 1 2 3 4 Mycket

3) Ser du dig själv som övervägande spontan eller övervägande planerande?

Spontan 1 2 3 4 Planerande

4) Brukar du lägga märke till att människor i din omgivning mår dåligt?

Väldigt sällan 1 2 3 4 Nästan alltid

5) Gillar du att prova på nya utmaningar?

Jag gillar det inte alls 1 2 3 4 Jag gillar det mycket

6) Om någon börjar prata med dig på bussen, hur benägen är du att fortsätta prata?

Mycket benägen 1 2 3 4 Inte alls benägen

7) Hur nervös blir du när du ska prata inför en större folkmängd?

Inte alls 1 2 3 4 Mycket

8) Har du höga prestationskrav på dig själv?

Ja, mycket höga 1 2 3 4 Nej, inga alls

9) Tar du hänsyn till hur folk mår i sociala situationer?

Tar inte alls hänsyn 1 2 3 4 Tar mycket hänsyn

10) Anpassar du dig lätt efter nya situationer?

Mycket lätt 1 2 3 4 Har svårt för det

11) Vad föredrar du, hemmakväll eller utekväll?

Utekväll 1 2 3 4 Hemmakväll

12) Får du lätt prestationsångest?

Nej 1 2 3 4 Ja

13) Brukar du vara noggrann när du gör något?

Nej 1 2 3 4 Ja

14) Hur reagerar du när folk skadar sig på TV?

Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

15) Gillar du att göra spontana saker?

Nej 1 2 3 4 Ja

16) Om du befinner dig på samma plats som en du attraheras av, hur troligt är det att du tar kontakt med denne?

Mycket troligt 1 2 3 4 Inte alls trolig

17) Om två personer i din omgivning börjar bråka, känner du dig hotat?

Ja väldigt 1 2 3 4 Nej inte alls

18) Vad stämmer bäst på dig?

Kommer alltid i tid 1 2 3 4 Är alltid sen

19) Hur reagerar du på människor som skiljer sig från dig?

Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

20) Har du lätt för att acceptera nya människor i din umgängeskrets?

Mycket svårt 1 2 3 4 Mycket lätt

ÄNDRAT 2009-03-13 20:35
Ta inte bort värderingarna (mycket lätt - mycket svårt, etc), tar tre gånger så lång tid att "rätta" då.

ÄNDRAT 2009-03-13 21:17
Orkar inte rätta fler. :$
1) Vilket kontaktsätt föredrar du vid jobbansökan?

2

2) Hur lättskrämd är du.
3

3) Ser du dig själv som övervägande spontan eller övervägande planerande?

3

4) Brukar du lägga märke till att människor i din omgivning mår dåligt?

4

5) Gillar du att prova på nya utmaningar?

3

6) Om någon börjar prata med dig på bussen, hur benägen är du att fortsätta prata?

3

7) Hur nervös blir du när du ska prata inför en större folkmängd?

1

8) Har du höga prestationskrav på dig själv?

1

9) Tar du hänsyn till hur folk mår i sociala situationer?

2

10) Anpassar du dig lätt efter nya situationer?

1

11) Vad föredrar du, hemmakväll eller utekväll?

3

12) Får du lätt prestationsångest?

2

13) Brukar du vara noggrann när du gör något?

4

14) Hur reagerar du när folk skadar sig på TV?

4

15) Gillar du att göra spontana saker?

3

16) Om du befinner dig på samma plats som en du attraheras av, hur troligt är det att du tar kontakt med denne?

3

17) Om två personer i din omgivning börjar bråka, känner du dig hotat?

2

18) Vad stämmer bäst på dig?

1

19) Hur reagerar du på människor som skiljer sig från dig?

4

20) Har du lätt för att acceptera nya människor i din umgängeskrets?

4
1) Vilket kontaktsätt föredrar du vid jobbansökan?

Skriftlig 1 2 3 4 Verbal

2) Hur lättskrämd är du.
Inte alls 1 2 3 4 Mycket

3) Ser du dig själv som övervägande spontan eller övervägande planerande?

Spontan 1 2 3 4 Planerande

4) Brukar du lägga märke till att människor i din omgivning mår dåligt?

Väldigt sällan 1 2 3 4 Nästan alltid

5) Gillar du att prova på nya utmaningar?

Jag gillar det inte alls 1 2 3 4 Jag gillar det mycket

6) Om någon börjar prata med dig på bussen, hur benägen är du att fortsätta prata?

Mycket benägen 1 2 3 4 Inte alls benägen

7) Hur nervös blir du när du ska prata inför en större folkmängd?

Inte alls 1 2 3 4 Mycket

8) Har du höga prestationskrav på dig själv?

Ja, mycket höga 1 2 3 4 Nej, inga alls

9) Tar du hänsyn till hur folk mår i sociala situationer?

Tar inte alls hänsyn 1 2 3 4 Tar mycket hänsyn

10) Anpassar du dig lätt efter nya situationer?

Mycket lätt 1 2 3 4 Har svårt för det

11) Vad föredrar du, hemmakväll eller utekväll?

Utekväll 1 2 3 4 Hemmakväll

12) Får du lätt prestationsångest?

Nej 1 2 3 4 Ja

13) Brukar du vara noggrann när du gör något?

Nej 1 2 3 4 Ja

14) Hur reagerar du när folk skadar sig på TV?

Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

15) Gillar du att göra spontana saker?

Nej 1 2 3 4 Ja

16) Om du befinner dig på samma plats som en du attraheras av, hur troligt är det att du tar kontakt med denne?

Mycket troligt 1 2 3 4 Inte alls trolig

17) Om två personer i din omgivning börjar bråka, känner du dig hotat?

Ja väldigt 1 2 3 4 Nej inte alls

18) Vad stämmer bäst på dig?

Kommer alltid i tid 1 2 3 4 Är alltid sen

19) Hur reagerar du på människor som skiljer sig från dig?

Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

20) Har du lätt för att acceptera nya människor i din umgängeskrets?

Mycket svårt 1 2 3 4 Mycket lätt
1) Vilket kontaktsätt föredrar du vid jobbansökan?

Skriftlig 1 Verbal

2) Hur lättskrämd är du.
Inte alls 2 Mycket

3) Ser du dig själv som övervägande spontan eller övervägande planerande?

Spontan 2 Planerande

4) Brukar du lägga märke till att människor i din omgivning mår dåligt?

Väldigt sällan 2 Nästan alltid

5) Gillar du att prova på nya utmaningar?

Jag gillar det inte alls 3 Jag gillar det mycket

6) Om någon börjar prata med dig på bussen, hur benägen är du att fortsätta prata?

Mycket benägen 4 Inte alls benägen

7) Hur nervös blir du när du ska prata inför en större folkmängd?

Inte alls 1 Mycket

8) Har du höga prestationskrav på dig själv?

Ja, mycket höga 2 Nej, inga alls

9) Tar du hänsyn till hur folk mår i sociala situationer?

Tar inte alls hänsyn 3 Tar mycket hänsyn

10) Anpassar du dig lätt efter nya situationer?

Mycket lätt 3 Har svårt för det

11) Vad föredrar du, hemmakväll eller utekväll?

Utekväll 4 Hemmakväll

12) Får du lätt prestationsångest?

Nej 1 Ja

13) Brukar du vara noggrann när du gör något?

Nej 3 Ja

14) Hur reagerar du när folk skadar sig på TV?

Väldigt starkt 4 Väldigt svagt

15) Gillar du att göra spontana saker?

Nej 4 Ja

16) Om du befinner dig på samma plats som en du attraheras av, hur troligt är det att du tar kontakt med denne?

Mycket troligt 4 Inte alls trolig

17) Om två personer i din omgivning börjar bråka, känner du dig hotat?

Ja väldigt 2 Nej inte alls

18) Vad stämmer bäst på dig?

Kommer alltid i tid 2 Är alltid sen

19) Hur reagerar du på människor som skiljer sig från dig?

Väldigt starkt 4 Väldigt svagt

20) Har du lätt för att acceptera nya människor i din umgängeskrets?

Mycket svårt 3 Mycket lätt

Spana också in:

) Vilket kontaktsätt föredrar du vid jobbansökan?

Skriftlig 1 2 3 4 Verbal

2) Hur lättskrämd är du.
Inte alls 1 2 3 4 Mycket

3) Ser du dig själv som övervägande spontan eller övervägande planerande?

Spontan 1 2 3 4 Planerande

4) Brukar du lägga märke till att människor i din omgivning mår dåligt?

Väldigt sällan 1 2 3 4 Nästan alltid

5) Gillar du att prova på nya utmaningar?

Jag gillar det inte alls 1 2 3 4 Jag gillar det mycket

6) Om någon börjar prata med dig på bussen, hur benägen är du att fortsätta prata?

Mycket benägen 1 2 3 4 Inte alls benägen

7) Hur nervös blir du när du ska prata inför en större folkmängd?

Inte alls 1 2 3 4 Mycket

8) Har du höga prestationskrav på dig själv?

Ja, mycket höga 1 2 3 4 Nej, inga alls

9) Tar du hänsyn till hur folk mår i sociala situationer?

Tar inte alls hänsyn 1 2 3 4 Tar mycket hänsyn

10) Anpassar du dig lätt efter nya situationer?

Mycket lätt 1 2 3 4 Har svårt för det

11) Vad föredrar du, hemmakväll eller utekväll?

Utekväll 1 2 3 4 Hemmakväll

12) Får du lätt prestationsångest?

Nej 1 2 3 4 Ja

13) Brukar du vara noggrann när du gör något?

Nej 1 2 3 4 Ja

14) Hur reagerar du när folk skadar sig på TV?

Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

15) Gillar du att göra spontana saker?

Nej 1 2 3 4 Ja

16) Om du befinner dig på samma plats som en du attraheras av, hur troligt är det att du tar kontakt med denne?

Mycket troligt 1 2 3 4 Inte alls trolig

17) Om två personer i din omgivning börjar bråka, känner du dig hotad?

Ja väldigt 1 2 3 4 Nej inte alls

18) Vad stämmer bäst på dig?

Kommer alltid i tid 1 2 3 4 Är alltid sen

19) Hur reagerar du på människor som skiljer sig från dig?

Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

20) Har du lätt för att acceptera nya människor i din umgängeskrets?

Mycket svårt 1 2 3 4 Mycket lätt


Är det här ''socialfobipersonlighetstest''?
1) Vilket kontaktsätt föredrar du vid jobbansökan?

Skriftlig 1 2 3 4 Verbal

2) Hur lättskrämd är du.
Inte alls 1 2 3 4 Mycket

3) Ser du dig själv som övervägande spontan eller övervägande planerande?

Spontan 1 2 3 4 Planerande

4) Brukar du lägga märke till att människor i din omgivning mår dåligt?

Väldigt sällan 1 2 3 4 Nästan alltid

5) Gillar du att prova på nya utmaningar?

Jag gillar det inte alls 1 2 3 4 Jag gillar det mycket

6) Om någon börjar prata med dig på bussen, hur benägen är du att fortsätta prata?

Mycket benägen 1 2 3 4 Inte alls benägen

7) Hur nervös blir du när du ska prata inför en större folkmängd?

Inte alls 1 2 3 4 Mycket

8) Har du höga prestationskrav på dig själv?

Ja, mycket höga 1 2 3 4 Nej, inga alls

9) Tar du hänsyn till hur folk mår i sociala situationer?

Tar inte alls hänsyn 1 2 3 4 Tar mycket hänsyn

10) Anpassar du dig lätt efter nya situationer?

Mycket lätt 1 2 3 4 Har svårt för det

11) Vad föredrar du, hemmakväll eller utekväll?

Utekväll 1 2 3 4 Hemmakväll

12) Får du lätt prestationsångest?

Nej 1 2 3 4 Ja

13) Brukar du vara noggrann när du gör något?

Nej 1 2 3 4 Ja

14) Hur reagerar du när folk skadar sig på TV?

Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

15) Gillar du att göra spontana saker?

Nej 1 2 3 4 Ja

16) Om du befinner dig på samma plats som en du attraheras av, hur troligt är det att du tar kontakt med denne?

Mycket troligt 1 2 3 4 Inte alls trolig

17) Om två personer i din omgivning börjar bråka, känner du dig hotat?

Ja väldigt 1 2 3 4 Nej inte alls

18) Vad stämmer bäst på dig?

Kommer alltid i tid 1 2 3 4 Är alltid sen

19) Hur reagerar du på människor som skiljer sig från dig?

Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

20) Har du lätt för att acceptera nya människor i din umgängeskrets?

Mycket svårt 1 2 3 4 Mycket lätt
1) Vilket kontaktsätt föredrar du vid jobbansökan?
1 (läskigt att ringa eller besöka folk man inte känner ju:S)

2) Hur lättskrämd är du.
4 (är fegis vågar inte ens gå i demonstrationer med eld eller poliser:S)

3) Ser du dig själv som övervägande spontan eller övervägande planerande?

4 (är rutinmänniska jag fattar...)
4) Brukar du lägga märke till att människor i din omgivning mår dåligt?
2

5) Gillar du att prova på nya utmaningar?

1 (läskigt ju)

6) Om någon börjar prata med dig på bussen, hur benägen är du att fortsätta prata?

4 ([shake])

7) Hur nervös blir du när du ska prata inför en större folkmängd?

4 (beror på hur väl jag känner dom)
8) Har du höga prestationskrav på dig själv?

2

9) Tar du hänsyn till hur folk mår i sociala situationer?

3

10) Anpassar du dig lätt efter nya situationer?

4 (rutinmänniska)

11) Vad föredrar du, hemmakväll eller utekväll?

4(ofta man är ute på kvällen:S)

12) Får du lätt prestationsångest?

3

13) Brukar du vara noggrann när du gör något?

3

14) Hur reagerar du när folk skadar sig på TV?

4([zzz])

15) Gillar du att göra spontana saker?

1 (är extremt läskigt)

16) Om du befinner dig på samma plats som en du attraheras av, hur troligt är det att du tar kontakt med denne?

4 (ofta hon isåfall vill ha mig:C)

17) Om två personer i din omgivning börjar bråka, känner du dig hotat?

2

18) Vad stämmer bäst på dig?

1 (när jag inte gör det är det medvetet)

19) Hur reagerar du på människor som skiljer sig från dig?

1 (blir paranoid och ledsen)
20) Har du lätt för att acceptera nya människor i din umgängeskrets?

1 (har iofs ingen)
Åtta:

4


Utåtvänd: -4
Anspändhet: -1
Pålitlighet:+7
Empati: -3
Öppenhet: +8

+/- 8 är högsta åt båda hållen.

Du är ganska inåtvänd, blir inte jättelätt stressad, är pålitlig (med att du är väldigt planerade och noggrann med tider och sånt, handlar inte om ifall man kan lita på personen), lite oempatiskt och väldigt öppen med att pröva nya saker. Grattis. [party]
1) Vilket kontaktsätt föredrar du vid jobbansökan?

Skriftlig 1 2 3 4 Verbal
3

2) Hur lättskrämd är du.
Inte alls 1 2 3 4 Mycket
Beror på, något hypokondrisk.

3) Ser du dig själv som övervägande spontan eller övervägande planerande?

Spontan 1 2 3 4 Planerande
3

4) Brukar du lägga märke till att människor i din omgivning mår dåligt?
4
Väldigt sällan 1 2 3 4 Nästan alltid

5) Gillar du att prova på nya utmaningar?

Jag gillar det inte alls 1 2 3 4 Jag gillar det mycket
2,5
6) Om någon börjar prata med dig på bussen, hur benägen är du att fortsätta prata?
2

Mycket benägen 1 2 3 4 Inte alls benägen

7) Hur nervös blir du när du ska prata inför en större folkmängd?

Inte alls 1 2 3 4 Mycket
1,5
8) Har du höga prestationskrav på dig själv?
1

Ja, mycket höga 1 2 3 4 Nej, inga alls

9) Tar du hänsyn till hur folk mår i sociala situationer?

Tar inte alls hänsyn 1 2 3 4 Tar mycket hänsyn
4
10) Anpassar du dig lätt efter nya situationer?

Mycket lätt 1 2 3 4 Har svårt för det
4
11) Vad föredrar du, hemmakväll eller utekväll?

Utekväll 1 2 3 4 Hemmakväll
2,5
12) Får du lätt prestationsångest?
4
Nej 1 2 3 4 Ja

13) Brukar du vara noggrann när du gör något?
3,5
Nej 1 2 3 4 Ja

14) Hur reagerar du när folk skadar sig på TV?
3
Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

15) Gillar du att göra spontana saker?
ibland
Nej 1 2 3 4 Ja

16) Om du befinner dig på samma plats som en du attraheras av, hur troligt är det att du tar kontakt med denne?
3,5
Mycket troligt 1 2 3 4 Inte alls trolig

17) Om två personer i din omgivning börjar bråka, känner du dig hotat?
3
Ja väldigt 1 2 3 4 Nej inte alls

18) Vad stämmer bäst på dig?
4
Kommer alltid i tid 1 2 3 4 Är alltid sen

19) Hur reagerar du på människor som skiljer sig från dig?
4
Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

20) Har du lätt för att acceptera nya människor i din umgängeskrets?
3,5
Mycket svårt 1 2 3 4 Mycket lätt
1) Vilket kontaktsätt föredrar du vid jobbansökan?

2

2) Hur lättskrämd är du.

1

3) Ser du dig själv som övervägande spontan eller övervägande planerande?

2,5

4) Brukar du lägga märke till att människor i din omgivning mår dåligt?

3

5) Gillar du att prova på nya utmaningar?

4

6) Om någon börjar prata med dig på bussen, hur benägen är du att fortsätta prata?

4

7) Hur nervös blir du när du ska prata inför en större folkmängd?

1

8) Har du höga prestationskrav på dig själv?

3

9) Tar du hänsyn till hur folk mår i sociala situationer?

2

10) Anpassar du dig lätt efter nya situationer?

1

11) Vad föredrar du, hemmakväll eller utekväll?

4

12) Får du lätt prestationsångest?

1

13) Brukar du vara noggrann när du gör något?

2

14) Hur reagerar du när folk skadar sig på TV?

4

15) Gillar du att göra spontana saker?

4

16) Om du befinner dig på samma plats som en du attraheras av, hur troligt är det att du tar kontakt med denne?

4

17) Om två personer i din omgivning börjar bråka, känner du dig hotat?

1

18) Vad stämmer bäst på dig?

3

19) Hur reagerar du på människor som skiljer sig från dig?

4

20) Har du lätt för att acceptera nya människor i din umgängeskrets?

4
Harpyja:


Utåtvänd: +1
Anspändhet: -3
Pålitlighet: -5
Empati: +5
Öppenhet: +5

Varken inåt eller utåtvänd, lite sådär halvsocial.
Inte så lätt för att bli stressad.
Oplanerande och spontan person.
Empatisk.
Öppen för nya saker.

Ad_Hoc:


Utåtvänd: -4
Anspändhet: -3
Pålitlighet: +2
Empati: -6
Öppenhet: -1

Inåtvänd.
Inte så lätt för att bli stressad.
Mer planerande än spontan.
Oempatisk.
Varken öppen eller "sluten" som person.

Sagitta:


Utåtvänd: -2
Anspändhet: +7
Pålitlighet: +1
Empati: +3
Öppenhet: +3

Mer åt det inåtvända hållet, men inte mycket.
Väldigt lätt för att bli stressad, svårt att hantera stress.
Varken planerande eller spontan, lite mer åt det planerande hållet.
Ganska empatisk.
Ganska öppen för nya saker.

XMinGrönaLampaÄrDödX:


Utåtvänd: -4
Anspändhet: +5
Pålitlighet: +5
Empati: 0
Öppenhet: +1

Inåtvänd.
Lätt för att bli stressad.
Planerande personlighet.
Varken empatisk eller oempatisk.
Varken öppen eller "sluten".

Chickfactor:


Utåtvänd: -8
Anspändhet: +6
Pålitlighet: +6
Empati: -4
Öppenhet: -8

Väldigt inåtvänd, inte alls social.
Lätt för att bli stressad och svårt för att hantera stress.
Planerande runtinmänniska (som du sa).
Inte så jätte empatisk.
Väldigt "sluten" och konservativ.
1) Vilket kontaktsätt föredrar du vid jobbansökan?

Skriftlig 1 2 3 4 Verbal

2) Hur lättskrämd är du.
Inte alls 1 2 3 4 Mycket

3) Ser du dig själv som övervägande spontan eller övervägande planerande?

Spontan 1 2 3 4 Planerande

4) Brukar du lägga märke till att människor i din omgivning mår dåligt?

Väldigt sällan 1 2 3 4 Nästan alltid

5) Gillar du att prova på nya utmaningar?

Jag gillar det inte alls 1 2 3 4 Jag gillar det mycket

6) Om någon börjar prata med dig på bussen, hur benägen är du att fortsätta prata?

Mycket benägen 1 2 3 4 Inte alls benägen

7) Hur nervös blir du när du ska prata inför en större folkmängd?

Inte alls 1 2 3 4 Mycket

8) Har du höga prestationskrav på dig själv?

Ja, mycket höga 1 2 3 4 Nej, inga alls

9) Tar du hänsyn till hur folk mår i sociala situationer?

Tar inte alls hänsyn 1 2 3 4 Tar mycket hänsyn

10) Anpassar du dig lätt efter nya situationer?

Mycket lätt 1 2 3 4 Har svårt för det

11) Vad föredrar du, hemmakväll eller utekväll?

Utekväll 1 2 3 4 Hemmakväll

12) Får du lätt prestationsångest?

Nej 1 2 3 4 Ja

13) Brukar du vara noggrann när du gör något?

Nej 1 2 3 4 Ja

14) Hur reagerar du när folk skadar sig på TV?

Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

15) Gillar du att göra spontana saker?

Nej 1 2 3 4 Ja

16) Om du befinner dig på samma plats som en du attraheras av, hur troligt är det att du tar kontakt med denne?

Mycket troligt 1 2 3 4 Inte alls trolig

17) Om två personer i din omgivning börjar bråka, känner du dig hotat?

Ja väldigt 1 2 3 4 Nej inte alls

18) Vad stämmer bäst på dig?

Kommer alltid i tid 1 2 3 4 Är alltid sen

19) Hur reagerar du på människor som skiljer sig från dig?

Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

20) Har du lätt för att acceptera nya människor i din umgängeskrets?

Mycket svårt 1 2 3 4 Mycket lätt
oggelgoggel:


Utåtvänd: -6
Anspändhet: +2
Pålitlighet: +5
Empati: +3
Öppenhet: -5

Inte alls särskilt social, inåtvänd personlighet.
Lite lätt för att bli stressad, men bara lite.
Planerande.
Ganska lätt för att förstå andra människor.
Sluten personlighet, psykologiskt konservativ.

isola:


Du har inte svarat med siffor på alla, och du får inte svara med komman. [crazy]

Sagitta:

Planerar aldrig. Vad fick de det ifrån?


Jag har fått det intrycket av dig i alla fall så jag tycker att det stämmer. :S

Planerande kan vara att man gillar att ha saker organiserade, gillar tydliga strukturer, vill tänka över saker innan man gör något, etc.

Är man spontan så är man väldigt impulsiv och behöver inte ha saker i ordning för att hitta, man vill vara så fri som möjligt och ha så lite regler som möjligt, etc.
God Konsument:

Utåtvänd: -6
Anspändhet: +2
Pålitlighet: +5
Empati: +3
Öppenhet: -5

Inte alls särskilt social, inåtvänd personlighet.
Lite lätt för att bli stressad, men bara lite.
Planerande.
Ganska lätt för att förstå andra människor.
Sluten personlighet, psykologiskt konservativ.


Stämmer väl rätt bra antar jag.
1) Vilket kontaktsätt föredrar du vid jobbansökan?

Skriftlig 1 2 3 4 Verbal

2) Hur lättskrämd är du.
Inte alls 1 2 3 4 Mycket

3) Ser du dig själv som övervägande spontan eller övervägande planerande?

Spontan 1 2 3 4 Planerande

4) Brukar du lägga märke till att människor i din omgivning mår dåligt?

Väldigt sällan 1 2 3 4 Nästan alltid

5) Gillar du att prova på nya utmaningar?

Jag gillar det inte alls 1 2 3 4 Jag gillar det mycket

6) Om någon börjar prata med dig på bussen, hur benägen är du att fortsätta prata?

Mycket benägen 1 2 3 4 Inte alls benägen

7) Hur nervös blir du när du ska prata inför en större folkmängd?

Inte alls 1 2 3 4 Mycket

8) Har du höga prestationskrav på dig själv?

Ja, mycket höga 1 2 3 4 Nej, inga alls

9) Tar du hänsyn till hur folk mår i sociala situationer?

Tar inte alls hänsyn 1 2 3 4 Tar mycket hänsyn

10) Anpassar du dig lätt efter nya situationer?

Mycket lätt 1 2 3 4 Har svårt för det

11) Vad föredrar du, hemmakväll eller utekväll?

Utekväll 1 2 3 4 Hemmakväll

12) Får du lätt prestationsångest?

Nej 1 2 3 4 Ja

13) Brukar du vara noggrann när du gör något?

Nej 1 2 3 4 Ja

14) Hur reagerar du när folk skadar sig på TV?

Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

15) Gillar du att göra spontana saker?

Nej 1 2 3 4 Ja

16) Om du befinner dig på samma plats som en du attraheras av, hur troligt är det att du tar kontakt med denne?

Mycket troligt 1 2 3 4 Inte alls trolig

17) Om två personer i din omgivning börjar bråka, känner du dig hotat?

Ja väldigt 1 2 3 4 Nej inte alls

18) Vad stämmer bäst på dig?

Kommer alltid i tid 1 2 3 4 Är alltid sen

19) Hur reagerar du på människor som skiljer sig från dig?

Väldigt starkt 1 2 3 4 Väldigt svagt

20) Har du lätt för att acceptera nya människor i din umgängeskrets?

Mycket svårt 1 2 3 4 Mycket lätt