Forumet - Piercing och diabetes

Piercing och diabetes

907 0 10

Spana också in:

en snabb googling på diabetes+sårläkning gav:
(det första iofs om diabetessår, men ett sår är ett sår..)

God metabol kontroll är en förutsättning för god diabetesvård och av ytterst stor vikt vid vård av diabetessår. Insulinbehandling hos tidigare kost- eller tablettbehandlad diabetiker bör övervägas.

Var uppmärksam på faktorer som hämmar sårläkningen, t ex. insulinbrist, blodbrist, järnbrist , äggvitebrist eller zinkbrist. Kontrollera blodstatus, elstatus och albumin samt behandla ev. brister. Vid lågt Hb kontrollera serum-järn.
Behandla ev. ödem. Lokal svullnad och smärta försämrar sårläkning.

Då de flesta effekterna vid malnutrition leder till försämrad sårläkning är det av stor betydelse att patienter får en fullvärdig och allsidig kost. Tänk på att vitaminer och mineraler är beroende av varandra i läkningsprocessen. Malnutrition leder till fördröjd sårläkning och effekten av väl beprövade sårvårdsmaterial och metoder minskar. Dessutom är en större del av patienter med sår äldre vilket i sig ökar risken att bli malnutrierad med ytterligare komplikationer. Kosttillskott kan vara aktuellt. Det finns specialanpassade kosttillskott att använda vid sårläkning, diabetes osv. Kontakta dietist för rådgivning och ev. förskrivning.

och

Diabetes och sårläkning
Sårläkningen vid diabetes är bl.a. relaterad till personens blodsockervärden och
näringstillstånd (7). Det är viktigt att se till att personen har så bra blodsockervärden som
möjligt samtidigt som energi- och näringsbehovet täcks för att underlätta sårläkningen. Det är
viktigt att betona att diabetiker med nedsatt aptit och risk för undernäring inte bör äta en
fettsnål kost. Ofta krävs en energi- och proteinrik kost (se ovan) och då ingår användning av
fetare livsmedel.