Forumet - Poliscykel

Poliscykel

3130 0 58
Jag när för närvarande en idé som går ut på att alla samhällets medborgare utbildas till och någon gång ibland är poliser. Detta skulle teoretiskt göra arbetet mer transparent samtidigt som "kårandan" skulle utvidgas till alla i samhället snarare än bara polisen, vilket helt enkelt skulle öka samhällssolidariteten. Dessutom skulle kåren som sådan bli mer varierad och mångfacetterad då den inte bara skulle fyllas av den typ av människor som generellt söker sig till polisyrket, utan människor av alla slag.

Diskutera.
Ja det låter spontant som en bra idé: på så vis skulle alla kunna öva upp sitt civilkurage och kunskap om lagen, och denna lag skulle också i längden kunna formas och anpassas och därmed få mer stöd av allmänheten och glappet som ofta finns mellan allmänhet och polis och lag skulle potentiellt kunna minska - om det fungerar som det skulle kunna göra
Låter najs, känns som att krimminalitet skulke minska och fler skulle känna sig delaktig i samhället.
men folk som jag skulle inte orka gå utbildningen o jobba bara ibland om det är hela utbildningen. Någon som inte alls är intresserad kanske inte bryr sig när det är hns jobbdag.

Försvaret är väl typ så fast frivilligt?

Spana också in:


schim: Försvaret är väl typ så fast frivilligt?
Fast en polisskola skulle ju kunna inkorporeras i den generella undervisningen. Rätt rimligt att alla får lära sig att försvara sig själva och varandra.
Panda: Mm, för folk som blir tvingade att utföra ett arbete är kända för att engagera sig och göra ett bra jobb.
Är normen att polisplikt ingår skulle förmodligen inte särskilt många motsätta sig. Arbete är inte direkt frivilligt ö.h.t.
S3ON: Bort med alla tvångsutbildningar.
All utbildning alltså.

Nachac:
Fast en polisskola skulle ju kunna inkorporeras i den generella undervisningen. Rätt rimligt att alla får lära sig att försvara sig själva och varandra.
Är normen att polisplikt ingår skulle förmodligen inte särskilt många motsätta sig. Arbete är inte direkt frivilligt ö.h.t.
All utbildning alltså.
Nej. Alla som vill utbilda sig skall ha rätten att göra det. 

Nachac: Dessutom skulle kåren som sådan bli mer varierad och mångfacetterad då den inte bara skulle fyllas av den typ av människor som generellt söker sig till polisyrket, utan människor av alla slag.
Specifikation: Det finns ett inherent problem med polisyrket som grundar sig i vad jag just nu kallar för kollektiva traits. Detta innebär att oavsett rådande samhällsmentalitet återfinner vi relationellt vissa personlighetstyper på vissa samhällspositioner. Det är väl magstarkt att slänga sig med "ACAB", men det ligger ett korn av sanning i detta hatfyllda, men ändock uppgivna uttryck. Det är generellt inte intellektuella revolutionärer som söker sig till polisen, utan människor som gillar kontroll och ordning samt är beredda att ta till våld för att uppnå det, vilket effektivt placerar dem långt ut på högerkanten. Detta leder till alienation, polarisering och stagnation.

isola: Kan ni föreställa er s3ons ilska när brevet om att hans unge kallas till första klass kommer?!!
Då lär vi behöva dessa poliser.
Ilskan om min unge ej har i intresse att börja första klass, ja. Men de flesta barn ser ju fram emot att börja skolan så att de kan lära sig att läsa och skriva, det gjorde jag också. 

Panda: Problemet blir ju att många människor som inte passar som poliser nu tvingas bli poliser. Vilket knappast gör dem lämpligare.
Poängen är ju att alla turas om att uppfylla polisplikten. Om då någon här och var är något mindre lämpad är ganska oviktigt. Alla kommer ju fortfarande ha tillbörlig utbildning och kompetens. Vad som gör en till en lämplig polis är ju dessutom knappast skrivet i sten.