Forumet - Posta er clipboard.

Posta er clipboard.

503 0 22

Spana också in:

string strsvårighet;
int svårighet;
int min = 10;
int max = 0;
int[] dommare = new int[5];
Random rdm = new Random();
Console.WriteLine("Vad är hoppets svårighetsgrad?");
strsvårighet = Console.ReadLine();
svårighet = int.Parse(strsvårighet);
dommare[0] = rdm.Next(0, 11);
dommare[1] = rdm.Next(0, 11);
dommare[2] = rdm.Next(0, 11);
dommare[3] = rdm.Next(0, 11);
dommare[4] = rdm.Next(0, 11);
Console.WriteLine("Domarnas röster är; " + dommare[0] + " " + dommare[1] + " " + dommare[2] + " " + dommare[3] + " " + dommare[4]);

for (int i = 0; dommare < min; i++)
{
min = dommare;
}

for (int i = 0; dommare > max; i++ )
{
max = dommare;
}

Console.WriteLine("Domarnas röster är; " + dommare[0] + " " + dommare[1] + " " + dommare[2] + " " + dommare[3] + " " + dommare[4]);
Console.WriteLine( dommare[0]+dommare[1]+dommare[2]+dommare[3]+dommare[4] - min - max);
Console.ReadLine();
}