Forumet - Pragmatisk liberalism, bra?

Pragmatisk liberalism, bra?

420 0 25
Pragmatism är en sanningsfilosofi som säger att, sanning är överensstämmelsen mellan ett påståendes mening, en idé, metod, teori eller hypotes med dess konkreta konsekvenser, tillämpbarhet, funktion eller användbarhet.

Och liberalism är en samhällsåskådning och politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde.

Pragmatisk liberalism som ideologi har därav följande som mål i deras politik.

1. Att varje person ha lika rätt till det mest vidsträckta system av lika grundläggande friheter som är förenligt med ett likartat system av frihet för alla,

2. Sociala och ekonomiska ojämlikheter ska arrangeras så att de är både :

a) till största möjliga nytta för de sämst ställda, såvitt förenligt med principen om ett rättvist sparande [det vill säga om ett tillräckligt samhälleligt sparande för kommande generationer],

och

b) fästade vid befattningar och samhällställningar som är öppna för alla med lika chans till tillträde".

Så diskussionen är alltså om pragmatism, liberalism men framför allt dessa två tillsammans.


Säg vad du tycker i frågan. [y]

Tack för din medverkan [love]

Håller du med?

Spana också in: