Forumet - Predika organiserat – Hus till husn varför inte idag.

Predika organiserat – Hus till husn varför inte idag.

98 0 4
Apostlagärningarna 5:42
”Och varje dag fortsatte de utan uppehåll att i templet och från hus till hus undervisa och förkunna de goda nyheterna om Messias, Jesus.”

Under dagarna efter pingsten år 33 fortsatte Jesu lärjungar att bära ut de goda nyheterna till människor i deras hem.
Trots att de blev befallda att ”upphöra med att tala”, enligt den inspirerade skildringen, ”fortsatte de utan uppehåll att i templet och från hus till hus undervisa och förkunna de goda nyheterna om Messias, Jesus”. (Apg 5:40–42; jfr Dy, NIV, Od.)

Uttrycket ”från hus till hus” är en återgivning av det grekiska uttrycket kat’ oikon, som ordagrant betyder ”[hus] efter hus (husvis)”.
Prepositionen katạ används här distributivt (”från hus till hus”), inte bara adverbiellt (”hemma”, ”i huset”). (Se NV, not.)

Den här metoden att nå människor – att söka upp dem i deras hem – gav mycket goda resultat. ”Antalet lärjungar ökade mycket i Jerusalem.” (Apg 6:7; jfr Apg 4:16, 17 och 5:28.)

Matteus 18_18 till 20.jpg

Follow the dark path, waiting to pass to the other side
Struggle the holy and weak, make your life a sin
Life's so depressive, this world has to pay
Kill for the devil, spread plague and evil
Consume your life from both sides, join the sect
Never have any child, this race has to die
Slash your mortal shell, listen to this voice
Satan is waiting, hear him calling

May the war bells chime again
Feel the power to give death
No one of them is innocent
Smell the stench of their fear
Sequestred in the dark
Humiliation and torture
Destroy the human rights
Desecrate the creation of god
And when you lose the taste
When supplies don't your eyes anymore
End your misery life
Suicide for Satan

Spana också in: