Forumet - Problemet med dagens samhälle...

Problemet med dagens samhälle...

1053 0 19
"Om man betänker det - i kombination med att tillståndet alltså knappt existerar i miljöer där det ställs höga krav för överlevnad (som i Afrika) - kan man fundera över vad den kravlösa miljön gör med oss människor. Att inte behöva kämpa för sin överlevnad riskerar att leda till leda. Allt är meningslöst. Det är en känsla som ytterligare förvärras om man tror att det endast innebär hög status att göra saker för sitt eget självförverkligandes skull. Enligt World Values Survey är Sverige förmodligen världens mest självförverkligande land. Befolkningen finner allt som inte syftar till egen lycka och självförverkligande som meningslöst. Dessvärre kan hela befolkningen inte uppnå dessa mål. Annat var det för hundra år edan då målet för de allra flesta var att göra som föräldrarna gjort, så som det der ut i de flesta länder i världen än idag. Psykisk illabefinnande är intimt sammankopplat med förväntningar på livet. Ju högre förväntningar man har på vad livet ska ge en, desto större är risken att man inte får det man önskar sig. Då känner man sig tom. Om myndigheterna dessutom intalar hela befolkningen att alla har rätt till allt och kan bli precis vad som helst, då blir varje ouppnått mål ett misslyckande, varje uppnåeligt mål meningslöst och varje lyckad satsning en självklarhet."

Håller du med?

Håller du med citatet?

Spana också in:


32g94FPaqw9WKHL0KH2L5dLMIW3Osx: Nej
Kampen för överlevnad kan ge tillfredställelse, men det är att reducera individens förmåga till en djupare form av tillfredställelse. Citatet kunde ha framförts av en högerpolitiker med privatförmögenhet som med gott samvete vill låta andra arbeta för svaltlön i utbyte mot en form av tillfredställelse som möjliggör en högare form av tillfredställelse för chefen: den individuella tillfredställelsen och den som kommer utifrån uppfyllandet av personliga mål. Förra sekelskiftet var personliga mål reseverade för de rika, och det är den typ av kamp som bör vara tillgänglig för alla. När livet är enkelt är det enklare att bli nöjd, men det ger också en enklare form av tilfredställelse. Livet kan genom välfärden ge en högre form av tillfredställelse, men ju större vinsten är dess större är också insatsen och risken. Människor numera har chansen till en djupare form av lycka än förr, men det motsvaras också av en större olycka om det inte uppfylls. Det var lättare att bli nöjd förr, men tilflredställelsen var därefter. Allting väger egentligen jämnt. 


Och det har alltid funnits och kommer alltid att finnas samhällsgrupper som har resurser nog att uppnå en djupare form av individuell lycka. Kampen för överlevnad är inte ett självändamål utan bara en förutsättning för att uppnå självförverkligande. 

mynona: Kampen för överlevnad kan ge tillfredställelse, men det är att reducera individens förmåga till en djupare form av tillfredställelse.
??

mynona: Citatet kunde ha framförts av en högerpolitiker med privatförmögenhet som med gott samvete vill låta andra arbeta för svaltlön i utbyte mot en form av tillfredställelse som möjliggör en högare form av tillfredställelse för chefen: den individuella tillfredställelsen och den som kommer utifrån uppfyllandet av personliga mål.
Självförverkligande är en puckad ide, något som däremot högerpolitiker propagerar för som bara tusan? 


mynona: Det var lättare att bli nöjd förr, men tilflredställelsen var därefter. Allting väger egentligen jämnt.
Tvivlar starkt på det, våran biologi är trots allt konstant...


mynona: Och det har alltid funnits och kommer alltid att finnas samhällsgrupper som har resurser nog att uppnå en djupare form av individuell lycka. Kampen för överlevnad är inte ett självändamål utan bara en förutsättning för att uppnå självförverkligande.
Sover

32g94FPaqw9WKHL0KH2L5dLMIW3Osx: ??
Det framgår i min övriga text. Förstår du det inte förtjänar du smileyn "Sover" bättre än jag.

32g94FPaqw9WKHL0KH2L5dLMIW3Osx: Självförverkligande är en puckad ide, något som däremot högerpolitiker propagerar för som bara tusan?


Jaså, det tycker du? Nej, det är högern som avskaffar välfärdssystemet med hänvisning till att människan blir mer motiverad genom att tvingas slita för sin överlevnad, vilket i praktiken innebär att enbart överklassen har möjlighet till självuppfyllelse. Res till USA eller ett annat land utan välfärd så får du se hur många människor som har råd med självförverkligande där. Det är bara i länder med kollektiv välfärd alla människor har lika möjlighet att tillfredställa sina personligheter. Högern-överklassen vill reservera självförverkligandet för sig själva genom att använda det som argument för att avskaffa den välfärd som gör självförverkligande tillgängligt för alla och återinföra det samhällsystem som i princip alltid har rått: självförverkligande reserverat för några få, medan de övriga skall vara nöjda med att slåss för överlevnaden. Ibland kan det vara bra att kunna historia. 

32g94FPaqw9WKHL0KH2L5dLMIW3Osx: Tvivlar starkt på det, våran biologi är trots allt konstant...
Du får tvivla hur mycket du vill. Anser du att du kan vara lika nöjd med att avstå från allt som har med din personlighet att göra, och i stället är nöjd med att dina fundamentala kroppsliga behov tillfredställds, så får det stå för dig. Jag tvivlar snarare starkt på en meningslös tillvaro att bara ägna sitt liv åt att äta, dricka, avla och uppfostra barn och sedan dö utan att ge sin personlighet någon näring eller någonsin göra något som gör livet värt att leva för en själv som person, men det är bara jag. 

32g94FPaqw9WKHL0KH2L5dLMIW3Osx: Sover
Som svar på det här får du din egen smiley tillbaka: Sover Varsågod. Hur känns det? Det var nog för att avgöra vem som förtjänar den smileyn, tack. 

mynona: Nej, det är högern som avskaffar välfärdssystemet med hänvisning till att människan blir mer motiverad genom att tvingas slita för sin överlevnad, vilket i praktiken innebär att enbart överklassen har möjlighet till självuppfyllelse.
Jo, fast vem har sagt att självuppfyllelse överhuvudtaget är en bra sak? Högern tycker det är bra, det har du iaf konstaterat. Självklart blir man inte mer motiverad av att arbeta om man gör det svårare att leva.


mynona: Res till USA eller ett annat land utan välfärd så får du se hur många människor som har råd med självförverkligande där.
Åter igen, i USA tycker man självförverkligande är bra, och alla propageras med att det är bra. Vad jag säger är att det är felaktigt. 


mynona: Det är bara i länder med kollektiv välfärd alla människor har lika möjlighet att tillfredställa sina personligheter.
Ja, självförverkligande och välfärd är två helt jävla olika saker. Det blir lite tröttsamt när man blandar ihop korten i diskussionen. Behov handlar om, mat, trygghet, och att tillhöra osv. INTE självförverkligande. 


mynona: Högern-överklassen vill reservera självförverkligandet för sig själva genom att använda det som argument för att avskaffa den välfärd som gör självförverkligande tillgängligt för alla och återinföra det samhällsystem som i princip alltid har rått: självförverkligande reserverat för några få, medan de övriga skall vara nöjda med att slåss för överlevnaden. Ibland kan det vara bra att kunna historia.
Vad du säger stämmer ju, men det är lite besides the point. 


mynona: Anser du att du kan vara lika nöjd med att avstå från allt som har med din personlighet att göra, och i stället är nöjd med att dina fundamentala kroppsliga behov tillfredställds, så får det stå för dig.
Skeptisk Alltså, jag blir förvirrad av att läsa vad du skriver. "min personlighet"? Vad har hur jag beter mig med välfärden att göra? Så vida man inte har funktionsnedsättningar...
men gör det ändå bara för att jag skrev så

vi lever i ett land där typ ingenting är på riktigt men problemet är snarare folks bild av  hur självförverkligande är och vad man ska "ha" för att nå lycka som leder till det som beskrivs. Sverige är limbo mellan "helvetet" (kämpa för att överleva) och himlen (uppnå något på riktigt och må bra osv) det är för mycket skit kvar i systemet från "helvetestiden" för att folk ska kunna begripa att det inte finns någon officiell mall för hur en människa ska vara.

32g94FPaqw9WKHL0KH2L5dLMIW3Osx: Jo, fast vem har sagt att självuppfyllelse överhuvudtaget är en bra sak? Högern tycker det är bra, det har du iaf konstaterat. Självklart blir man inte mer motiverad av att arbeta om man gör det svårare att leva.
Det får var och en själv avgöra. Jag tycker att det är en bra sak. Jag tycker att självförverkligande, alltså tillfredställande av en människas personlighet, är betydligt viktigare än att bara fylla människans kroppsliga behov. Enligt min egen personliga smak är kroppens behov bara en förutsättning för psykets behov. Jag har konstaterat att högern säger att de tycker att självförverkligande är bra, men jag har också kosntaterat att vänstern ger alla möjlighet till självförverkligande, och att det är därför vänstern är bra. "Leva" handlar om självförverkligande, och genom vänstern och välfärd blir det möjligt för alla: i högerns samhälle får alla utom de rika nöja sig med att "existera" och slita med att överleva i stället för att leva (något du har sagt är bättre än att förverkliga sig själv), och precis som du säger blir det med högerns politik svårare att arbeta om man måste göra det enbart för att överleva. 

32g94FPaqw9WKHL0KH2L5dLMIW3Osx: Åter igen, i USA tycker man självförverkligande är bra, och alla propageras med att det är bra. Vad jag säger är att det är felaktigt.
Återigen, jag har faktiskt sagt samma sak: högern talar om självförverkligande, men deas politik gör att endast de rika kan förverkliga sig själva medan de andra får nöja sig med att överleva; vänstern propagerar inte för självförverkligande, men deras politik gör att alla kan förverkliga sig själva. Jag tänker inte upprepa mig. 

32g94FPaqw9WKHL0KH2L5dLMIW3Osx: Ja, självförverkligande och välfärd är två helt jävla olika saker. Det blir lite tröttsamt när man blandar ihop korten i diskussionen. Behov handlar om, mat, trygghet, och att tillhöra osv. INTE självförverkligande.
Det blir lite tröttsamt när man inte förstår vilka komponenter som förutsätter andra trots att man får det förklarat för sig. Du säger att självförverkligande är något högern propagerar för. Jag säger att visst, det är vad de använder för att genomföra sin politik, men i själva verket är det med hjälp av vänsterpolitik, inte högerpolitik, som självförverkligande är möjligt även för fattiga. Välfärd är en nödvändig faktor för att även fattiga ska kunna självförverkliga sig. Självförverkligande är för mig något positivt som borde vara tillgängligt för alla, och det är genom vänsterpolitik som självförverkligande blir tillgängligt för alla. Självförverkligande är alltså egentligen inte alls något högerpolitiskt. De behov du talar om är kroppens behov: mat, dryck, sömn, arbete, etc. Det är behov som är nödvändiga för att livet ska kunna existera. Du tycker uppenbarligen att de är de viktigast behoven. Det tycker inte jag. Jag tycker att kroppens behov bara är förutsättningen för att vi ska kunna ägna oss åt psykets behov, som handlar om att självförverkligande av personligheten. DET är vad som för mig är det viktiga behovet. Kroppens behov är bara förutsättningen för den.  

32g94FPaqw9WKHL0KH2L5dLMIW3Osx: Vad du säger stämmer ju, men det är lite besides the point.
Nej, det tycker jag inte. 

32g94FPaqw9WKHL0KH2L5dLMIW3Osx: Alltså, jag blir förvirrad av att läsa vad du skriver. "min personlighet"? Vad har hur jag beter mig med välfärden att göra? Så vida man inte har funktionsnedsättningar...
Ja, det är tydligt och klart att du blir förvirrad över vad jag skriver. Du verkar inte förstå vad det är jag säger. Därför är det väldigt konstigt att du tror dig kunna använda dig av smileyn "Sover" när du alltså inte förstår vad jag säger. Jag tror nog att de flesta borde förstå att självförverkligande handlar om att kunna tillfredställa just en människas personlighet i stället för att enbart ägna sig åt att slita hela dagarna för att överleva, och för att kunna ägna sig åt sådant självförverkligande krävs just välfärd, annars hinner man inte med annat än enbart att slita för överlevnaden, något du här i tråden anser ger större tillfredställelse än självförverkligande. Återigen: jag ger dig tillbaka smileyn "Sover". Jag vet inte om jag orkar fortsätta diskussionen mer om du inte förstår. Jag tänker inte upprepa mig fler gånger.