Forumet - Problemet med klyftor?

Problemet med klyftor?

3272 0 64
Det är allmänt vedertaget att ökade klyftor är något dåligt, vänstern har det bland sina viktigaste frågor, just att klyftorna ska minska. Men jag ser inte det negativa i just klyftorna i sig.

Om vi tar ett exempel;
Peter är arbetslös och har levt större delen av sitt liv på bidrag, han bor i en nedgången hyreslägenhet i ett mindre atraktivt område och han får det nätt och jämt att gå ihop ekonomiskt. Det enda som är relevant för honom är att han får det bättre ställt. Vilka vägar han/staten/kommunen tar för att han ska få en bättre levnadsstandard är irrelevant så länge han får det bättre.

Om man exempelvis dels ger honom mer i bidrag samtidigt som man sänker skatten rejält för höginkomsttagare (man får in dom pengarna någon annanstans som inte berör Peter i det här exemplet) så kommer ju klyftorna mellan Peter och de rika att öka men Peters standard har ju samtidigt höjts vilket förhoppningsvis får Peter att må bättre.

Det jag menar är att det relevanta är att höja lägstastandarden, att de som har det sämst ska få det bättre, men de ökade klyftorna i sig är inget problem. Låginkomsttagarna får inte mer pengar av att höginkomsttagarna får mindre. Eller är det viktigare att utjämna klyftorna?

Spana också in:

vissarionovitj:

klyftor leder till psykisk ohälsa oberoende av egentlig materiell standard.


Har du också läst sossarnas små häften om ojämnlikhet. Riktigt flummigt må jag säga. För övrigt, mår du dåligt av att det finns folk som är rikare än vad du är i sverige?

SLCD:

Jag ser det som en lite av en ickefråga


Ändå har vänstern den bland de viktigaste frågorna.

komplicerad:

först trodde jag du menade bröst
sen mandariner
sen gav jag upp och gav inte texten en chans


okej.
Horrorshow:

Det är allmänt vedertaget att ökade klyftor är något dåligt, vänstern har det bland sina viktigaste frågor, just att klyftorna ska minska. Men jag ser inte det negativa i just klyftorna i sig.


Det är egentligen lite av en motsägelse som vänstern men även högern har, för hade dom verkligen velat göra något åt detta problemet så hade dom inte låtit en massinvandring som ökar klyftorna mellan fattiga och rika få fortgå. För det säger sig själv att när det löst räknat kommer in mellan 70 000-75 000 fattiga till större delen outbildade och analfabeter till sverige, med en mättad arbetsmarknad att klyftorna faktiskt ökar. Dessa invandrare klagar nog inte heller, i varje fall dom äldre, för dom är det väldigt underbart att komma till ett land där man kan tillgång till en hög materiell standard utan att faktiskt vilja eller behöva ge något tillbaka. Det är så den riktiga solidariteten fungerar här i sverige. Och det är därför ingen integrationspolitik i världen kommer att fungera för sverige. det är för sent för sverige, sd skulle kunna få 15 och ändå inte göra något åt saken, det enda sd kan och det enda dom är verkningsfulla för tillfället är att stoppa det massiva inflödet.

vissarionovitj:

klyftor leder till psykisk ohälsa oberoende av egentlig materiell standard.


Till viss del kan jag hålla med dig, den åsikten är etablerad, enligt mitt tycke för etablerad då det finns klara bevis runt om i världen där sånt inte förekommer. Det finns områden med till synes jämförbara materiella standarder men där man som vit och rik har helt olika förutsättningar att bli rånade eller inte. Stämmer detta inte enligt dig? och om så nu är fallet, vad är det som gör att det inte stämmer?
Horrorshow:

Det jag menar är att det relevanta är att höja lägstastandarden, att de som har det sämst ska få det bättre, men de ökade klyftorna i sig är inget problem. Låginkomsttagarna får inte mer pengar av att höginkomsttagarna får mindre. Eller är det viktigare att utjämna klyftorna?


Nu går ju emellertid ökade klyftor nästan alltid hand i hand med att de fattigaste också får det sämre och utjämningspolitik går praktiskt taget alltid hand i hand med att de fattigaste också får det bättre. Så det finns absolut ingen motsättning däremellan. Högerns teorier om "tickle down"-effekten, dvs. att man ska göra det bättre för de rika för då kommer det tillslut att falla ner massa brödsmulor till de fattiga som också får det bättre, har blivit motbevisad otaliga gånger vid det här laget.


Men nej, det är verkligen inte så att det endast är de absoluta talen som spelar roll. De relativa talen, dvs. klyftorna är mycket viktigare så fort man passerat en nivå av stor fattigdom. I ett land som Sverige så är det inte längre viktigt att öka tillväxte och BNP, det viktiga för att människor ska må bättre är istället att minska på klassklyftorna.

Det finns mycket starka belägg som tyder på att det i ojämlika samhällen är vanligare med drogmissbruk, att den psykiska hälsan hos människor är sämre, att den förväntade livslängden är kortare, att den fysiska hälsan sämre och sjukvårdskostnaderna högre. Att fetman är mer utbredd, att utbildnings- och skolresultaten är sämre, att det finns fler tonårsmödrar, att våldet är mer utbrett och den sociala rörligheten lägre. Också vidare!

Dessutom är jämlika samhällen per definition mer demokratiska. Det är ofrånkomligen så att skillnader i rikedom innebär skillnader i makt, i ett samhälle med stora klassklyftor har de rika alltid oproportionerligt mycket inflytande över politiken.

Det finns egentligen inga hållbara argument för ojämlikheten, ändå ökar den hela tiden. Jag har svårt att se att någon utav oss här verkligen tjänar på utvecklingen och jag begriper då inte varför man ska försvara den lilla extremt rika klick som ändå gör det.
vissarionovitj:

nej, jag har inte läst sossarnas häften. det jag har läst är jämlikhetsanden.


Ah, då får jag be om ursäkt, jag läste sossarnas lilla häfte där de hänvisade till just de två författarna och dess bok, och det häftet kändes väldigt underligt. Men om man läser hela boken får men säkert ett annat perspektiv.

Dock är det svårt att bevisa om ohälsan beror på ojämnlikhet eller om det bara är på personerna i frågas fattigdom.
Om vi ser på Qatar, där finns det enorma klyftor mellan de rikaste oljemiljardärerna och de mindre rika "vanliga" människorna. Ändå har Qatar en väldigt hög levnadsstandard och bland de högsta inkomsterna per invånare i hela världen. Detta trots att vissa har betydligt mer än andra.

Spartakus:

Högerns teorier om "tickle down"-effekten, dvs. att man ska göra det bättre för de rika för då kommer det tillslut att falla ner massa brödsmulor till de fattiga som också får det bättre, har blivit motbevisad otaliga gånger vid det här laget.


Det köper jag absolut, det är inte heller det jag förespråkade i det första inlägget.

Spartakus:

Det finns egentligen inga hållbara argument för ojämlikheten, ändå ökar den hela tiden. Jag har svårt att se att någon utav oss här verkligen tjänar på utvecklingen och jag begriper då inte varför man ska försvara den lilla extremt rika klick som ändå gör det.


Jag hoppas du inte missförstod mig, jag vill inte att man ska ha som mål att att klyftorna ska öka. Däremot menar jag att det inte spelar så stor roll så länge de som har det sämst får det bättre.

Margaret Thatcher beskriver klyftorna på ett ganska bra sätt;
http://www.youtube.com/watch?v=okHGC​z6xxiw
Horrorshow:

Jag hoppas du inte missförstod mig, jag vill inte att man ska ha som mål att att klyftorna ska öka.


Man måste ha som politiskt mål att klyftorna ska minska för annars kommer de att öka. Borgarklassen har den ekonomiska makten i samhället och således också den politiska såvida massorna inte mobiliserar sig och driver på hårt för en utveckling i en annan riktning.

Med få undantag så har kapitalismens historia på ett par hundra år bestått av ständigt ökade klyftor och så kommer det också fortsätta. Det innebär ett rent helvete för massorna och är också en central orsak till den kris ekonomin upplever just nu.

Horrorshow:

Däremot menar jag att det inte spelar så stor roll så länge de som har det sämst får det bättre.


De som har det sämst får det inte bättre för att klyftorna ökar. De får det sämre. Alltid.

Horrorshow:

Margaret Thatcher beskriver klyftorna på ett ganska bra sätt;


Det var bara klichéer. Thatcher var en katstrof, men hon hade utstrålning som få.
vissarionovitj:

klyftor leder till psykisk ohälsa oberoende av egentlig materiell standard.


Vi har yttre omständigheter, och hur personen som drabbas av dessa väljer att tolka dem.

Den ohälsa du nämner är ett typiskt exempel på en situation där lösningen lika gärna kan ligga i hur man tolkar dessa omständigheter snarare än i att förändra hur de i sig faktiskt är.

Man kan må dåligt av vad som helst, om man väljer att tolka saker och ting på ett visst sätt.

Jag tror det är viktigt att pengar är en del av belöningen för arbete, gör man den oberoende av vilket arbete som utförs så tror jag att man riskerar att arbete utförs i mindre omfattning och med sämre kvalitet, då skapar vi "yttre omständigehter" som man inte kan "tolka bort".
Spartakus:

http://ungdomar.se/forum.php?thread_id=292783&page=1


Jag håller med dig om att det videon tar upp verkar absurt.
Skulle själv beskriva det som någon slags feberdrömsk konsumtionsbesatt målbildsfokusering, knappast som ett sunt positivt tänkande vars huvudsyfte är att förbättra någons psykiska hälsa.
Välmående behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till att man äger en viss sak.
lifi:

Välmående behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till att man äger en viss sak.


nej, vilket säger emot de som påstår att klyftornas storlek är ointressant.

det handlar nämligen inte alltid om hur mycket man äger, utan hur mycket man äger i jämförelse med de omkring en. eftersom vi idag mäter status i prylar och vårt mående påverkas av vår status i flocken så kan man må dåligt ifall ens granne är rikare än en, även om man själv är betydligt rikare än de flesta andra i världen.