Forumet - Problemet med livets uppkomst

Problemet med livets uppkomst

6462 0 225
Hur trovärdig Darwins evolutionsteori än kan förefalla i vissa vetenskapsmäns ögon, måste de förr eller senare konfronteras med frågan: Hur uppkom själva livet? Även om vi skulle utgå från att växter och djur har utvecklats genom naturligt urval, säger det ingenting om hur livet fick sin början.

Frågan gäller med andra ord inte de bäst rustades överlevnad, utan deras tillkomst!
En kommentar som Darwin gjorde angående ögats utveckling visar emellertid att han inte var särskilt intresserad av hur livet uppstod. Han skrev: ”Frågan om hur en nerv alls kan bli känslig för ljus behöver knappast bekymra oss mer än den om hur livet självt uppstod.”

En fransk vetenskaplig skribent, Philippe Chambon, skriver: ”Darwin undrade själv hur naturen valde ut vissa variationer innan de var helt funktionsdugliga. Listan över evolutionära mysterier är ändlös. Och våra dagars biologer måste, i likhet med professor Jean Génermont vid universitetet i Orsay i Frankrike, ödmjukt erkänna att ’den konstlade evolutionsteorin inte så lätt kan förklara komplicerade organs uppkomst’.”

Tycker du, mot bakgrund av dessa odds, att det är svårt att tro att alla de oändligt skiftande och komplicerade livsformer som finns på jorden skulle ha utvecklats i rätt riktning bara av en slump? Undrar du hur individer av en art kan ha överlevt genom naturligt urval i kampen för tillvaron medan de fortfarande höll på att utveckla ögon, eller hur våra förmenta förfäder klarade sig medan de höll på att utveckla primitiva fingrar? Undrar du hur celler lyckades överleva när de befann sig i ett outvecklat och ofullständigt tillstånd?

Robert Naeye, som medarbetar i tidskriften Astronomy och är evolutionist, skriver att livet på jorden är resultatet av ”en lång rad osannolika händelser som inträffat på exakt rätt sätt för att vi skulle komma till, ungefär som om vi hade vunnit en miljon dollar på lotteri en miljon gånger i rad”.
Samma resonemang kan förmodligen tillämpas på alla livsformer som existerar i dag.
Allt talar emot en sådan utveckling.
Men ändå förväntas vi tro att slumpen också fick en hona och en hane att framträda samtidigt, så att den nya arten kunde ha fortbestånd. Och inte nog med att en hane och en hona måste ha utvecklats samtidigt, utan de måste också ha utvecklats på samma plats! Inget sammanträffande, ingen fortplantning!

Man måste verkligen anstränga sin fantasi till det yttersta för att kunna tro att de miljontals fulländade livsformer som nu finns har kommit till genom miljontals lyckliga tillfälligheter.

Varför tror så många på evolutionen?
Varför är evolutionsteorin så populär och allmänt accepterad som den enda förklaringen till livets uppkomst?
En orsak är att det är den vedertagna uppfattning som lärs ut i skolor och högre läroanstalter, och ve den som vågar ha en annan mening. Behe förklarar: ”Många elever får i sina skolböcker lära sig att betrakta världen ur darwinistisk synvinkel, men de får inte lära sig hur evolutionen skulle ha frambringat de utomordentligt komplicerade biokemiska system som beskrivs i dessa läroböcker.”
Han tillägger: ”För att förstå både darwinismens framgång som vedertagen lära och dess misslyckande när det gäller att förklara de komplicerade molekylarstrukturerna hos levande celler måste man granska de läroböcker som används för att undervisa blivande vetenskapsmän.”

Behe säger vidare: ”Om man skulle göra en enkät bland världens alla vetenskapsmän, skulle de flesta säga att de trodde att Darwins evolutionsteori var sann.
Men precis som alla andra människor grundar vetenskapsmän i de flesta fall sina uppfattningar på vad andra säger och tycker. ...
Tyvärr är det också så att forskare ofta avfärdar eventuell kritik för att inte ge kreationister någon ammunition i den pågående debatten. Det är verkligen en ironi att uppriktig, vetenskaplig kritik av det naturliga urvalet så ofta har avfärdats i vetenskapens namn.”

Vad finns det då för realistiskt alternativ till Darwins evolutionsteori? Den sista artikeln i den här serien tar upp den frågan.

[Fotnot]

Kallas i fortsättningen Darwin’s Black Box.

Termen ”oreducerbar komplexitet” har avseende på ”ett system, bestående av flera samstämda, interagerande delar som bidrar till den grundläggande funktionen, ett system i vilket avlägsnandet av någon av delarna leder till att systemet helt slutar upp att fungera”. (Darwin’s Black Box) Den beskriver följaktligen den enklaste form i vilken ett system kan fungera.

Fotosyntesen är den process varigenom växtceller, med hjälp av ljus och klorofyll, tillverkar kolhydrater av koldioxid och vatten. Den anses av vissa forskare vara den viktigaste kemiska processen i naturen. Biosyntes kallas den process vid vilken levande celler tillverkar komplicerade kemiska föreningar. Retinal (vitamin-A-aldehyd eller retinen) är ett ämne som förekommer i det komplexa synorganet. Fosfoproteinernas signaltransduktionsvägar spelar en viktig roll i cellens funktion.

Kreationister tror att jorden skapades på sex bokstavliga dagar och ibland även att jorden endast är omkring tio tusen år gammal. Jehovas vittnen tror på en skapelse, men de är inte kreationister. De anser att Bibelns skapelseberättelse i Första Moseboken ger utrymme för att jorden kan ha skapats för många miljoner år sedan.
Erik112:

Hur uppkom själva livet?


Artikeln du har klistrat in tar ju inte ens upp den frågan. Det finns logiska modeller som förklarar hur liv skulle kunna uppstå, även om man inte har fastslagit något än.

Erik112:

’den konstlade evolutionsteorin inte så lätt kan förklara komplicerade organs uppkomst’.”


Som till exempel? Det verkar vara det enda argument ID-förespråkare har och det är ganska ogenomtänkt. Kritik i all ära, men ID-förespråkare verkar inte uppfatta att deras kritik oftast baseras på rena halmgubbar och missuppfattningar, för att inte tala om alla informationsluckor de verkar ha.

Spana också in:

Erik112:

Varför är evolutionsteorin så populär och allmänt accepterad som den enda förklaringen till livets uppkomst?


Evolutionsteorin behandlar inte livets uppkomst.

Erik112:

Behe


Michael Behe accepterar gemensamt ursprung. Han sitter även i en ganska delikat position i den vetenskapliga världen med ständig kritik. Med all rätt.

Erik112:

"Tyvärr är det också så att forskare ofta avfärdar eventuell kritik för att inte ge kreationister någon ammunition i den pågående debatten."


Varför ska utbildade vetenskapsmän ens lyssna på någon form av kritik från totalt ignoranta personer som i sin tur blundar för kritik mot sig själva? Det finns ingenting som kan ge kreationister "ammunition" och de lyckas ändå aldrig finna något motbevis, eller ens bevis för en kreation.

Erik112:

”oreducerbar komplexitet”


Är inte ett fungerande argument, eftersom det är byggt på ignorans utav grundläggande evolution. Folk som använder det argumentet är oärliga och har helt missuppfattat hela processen.

Jag tror heller inte att Stephen Hawkings skulle vilja debattera astrofysik med en 5-åring, det är ungefär så debatten mellan utbildade och kreationister ses idag.
Erik112:

Ja varför skulle de?


Det är slöseri med tid. Skepticism är oerhört stort bland alla vetenskapsmän, hur annars tror du peer-reviewing går till? Vetenskapliga metoden?! Hallå?

ID och kreationism är pseudo-vetenskap. Bry dig inte om att svara om du inte har något att komma med.
Uppfattningarna ändras — gåtorna kvarstår

Under de år som följt har emellertid optimismen svalnat. Årtionden har gått, och livets gåta är fortfarande olöst.
Omkring 40 år efter sitt experiment sade professor Miller till Scientific American: ”Problemet med livets uppkomst har visat sig vara mycket svårare än jag, och de flesta andra, anade.” Andra forskare har också ändrat uppfattning.
År 1969 utkom boken Biochemical Predestination med professorn i biologi, Dean H. Kenyon, som medförfattare. Boken presenterade en biokemisk förklaring till livets uppkomst, men längre fram sade Kenyon att det är ”helt osannolikt att materia och energi utan hjälp organiserade sig till levande organismer”.

Arbetet i laboratorierna bekräftar den bedömning Kenyon gör: ”Det finns en fundamental brist i alla nutida teorier om livets kemiska ursprung.”
Sedan Miller och andra på konstgjord väg hade framställt aminosyror, försökte forskarna framställa proteiner och DNA, nödvändiga förutsättningar för livet på jorden. Vilka resultat har man uppnått efter sina tusentals experiment med så kallade prebiotiska förhållanden? I boken The Mystery of Life’s Origin: Reassessing Current Theories sägs det: ”Kontrasten mellan den betydande framgången med att syntetisera aminosyror och det ständiga fiaskot när det gällt att syntetisera protein och DNA är slående.” Försöken i det senare fallet har ”helt misslyckats”.

Gåtan gäller faktiskt inte bara hur den första proteinmolekylen och den första nukleinsyramolekylen (DNA eller RNA) kom till. Det gäller också samarbetet dem emellan. ”Det är samspelet mellan de två molekylerna som gör att det nu finns liv på jorden”, heter det i The New Encyclopædia Britannica.

Hur detta samspel kunde komma till stånd är, enligt samma uppslagsverk, fortfarande ”ett svårt och olöst problem i frågan om livets uppkomst”. Det är verkligen sant.

evolution.gif

60930507.jpg

Erik112:

Inga svar från Bibeln skulle du acceptera och jag är ingen försvarare av ID.


För att det går emot den vetenskapliga metoden. Jag kräver bevis.

Erik112:

Omkring 40 år efter sitt experiment sade professor Miller till Scientific American: ”Problemet med livets uppkomst har visat sig vara mycket svårare än jag, och de flesta andra, anade.”


Ja, det stämmer. Förstå att detta är en process som tog 1 miljard år.

Erik112:

Det är verkligen sant.


Ja, att sedan använda det som bevis för ID/kreationism är i sin tur ganska dumt.

Tycker du att det är givande i en diskussion att länka oärliga/falska artiklar från vakttornet, har du ingen egen talan?
SWEEET:

Jag kräver bevis


Vad kräver du?

Romarna 1:20
” Ända sedan tidens början har människorna kunnat se jorden och himlen och allt som Gud har skapat, och de har känt till hans existens och väldiga, eviga makt. Därför finns det ingen ursäkt!”

Psalm 104:24
"Hur många är inte dina verk, O [JHVH] Gud! Med vishet har du gjort dem alla.
Jorden är full av vad du har frambringat."

Uppenbarelseboken 4:11
"Du är värdig. JHVH, ja vår Gud, att få härligheten och äran och makten, därför att du har skapat alla ting, och på grund av din vilja var de till och blev skapade."
Erik112:

Uppfattningarna ändras — gåtorna kvarstår


En fråga till dig som inte accepterar evolution. Hur kommer det sig att varenda test och analys som någonsin gjorts i alla biologiskt områden stödjer arters hierarki - dvs evolutionsträdet istället för en kreationistisk världsbild?

Evolution är det enda svaret på genetiska mönster. Att vi sedan observerar det dagligen sätter dig i en ganska dumförklarad position. Men skitsamma.
Erik112:

Prosessen som leder oss till undergång tog bara 150 år.


Och? Det är väl inte frågan.

Hur förklarar du att människor har gener för att utveckla svansar, valar har gener för att utveckla ben och att kycklingar har gener för att utveckla tänder? Hade Gud tråkigt eller hade deras förfader dessa egenskaper?

Erik112:

Ja och resultatet är upp till dig.


Jag har redan läst det skitsnacket.

Erik112:

Ser du inte det?


Nej.
Hur kommer det sig att vi inte hittar elefanter eller mer utvecklade arter längst ner i de sedimentära lagrena? Enligt bibelns kreationistiska skapelse borde vi det.

Evolutionsteorin menar att vi bör finna mer primitiva arter längre ner i de sedimentära lagrena. Vilket vi gör och vilket HELT säger emot bibeln.

Ha kul i din fantasibubbla. Du är inte öppen för diskussion överhuvudtaget. Vad gör du här om du ändå inte vill höra bevis eller åsikter, på ett diskussionsforum?
I begynnelsen fanns det bara ett stort gapande hål. Det var så stort att det räckte åt evighetens alla håll. Så stor att hur många världar som helst skulle kunnat fått plats inne i gapet. Detta väldiga gap kallades för Ginnungagap.

På ena sidan fanns eldens land, som kallades Muspellheim. Allt som fanns där brann, och lågorna var väldigt våldsamma. På den motsatta sidan fanns en kall och frusen mark. Endast is och snö fanns där. De-na plats kallades för Nifelheim. Liksom Muspellheim hade Nifelheim funnits i all oändlighet. I dess mitt forsade alla vattens mäktiga urkälla, Hvergelmer, Den brusande kitteln. En annan stor källa var Elivågor. Den kastade ur sig sina väldiga isblock.

När dessa massor möttes, blev det ett enormt kaos! Det var här som livet skapades. Ur detta enorma kaos skapades en manskropp. Det var en enorm jätte, som växte fram ur virrvarret av eld och is. Han kom att kallas Aurgelmer eller Ymer (kaosjätten) av sina avkommor isjättarna. Ymer låg länge i en blandning av is och eld. Till slut hade han fått en fast kropp, och började att svettas. Ur hans armhålor växte det fram en kvinna och en man.