Forumet - Protestantiska kyrkan

Protestantiska kyrkan

355 1 3
Asså förlåt för mina inlägg haha, men vad gav den protestantiska kyrkan för konsekvenser (positiva/negativa) på lång sikt? Som påverkade samhället osv. Asså blackout. Kommer inte på ett piss. SNÄLLA SNÄLLA SNÄLLA skriv allt du kommer på. Guld värd isf<3

Inga kommentarer

Tråden har 3 svar. Sortera efter:
Katolska länders makthavare var i viss mån tvungen att ta hänsyn till vad påven ville, så genom reformationen kunde Sverige frigöra sig och bli självständigt från påvens makt - påven stod inte över svenska kungen, han kunde inte längre ha sista ordet, och Sverige styrdes därför i fortsättningen enbart av sin egen regering. Kanske kunde vara nåt viktigt att tänka på

Tja. Negativt? Något genusaktigt var ju att kvinnorna fick en längre ställning eftersom de inte längre kunde välja att bli nunnor och därför bara hade äktenskap att välja på i fortsättningen, och eftersom nunneklostren också hade undervisat flickor, försvann utbildningsmöjligheter för flickor för ett bra tag framåt. Nunneklostren hade ju fungerat som en viss form av kvinnoasyler och skolor för flickor.

Kloster och katolska kyrkan hade ju skött en mängd sociala projekt som skolor och sjukhus och ålderdomshem, medan den protestantiska kyrkan var fattig och inte hade lika stor socialvård, så de fattiga fick de sämre i varje fall för ganska lång tid framåt

några saker 
^ Dels det ovan, vilket troligtvis var den främsta anledningen. Men för folket generellt fick det också en positiv inverkan då förhållandet med Gud blev mer personligt och man inte längre behövde gå genom någon annan utan snarare kunde nå Gud genom sig själv, samt det att man inte längre behövde köpa sig fri från synder.