Forumet - Protokoll från Rådsmöte 12/04/2009

Protokoll från Rådsmöte 12/04/2009

256 0 23
§1 Mötet öppnas

§2 Åtta väljs till ordförande

§3 Mawns väljs till sekreterare

§4 Variabel och DeathOrGlory väljs till justerare

§5 Val av klubba.
Åtta föreslår att fröken lina inför nästa möte får införskaffa en burk av var sort inför nästa möte, så får vi då prova och se vilken som fungerar bäst: Mild eller Hotchipoteltexmex

§6 Autobot
PM om autobot har skickats till Bowser, svar har icke mottagits, tillstånd rapporteras igen nästa möte.

§7 Omröstning om Lajnowhs roll som rådets "fluffer"*

En blank röst, resten ”Ja”. Förslag godtages.

§8 Uppföljning av punkt 6 från förra mötet.
Åtta och Capture förtjänar kudos för sitt uppförande. Detta beror förmodligen på en minskad synkronitet av chatt-tid.

§9 Diverse förslag:
*1: Lajnowh: tycker inte att vi ska särskriva.
Straff: Särskrivning bestraffas med skamvrå, där man får stå naken

*2: DoG: versaler bör användas vid begynnandet av meningar
Förslag om regler gällande grammatik och användandet av gemener och versaler tas upp igen nästa möte.

*3: Capture: Jag önskar att få plats som medlemsansvarig.
Detta innebär att hon skickar ut kallelser, "välkomstbrev" till nya medlemmar, håller koll på medlemslistan och sådana saker.

§10 Övrigt
*1: Lajnowhs punkt gällande mötens offentliga status diskuteras först.
- Avslages

*2: Medlemmar som stormar in i rådet utan att följa rådets regler.
Borgeus utnämns att meddela dessa i en privat chatt (Huvudprefekt). Vid fall av frånvaro hänvisas ärendet till Capture (Hovprefekt)

*3: Capture är nu ansvarig för att PMa de som deltar i rådets diskussion gällande deras eventuella plats som rådsmedlemmar.

*4: Förslag från DoG: Rådet bör ha en "pampig" låt som visar våran styrka och vårat ljus för de som ej medverkar på våra möten.
Förslag kommer att infogas i protokolltråden, omröstning sker nästa vecka.

*5: Val av namn till rådet kommer att tas upp i protokolltråd.

*6: Alla möten sätts till klockan 22, varje söndag.

Nästa möte: 19/4 klockan 22.00

• Mötet avslutas

*A fluffer is a hired member of the crew of a pornographic movie whose role on the set is to sexually arouse the male participants prior to the filming of scenes requiring erections.

Spana också in: