Forumet - Prov Ekologi HJÄLP

Prov Ekologi HJÄLP

469 0 1
Provet kommer att behandla ämnesområdet Ekologi

Begrepp du ska kunna beskriva:
(hittar du i Ekologipowerpointen eller inscannat från bok)
• Organism
• Individ
• Art
• Population/samhälle (växter och djur)
• Ekosystem
• Exempel på miljöfaktorer
• Näringskedja/väv
• Energipyramid

Kan någon förklara begreppen