Forumet - "I'm breaking the taboo"

"I'm breaking the taboo"

111 0 3
Vill verkligen rekommendera en ny dokumentärfilm om kriget mot den globala narkotikaförsäljningen.
Jag tycker att filmen är mycket välgjord och belyser många intressanta perspektiv, så som hur vardagen är för de personerna som faktiskt bor mitt i kriget.

Min uppfattning är att droger ska legaliseras och att missbrukarna ska få vård och inte fängelsestraff, precis som filmen kampanjar för.
amsi:

hur vävs dina åsikter samman angående att legalisera droger, och att missbrukare ska få vård?


Ur ett ekonomiskt perspektiv är kriminaliseringen av droger väldigt kostsam, både för staten, samhället och för brukare.
Staten måste spendera resurser på kriget mot droger, i Sverige genom att polisen och tullen får anslag i budgeten för att arbeta med problemet.
Samhället är du och jag, vi blir utsatta för exempelvis rån och inbrott därför att brukaren behöver pengar att finansiera sitt drogmissbruk med.
Drogmissbrukaren är i kraftigt behov av pengar därför att ett upprepat droganvändande kräver mycket pengar. Det finns därför många exempel på drogmissbrukare som väljer att råna, begå inbrott och prostitution för att ha råd med sitt drogmissbruk.

Jag är övertygad om att samhället hade tjänat pengar på att legalisera droger och därmed klara av att omprioritera resurser som idag går till att med våld motverka droganvändande till att istället hjälpa missbrukarna till att få offentligt finansierad vård.

Alltså istället för att bygga nya fängelser, nya polishus, utöka antalet poliser och tulltjänstemän tror jag på att erbjuda missbrukaren behandling efter behov. Med behandling efter behov menar jag att missbrukarna såklart är individer och lever under olika förhållande, det finns exempelvis de som är psykiskt sjuka och därför behöver stöd på det hållet, att man individ anpassar vården och inta bara ger alla en tablett och säger "lycka till".

Vid de tillfällena då patienten efter behandling klarar av att arbeta och vara en del av samhället kommer även personen att bli en inkomst för samhället. Det finns många vinster med att lägga grunden för en positiv syn på personer som brukar droger, idag uppfattar jag det som att många har en väldigt negativ syn och betraktar missbrukarna som kriminella, vilket de enligt lag faktiskt är och därför tycker jag att det måste till en förändring.