Forumet - Räknas det som HMF?

Räknas det som HMF?

95 0 5
Att "tala illa" om utvecklingsstörda? ex. att deras blotta existens är ett hån mot mänskligheten och vår evolution.

Skulle ju kännas fånigt att få represalier för att någon statlig tjänsteman försvarar dem

ÄNDRAT 2009-01-04 00:07


ÄNDRAT 2009-01-04 00:09
Jag vet att lagtexten inte uttryckligen tar med utvecklingsstörda, det jag undrar är om det helt enkelt skulle kunan tolkas som det eller om någon annan lag reglerar det (Kränkning åsyftar väl mest en specifik individ?)
Viljans Triumf:

Att "tala illa" om utvecklingsstörda?


Nej.

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800) - Brottsbalken SFS 1962:700, 2 avd, 16 kap, 8 §:
Viljans Triumf:

Jag har läst lagtexten, men skulle inte förvånas över om det vore straffbart i alla fall, borde ha lagt till "eller liknande" i rubriken


Man kan knappast åka dit för något om säger något som "[utvecklingstördas] blotta existens är ett hån mot mänskligheten och vår evolution." - Däremot skulle jag inte bli förvånad om det inom en snar framtid skulle bli olagligt då vi lever i ett samhälle som glorifierar och accepterar svaghet och jämlikhet.

Spana också in:

____:

Man kan knappast åka dit för något om säger något som "[utvecklingstördas] blotta existens är ett hån mot mänskligheten och vår evolution." - Däremot skulle jag inte bli förvånad om det inom en snar framtid skulle bli olagligt då vi lever i ett samhälle som glorifierar svaghet och jämlikhet.


Då får jag chansa och fortsätta vara mig själv alltså