Forumet - Rätt och fel, politiskt. Vad tycker ni?

Rätt och fel, politiskt. Vad tycker ni?

751 0 38
Tjena! Jag undrar vilka grundläggande politiska ideologier ni har? Jag ska göra det lätt så jag gör en enklare beskrivning.

Vad är det rätta anser ni?

1. Att förändra samhället för att förbättra för majoriteten även om det betyder att man kör över minoriteten. Alltså att det är ok att offra 10% för att förbättra för 90% av människorna. Det kan t ex handla om att ta makt och pengar från en rik minoritet för att fördela till alla, eller till majoriteten. Det kan också t ex handla om ideal, att man för att tillfredställa majoriteten kräver att resten underordnar sig ett visst ideal som majoriteten gillar.

2. Att förändra samhället för att förbättra för majoriteten men inte genom att tvinga minoriteten utan att genom att försöka komma överens om en gemensam kompromiss. En gemensam överenskommelse som ger minoriteten vissa fördelar även om majoriteten vinner mest.

3. Att ingen enskild grupp får bestämma över rätt eller fel vad gäller ideal, alltså även vad gäller omfördelning av makt, pengar o.s.v. Att inte majoriteten får bestämma och inte heller någon annan enskild grupp. Att var och en ska få leva leva fri att följa sitt eget sökande efter lycka (inkl. rikedom, karriär, ideal, religion...) utan någon annans intrång. Detta ideal inkluderar lagar som hindrar brott som mord, stöld, misshandel, utpressning, ekonomiska brott o.s.v. men staten får enligt det här idealet inte lägga sig i med styrning annat än ovanstående lagar och de som gäller kränkning av ens privata sfär (egendom, ideal, åsikter).

Jag skriver inte vad ideologierna kallas. Ni får lista ut det själva.[wink]
xyz123:

1. (Du röstade på detta alternativ)


Fast jag tycker det blir väldigt missvisande i din poll i och med att alternativet innebär att minoriteten får köra över majoriteten. I både alternativ 2 och 3 ges de rika en enorm makt och frihet på bekostnad av oss andra. Ett fritt samhälle där alla har frihet att själva bestämma över sina liv förutsätter jämlikhet och klasslöshet. I ett ojämlikt klassamhälle kommer alltid de med mindre resurser att ha mindre frihet.

Spana också in:

Dan_the_ironman:

känns som att 1 viss ts r nyliberal.


xyz123:

2. (Du röstade på detta alternativ)


----------------------------------------------------
Rödingajäveln:

Fast jag tycker det blir väldigt missvisande i din poll i och med att alternativet innebär att minoriteten får köra över majoriteten.


Hur menar du? Det är ju majoriteten som får makt över minoriteten i 1.

Rödingajäveln:

I både alternativ 2 och 3 ges de rika en enorm makt och frihet på bekostnad av oss andra.


Jag är för tvåan därför att jag starkt ogillar tvång och den är den version som mest kan respektera alla. Inte bara vissa, utan alla.
OF 5:

Hade valt alternativ två om det inte vore för din sista mening i det beskrivande påståendet.


Hur kommer man annars fram till en kompromiss när en klar majoritet har mest att säga till om? Kompromissen behöver logiskt vara sådan att majoriteten vinner mest men även låter minoriten få en del. Säg att majoriteten får 80% bestämmanderätt över ideal men minoriteten får 20%, om majoriteten står för 80% av befolkningen och minoriteten står för 20%. Det verkar som att ingen har förstått att nr 2. är den demokratiska principen vi lever efter i detta samhälle.
OF 5:

Behöver det betyda att den är bra eller.


Nej, men jag tycker det. Vilken tycker du är bäst? Att man av avundsjuka försöker bromsa och hålla tillbaka människor som har kapacitet att skaffa sig bra utbildning, uppfinna saker, vara framgångsrika entreprenörer och ha sina välförtjänta egendomar?
xyz123:

Att var och en ska få leva leva fri att följa sitt eget sökande efter lycka (inkl. rikedom, karriär, ideal, religion...) utan någon annans intrång. Detta ideal inkluderar lagar so


xyz123:

annat än ovanstående lagar och de som gäller kränkning av ens privata sfär (egendom, ideal, åsikter).


Känns lite missvisande här.
xyz123:

Hur menar du? Det är ju majoriteten som får makt över minoriteten i 1.


Ja men jag menade de andra två. Både 2 & 3 innebär i praktiken att de rika fortfarande har makten. I två kan vi andra möjligtvis förhandla till oss lite smulor från deras bord, och i tre kommer deras diktatur att vara total. Alternativet till "majoriteten bestämmer över minoriteten" är idag "minoriteten bestämmer över majoriteten". Det finns ingen möjlighet till rättvisa och frihet så länge klassamhället existerar och makten är ojämnt fördelad.

xyz123:

Jag är för tvåan därför att jag starkt ogillar tvång och den är den version som mest kan respektera alla. Inte bara vissa, utan alla.


Fast tycker du verkligen att de rika respekterar oss andra när de inte vill dela med sig av sina rikedomar och göra oss alla till jämlikar? Jag tycker att de behandlar oss som andrahandsmedborgare. Och även tvåan förutsätter ju massor av tvång. Vi tvingas ju fortfarande att vara underställda de rika, även om vi får det lite bättre än i trean. Jag tycker snarare att 1:an är den som innebär minst tvång av alla tre alternativen, i och med att det är minst människor som blir tvingade till något där, och att det är enda alternativet som i slutändan kan leda till att klassamhället avskaffas. Om majoriteten bestämmer kan vi ju bestämma att vi inte tänker vara andrahandsmedborgare längre, och kräva att de rika ska leva på samma villkor som oss andra. Då försvinner ju de olika klasserna, och vi får ett jämlikt samhälle på lika villkor för alla.
isola:

Känns lite missvisande här.


Alltså staten får förbättra lagar som hindrar brott som mord, stöld, utpressning...och de som gäller kränkning av den privata sfären gällande ens egendom, ideal, åsikter... Det betyder att ingen stat ska kunna bestämma vilka åsikter som är bäst eller hur de ska lobbas fram i samhället, eller få begränsa människors privata rikedom.
Rödingajäveln:

Både 2 & 3 innebär i praktiken att de rika fortfarande har makten.


Vilka är dessa "de rika"? En majoritet brukar vara antingen fattiga eller en medelklass. Jag har genom historien bara sett en rik minoritet, inte en majoritet. Medelklassen har kämpat sig fram till sin rikedom genom utbildning, uppfinningar, entreprenörskap o.s.v. Har de inte förtjänat sin rikedom? De är inte dessa feta börsvd's med enorm rikedom utan att att ha kämpat särskilt mycket på ett hederligt sätt.

Rödingajäveln:

Det finns ingen möjlighet till rättvisa och frihet så länge klassamhället existerar och makten är ojämnt fördelad.


Jo, fast det innebär att det aldrig kommer finnas en frihet eftersom en begränsing av människors frihet att bli utbildade, framgångsrika entreprenörer o.s.v. också är en begränsning i frihet. Hur du än vrider och vänder på det är det en begränsning i frihet.

Rödingajäveln:

Fast tycker du verkligen att de rika respekterar oss andra när de inte vill dela med sig av sina rikedomar och göra oss alla till jämlikar? Jag tycker att de behandlar oss som andrahandsmedborgare.


Om de har skaffat rikedomarna genom ett hederligt kämpande, varför ska de inte få ha förtjänat dessa? Det är trots allt entreprenörer, forskare, uppfinnare o.s.v. som leder utvecklingen och det är de som driver företagen.

Rödingajäveln:

Vi tvingas ju fortfarande att vara underställda de rika, även om vi får det lite bättre än i trean. Jag tycker snarare att 1:an är den som innebär minst tvång av alla tre alternativen, i och med att det är minst människor som blir tvingade till något där


Fast, vilka är "vi"? Om majoriteten är medelklass då är det väl majoriteten som är "vi"? Då borde det vara ok med 2. eftersom majoriteten som är medelklassen är vi, och vi bestämmer då mest.[wink]

Rödingajäveln:

:an är den som innebär minst tvång av alla tre alternativen, i och med att det är minst människor som blir tvingade till något där


Inte i Sverige. I Sverige betyder 1:an att medelklassen som du kallar "rika", är de som är majoriteten och det är de som då skulle få köra över minoriteten som är de fattiga.
xyz123:

Vilka är dessa "de rika"? En majoritet brukar vara antingen fattiga eller en medelklass. Jag har genom historien bara sett en rik minoritet, inte en majoritet. Medelklassen har kämpat sig fram till sin rikedom genom utbildning, uppfinningar, entreprenörskap o.s.v. Har de inte förtjänat sin rikedom? De är inte dessa feta börsvd's med enorm rikedom utan att att ha kämpat särskilt mycket på ett hederligt sätt.


xyz123:

Fast, vilka är "vi"? Om majoriteten är medelklass då är det väl majoriteten som är "vi"? Då borde det vara ok med 2. eftersom majoriteten som är medelklassen är vi, och vi bestämmer då mest.[wink]


xyz123:

Inte i Sverige. I Sverige betyder 1:an att medelklassen som du kallar "rika", är de som är majoriteten och det är de som då skulle få köra över minoriteten som är de fattiga.


Vi har nog lite olika klassanalyser, jag tycker inte att det finns någon större "medelklass". Jag har en marxistisk klassanalys och menar att de två huvudklasserna i dagens samhälle är arbetarklass och borgarklass/kapitalister. Arbetarklass är man om man lönearbetar, dvs. om man är beroende av att sälja sin arbetskraft för att överleva. Detta är den störta klassen som utgör en överväldigande majoritet av både Sverige och världens befolkning, och innefattar allt ifrån arbetslösa, till lågavlönade till högavlönade. Det avgörande är lönearbetet.

Den andra klassen, borgarklassen/kapitalisterna är de som äger de produktionsmedlen (maskinerna, butikerna, naturresurserna, m.m.) och som inte är tvungna att sälja sin arbetskraft till någon annan. De köper istället arbetskraft för en lön, som de använder för att producera saker med sina maskiner, och sen säljer de dessa varor och får därmed mer pengar. Man kan beskriva det såhär:

Kapitalist (K) har pengar (P) -> för P köper K produktionsmedel (Pr) och arbetskraft (Ak) -> K äger nu Pr och Ak, dessa använder han för att producera varor (V) -> K säljer V och får i utbyte mer pengar än K tidigare hade (P+) -> För P+ köper K ännu mer Pr och Ak, och kretsloppet fortsätter utan att K behöver arbeta något själv.

Förstår du bättre vad jag menar nu? De flesta av de du kallar "medelklass" skulle jag kalla arbetarklass. De har måhända lite mer pengar än arbetarklassens fattigaste skickt, men de är fortfarande tvungna att sälja sin arbetskraft till de rika (dvs. kapitalisterna) för att överleva.

xyz123:

Jo, fast det innebär att det aldrig kommer finnas en frihet eftersom en begränsing av människors frihet att bli utbildade, framgångsrika entreprenörer o.s.v. också är en begränsning i frihet. Hur du än vrider och vänder på det är det en begränsning i frihet.


Jag tycker inte att man ska hindra människor från att utbilda sig. Jag tycker att utbildning är bra. Däremot tycker jag det är fel att man kan bli rik på andra människors arbete. Det är nämligen det de stora företagarna blir. Ingvar Kamprad (han som äger IKEA) har knappast blivit rik på att själv tillverka alla möbler, själv frakta dem runt i världen och själv sälja dem i butikerna. Det är de arbetare han köpt arbetskraft av som utför allt arbete, och det är deras arbete han blir rik på.
xyz123:

1. (Du röstade på detta alternativ)


Detta alternativ ska dock hjälpa till och skapa förutsättningar för ett drägligt liv för samtliga och där med skapa dom möjligheterna till den egna vägen till lyckan eller vad vi nu ska kalla den i alternativ tre. Så som jag ser det.
dazed:

Detta alternativ ska dock hjälpa till och skapa förutsättningar för ett drägligt liv för samtliga


Det låter mer som alternativ två. Alternativ 1 är hänsynslös mot minoriteten. Om t ex majoritet säger att vi ska vara kristna och förbjuda abort, att homosexuella inte får gifta sig o.s.v. så ser alternativ 1 till att vi ska följa det ideal majoriteten vill ha utan hänsyn till minoriteten.

Jag ville inte skriva namn på några ideologier eftersom den här undersökning främst handlar om människors inställningar till varandra.
xyz123:

Det låter mer som alternativ två


Nej, ser alternativ som något slags halfass-sossealternativ och vill ha tex det där med ekonomisk demokrati osv som du tar upp i alternativ ett. Det handlar om att skapa så stora möjligheter för alla som möjligt så som jag ser det. Sann demokrati på arbetsplatsen, totalt fri abort tex men det är ju helt upp till en själv att utnyttja den rätten. Det skiljer ju sig från fråga till fråga ändå.