Forumet - Rasist? Hummm... varför tror ni det?

Rasist? Hummm... varför tror ni det?

4431 0 102
Man ser ju överallt hur "rasistisk" Jimmie Åkesson och SD allmänt är osv men för ca 1 år sedan tog jag tag i att läsa deras A-Ö politik (på deras hemsida) och upptäckte att "slänga ut alla invandrare" grejen inte riktigt stämmer... Så hur har ni tolkat allt detta? Är det bara något de säger men menar att slänga ut alla icke etniska svenskar. 
Skulle gärna vilja få veta hur olika personer tolkar SD:s politik och vilka argument de har :)

OBS! Jag har INTE sagt att jag gillar, stödjer eller är en sverigedemokrat så kom inte att kalla mig rasist för jag har inte kommit ut med om vad jag tycker om saker och ting ( invandring t.ex.) Galen 
"Demokrati betyder folkstyre och vår uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati.""Centralt i Sverigedemokraternas politik är att skattemedel ska användas för att stärka vårt lands interna sammanhållning och nationella gemenskap, inte för att stödja samhällssplittrande projekt eller idéer som leder till motsättningar och utanförskap. Mot bakgrund av detta bör allt statligt stöd till mångkulturalistiska verksamheter, även inom ramen för folkbildningen, dras in. Med begreppet mångkulturalistisk avses i första hand sådana verksamheter som syftar till att bejaka och förstärka kulturella, religiösa och identitetsmässiga skillnader mellan Sveriges invånare baserat på deras etniska bakgrund."

Spana också in:

Nachac: "Demokrati betyder folkstyre och vår uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati."
Här betonar alltså SD vikten av att det finns ett uttalat svenskt folk som lever i Sverige och att detta folk ska känna så stor samhörighet som möjligt med varandra. SD definition på vilka som tillhör folket bygger på kultur, värderingar - primärt vad man själv känner sig som. Detta betyder alltså att människor oavsett etnicitet kan räknas som det svenska folket, detta är även det som assimilering innebär, och hela denna princip står i direkt motsats till rasism. 

Nachac: "Centralt i Sverigedemokraternas politik är att skattemedel ska användas för att stärka vårt lands interna sammanhållning och nationella gemenskap, inte för att stödja samhällssplittrande projekt eller idéer som leder till motsättningar och utanförskap. Mot bakgrund av detta bör allt statligt stöd till mångkulturalistiska verksamheter, även inom ramen för folkbildningen, dras in. Med begreppet mångkulturalistisk avses i första hand sådana verksamheter som syftar till att bejaka och förstärka kulturella, religiösa och identitetsmässiga skillnader mellan Sveriges invånare baserat på deras etniska bakgrund."
Här betonar SD återigen den interna sammanhållningen och den nationella gemenskapen. Eftersom SD vill se att invandrare blir svenskar och en del av det svenska folket motsätter man sig mångkulturella projekt som avser att göra så att invandrare behåller sina gamla kulturer. Primärt är alltså att människor ska tillhöra det svenska folket, oavsett etnicitet och bakgrund - alltså återigen något som står i direkt motsats till rasism. Att SD dessutom i sista meningen motsätter sig verksamheter som vill förstärka betydelsen av människor etnicitet visar återigen att SDs politik står i motsats till rasism.

NiklasW: Här betonar alltså SD vikten av att det finns ett uttalat svenskt folk som lever i Sverige och att detta folk ska känna så stor samhörighet som möjligt med varandra. SD definition på vilka som tillhör folket bygger på kultur, värderingar - primärt vad man själv känner sig som. Detta betyder alltså att människor oavsett etnicitet kan räknas som det svenska folket, detta är även det som assimilering innebär, och hela denna princip står i direkt motsats till rasism.
Nej, de ifrågasätter demokratiska rättigheter för alla Sveriges medborgare, beroende på rastillhörighet. Rasism i betydelsen rasbiologi är en ganska sen företeelse och rasismen är betydligt äldre än trettiotalet. Diskrimineringen mot judar hade dessutom minst lika mycket med "kultur" att göra som biologi. "Ras" är, som sagts så många gånger förr, inte ett vetenskapligt eller biologiskt begrepp, utan ett socialt och ideologiskt där man skiljer folk från folk utifrån en diskursivt skapad essens.
NiklasW: Här betonar SD återigen den interna sammanhållningen och den nationella gemenskapen. Eftersom SD vill se att invandrare blir svenskar och en del av det svenska folket motsätter man sig mångkulturella projekt som avser att göra så att invandrare behåller sina gamla kulturer. Primärt är alltså att människor ska tillhöra det svenska folket, oavsett etnicitet och bakgrund - alltså återigen något som står i direkt motsats till rasism. Att SD dessutom i sista meningen motsätter sig verksamheter som vill förstärka betydelsen av människor etnicitet visar återigen att SDs politik står i motsats till rasism.
Nej, det här är en fascistisk riktlinje där man förespråkar ett land, ett folk, en kultur och står som sådan definitivt inte i motsats till rasism.

Axelinaaas: Man ser ju överallt hur "rasistisk" Jimmie Åkesson och SD allmänt är osv men för ca 1 år sedan tog jag tag i att läsa deras A-Ö politik (på deras hemsida) och upptäckte att "slänga ut alla invandrare" grejen inte riktigt stämmer...
Det stämde bättre när Åkesson gick med i partiet dock. Han och många andra av dagens SD-politiker gick med i partiet när det var öppet rasistiskt, men de har försökt sudda ut "ras" i deras politik och börjat snacka om kultur/religion istället, så att de ska kunna föra samma politik som de alltid gjort utan att den ska framstå rasistisk.

"Släng ut alla invandrare" är förövrigt inte längre vad som står i partiprogrammet, men det är vad deras politiker brukar skriva på Internet eller säga när de tror att ingen mikrofon är på i närheten.
"Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap öppen även för människor med bakgrund i andra nationer"

Rasism handlar primärt om att människor med andra etniciteter är mindre värda och även att olika etniciteter/raser har bestämda egenskaper som följer med i deras natur. SDs assimilieringspolitik, vilket innebär att människor människor oavsett etnicitet kan byta kultur och bli en del av det svenska folket står i direkt motsats till detta och till rasismens grund. Därför är SD inte ett rasistiskt parti.

Vänstertomtar behöver lära sig att man kan motarbeta ett parti man inte tycker om med argument istället för att komma på så fula ord som möjligt att kalla dem, eller som samma personer förespråkade förr i tiden, genom att förbjuda partierna.
Nachac: Nej, de ifrågasätter demokratiska rättigheter för alla Sveriges medborgare, beroende på rastillhörighet. Rasism i betydelsen rasbiologi är en ganska sen företeelse och rasismen är betydligt äldre än trettiotalet. Diskrimineringen mot judar hade dessutom minst lika mycket med "kultur" att göra som biologi. "Ras" är, som sagts så många gånger förr, inte ett vetenskapligt eller biologiskt begrepp, utan ett socialt och ideologiskt där man skiljer folk från folk utifrån en diskursivt skapad essens.
SD definierar folket utifrån kultur, inte etnicitet eller ras. Genetik, etnicitet, hur man ser ut, vad man har för föräldrar, är inte grunden vem som kan tillhöra det svenska folket, därav inte rasism.

SD anser dessutom oavsett om man tillhör det svenska folket eller inte att alla med svenskt medborgarskap ska ha exakt samma rättigheter. Vem som tillhör folket påverkar alltså inte ens rättigheter. Ingen kommer heller bli av med något medborgarskap. 


Alltså, oavsett när det gäller folkbegreppet eller människors rättigheter inför den svenska staten går det att hitta någonting som är rasistiskt. Tvärtom åsikter som står i direkt motsats till rasism.

Nachac: Nej, det här är en fascistisk riktlinje där man förespråkar ett land, ett folk, en kultur och står som sådan definitivt inte i motsats till rasism.
Fast inte ens i det har du rätt i. SD tror att det är bra att så många som möjligt tillhör det svenska folket, oavsett etnicitet, dock som jag skrivit innan vill man inte knyta några rättigheter till folkbegreppet. MEN man har också alltid varit tydliga med att det alltid kommer bo andra folk och människor med andra kulturer i Sverige och att detta inte är något problem. Det yttersta exemplet på detta är att man erkänner och accepterar de nationella minoritetsgrupperna i Sverige, dvs just att det finns svenska medborgare från andra folk än det svenska i Sverige. Återigen saker som står i direkt motsats till rasism.
"För den svenska nationens del gäller följande: svensk är den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk. I praktiken innebär detta ett slags öppen svenskhet, med möjlighet för människor med annat ursprung att tillhöra den svenska nationen."

Detta är från partiprogrammet från 2003. Denna icke-rasistiska princip hittar man alltså i SDs partiprogram redan för 12 år sedan när SD knappt hade 2%. 

NiklasW: SD anser dessutom oavsett om man tillhör det svenska folket eller inte att alla med svenskt medborgarskap ska ha exakt samma rättigheter.
Uppenbarligen inte.


NiklasW: Alltså, oavsett när det gäller folkbegreppet eller människors rättigheter inför den svenska staten går det att hitta någonting som är rasistiskt.
Korrekt.
NiklasW: Fast inte ens i det har du rätt i.
Jo.

Detta är löjligt. Det står svart på vitt att SD inte anser att alla i Sverige ska ha lika rättigheter och du lyckas ändå i ditt fanboysinne förvrida det till sin motsats.
Nachac: Detta är löjligt. Det står svart på vitt att SD inte anser att alla i Sverige ska ha lika rättigheter och du lyckas ändå i ditt fanboysinne förvrida det till sin motsats.
Okej. Säg då exakt vilka rättigheter SD vill inskränka. Antingen på basis av etnicitet (rasism) eller, som du hävdat, på basis av vilket folk man tillhör. 

NiklasW: Okej. Säg då exakt vilka rättigheter SD vill inskränka. Antingen på basis av etnicitet (rasism) eller, som du hävdat, på basis av vilket folk man tillhör.


Nachac: "Demokrati betyder folkstyre och vår uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket
Här ifrågasätter man, som redan påtalats människors demokratiska rättigheter i landet där man har en unik problemformulering där människor utesluts om de inte enligt SD tillhör "folket".  
Nachac: "Centralt i Sverigedemokraternas politik är att skattemedel ska användas för att stärka vårt lands interna sammanhållning och nationella gemenskap, inte för att stödja samhällssplittrande projekt eller idéer som leder till motsättningar och utanförskap. Mot bakgrund av detta bör allt statligt stöd till mångkulturalistiska verksamheter, även inom ramen för folkbildningen, dras in. Med begreppet mångkulturalistisk avses i första hand sådana verksamheter som syftar till att bejaka och förstärka kulturella, religiösa och identitetsmässiga skillnader mellan Sveriges invånare baserat på deras etniska bakgrund."
Här likriktar man "Sveriges kultur" (det vill säga SDs bild av vad som är svensk kultur) och inskränker möjligheterna för folk som inte är tillräckligt svenska att ägna sig åt sitt arv, sitt modersmål och sina intressen. Det är en kringgående manöver för att med fascistiska metoder utesluta människor man inte anser som svenska från gemenskapen.
Nachac: Här ifrågasätter man, som redan påtalats människors demokratiska rättigheter i landet där man har en unik problemformulering där människor utesluts om de inte enligt SD tillhör "folket".
SD tror att det är bra att så många som möjligt tillhör folket. Detta är ett politiskt mål. Men återigen handlar det inte om några inskränkta rättigheter för den som inte gör det. Det är ungefär som att Feministiskt Initiativ har ett mål om att så många som möjligt ska vara genusmedvetna, det är inte samma sak som att de vill ge mindre rättigheter till de som inte är det.

Nachac: Här likriktar man "Sveriges kultur" (det vill säga SDs bild av vad som är svensk kultur) och inskränker möjligheterna för folk som inte är tillräckligt svenska att ägna sig åt sitt arv, sitt modersmål och sina intressen. Det är en kringgående manöver för att med fascistiska metoder utesluta människor man inte anser som svenska från gemenskapen.
Detta handlar om statligt stöd och vilka verksamheter som staten ska subventionera. Att man som politiskt parti vill förändra och uppmuntra människor till att göra på ett visst sätt genom subventioner till verksamheter är inget konstigt. Det är samma sak som att Miljöpartiet inte hade velat ge statliga bidrag till en verksamhet som eventuellt hade ägnat sig åt hur man på bästa sätt förstör miljön på laglig väg. Här handlar det om att som stat inte ge bidrag till verksamheter man ser som skadliga. I MPs fall miljöfarliga, i SDs fall samhällssplittrande. Det är inte samma sak som att ge människor olika rättigheter. Och rent specifikt är det definitivt inte att ge olika rättigheter till olika folk. Det är inte som att SD stödjer verksamhet som stänger ute olika folkgrupper, tvärtom handlar många av  SDs satsningar just på att människor från andra bakgrunder ska bli svenska. Alla är alltså välkomna. 

Vilka verksamheter man som stat ger bidrag till är alltså inte en rättighetsfråga.


Du får försöka igen. Vilka rättigheter vill SD inskränka på basis av etnicitet eller vilket folk man tillhör?

NiklasW: SD tror att det är bra att så många som möjligt tillhör folket. Detta är ett politiskt mål. Men återigen handlar det inte om några inskränkta rättigheter för den som inte gör det. Det är ungefär som att Feministiskt Initiativ har ett mål om att så många som möjligt ska vara genusmedvetna, det är inte samma sak som att de vill ge mindre rättigheter till de som inte är det.
Inte över huvud taget en rimlig parallell och du svarar inte heller på inlägget. Jo, det är inskränkta rättigheter, det framgår väldigt tydligt att de demokratiska rättigheterna för människor som inte tillhör "folket" ifrågasätts. Fortfarande svart på vitt.
NiklasW: Detta handlar om statligt stöd och vilka verksamheter som staten ska subventionera. Att man som politiskt parti vill förändra och uppmuntra människor till att göra på ett visst sätt genom subventioner till verksamheter är inget konstigt. Det är samma sak som att Miljöpartiet inte hade velat ge statliga bidrag till en verksamhet som eventuellt hade ägnat sig åt hur man på bästa sätt förstör miljön på laglig väg. 
Att likna anda kulturyttringar än "svenska" med miljöförstöring bevisar mer eller mindre min poäng.