Forumet - Regeringen med Ullenhag i spetsen vill införa Nystartszoner

Regeringen med Ullenhag i spetsen vill införa Nystartszoner

80 0 0
Integrationsministern Erik Ullenhag som för ett tag sedan lanserade en hemsida där han bemötte nätmyter om invandrare är nu i farten igen. Denna gången är det tal om att underlätta för skapande av företag genom skattelättnader i utsatta områden som enligt förhoppning ska generera fler arbetstillfällen och på sikt klirr i kassan. Utsatta områden är som alla borde veta ett kodord för invandrartäta områden, och i praktiken skulle förslaget ifall den klubbades igenom i riksdagen innebära ännu en diskrimineringsparagraf gentemot Svenskar.

I sin artikel på SVT-debatt nämner han den tydliga koppling som ska finnas mellan utländskt företagande, invandring och ekonomisk tillväxt, och att det finns en stark historisk koppling till detta. Hur tillförlitlig denna kopplingen ska vara kan man fråga sig. Särskilt som det aktuella ämnet i samma artikel var hur man skulle bete sig för att underlätta företagandet och sysselsättningen hos invandrare. Om de nu är en sådan fantastisk tillgång till det svenska samhället, varför är de då i behov av att positivt särbehandlas?

Klipp från SVT-Play

​http://debatt.svt.se/2012/02/20/det-maste-bli-billigare-att-anstalla-i-utsatta-omrade​n/

”Det måste bli billigare att anställa i utsatta områden”

NYSTARTSZONER Regeringen har tillsatt en utredning för att se hur ett system med nystartszoner i utsatta områden skulle kunna utformas. Syftet med nystartszoner är att det ska skapa dynamik i utsatta områden och öka sysselsättningen. Det är min förhoppning att lägre kostnader för att verka och anställa i nystartszonerna ska leda till att fler får jobb och att fler företag startas. Ett villkor för sådana skattelättnader bör dock vara ett visst antal anställs lokalt, skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Svensk ekonomi står inför flera stora långsiktiga utmaningar. En av dessa är den globala konkurrensen, som leder till att allt fler länder tävlar om att dra till sig investeringar och spjutspetskompetens. Globaliseringen är i grunden bra och positiv för såväl människors som länders utveckling. Men den ställer nya krav på Sverige.

Tråden har inga svar… än.