Forumet - Religiös eller ej?

Religiös eller ej?

11535 2 102

Spana också in:

Jag kallar mig själv för ateist eftersom det inte finns några belägg för att något gudomligt väsen finns.
       
Det finns lika mycket skäl att tro att kristendom är sann som det finns skäl att tro på islam, judendom, buddhism etc. Så det känns rätt onödigt att välja en religion överhuvudtaget då det är enbart en pytteliten chans att man har valt den rätta.
     
För att inte nämna alla inriktningar inom religioner (pinsamt att vara protestant och komma till helvetet för att man inte är med i Jehovas vittnen).

anonym321123: Jag kallar mig själv för ateist eftersom det inte finns några belägg för att något gudomligt väsen finns.
       
Det finns lika mycket skäl att tro att kristendom är sann som det finns skäl att tro på islam, judendom, buddhism etc. Så det känns rätt onödigt att välja en religion överhuvudtaget då det är enbart en pytteliten chans att man har valt den rätta.
     
För att inte nämna alla inriktningar inom religioner (pinsamt att vara protestant och komma till helvetet för att man inte är med i Jehovas vittnen).
Hm, jag förstår på sätt och vis förvirringen kring att det finns flera religioner, och även inom olika religioner ytterligare uppdelningar.

Men även om du inte skulle bekänna dig till en religion skulle du ju kunna ha tankar om att det finns en Gud som har skapat jorden och givit liv till alla levande ting. Hur känner du kring det?

bintdawah: Men även om du inte skulle bekänna dig till en religion skulle du ju kunna ha tankar om att det finns en Gud som har skapat jorden och givit liv till alla levande ting. Hur känner du kring det?
Det är väl inte omöjligt att någon gud skapat allt liv, men jag tror inte att det är ett måste att någon gud gjort det.Om nu någon slags gud har skapat världen, så ser jag inget skäl att välja just en av religionerna som hävdar sig dyrka denna gud. Den sanna tron kan lika gärna ha dött ut, eller så har den aldrig avslöjats för någon människa.
 
Jag ser inte hur någon helig skrift, t.ex. koranen, är något bevis för någon guds existens.

anonym321123:
Det är väl inte omöjligt att någon gud skapat allt liv, men jag tror inte att det är ett måste att någon gud gjort det.Om nu någon slags gud har skapat världen, så ser jag inget skäl att välja just en av religionerna som hävdar sig dyrka denna gud. Den sanna tron kan lika gärna ha dött ut, eller så har den aldrig avslöjats för någon människa.
 
Jag ser inte hur någon helig skrift, t.ex. koranen, är något bevis för någon guds existens.
Har du läst Koranen? Jag menar, det kan vara lätt att säga att en bok inte är bevis för något innan man läst innehållet. 

bintdawah: Har du läst Koranen? Jag menar, det kan vara lätt att säga att en bok inte är bevis för något innan man läst innehållet.
Jag har bara läst delar av en gammal (och omodern) svensk översättning, så jag kan inte säga att jag faktiskt läst den.
           
Men det finns, enligt vissa, inre motsägelser i koranen som inte går ihop.I sura 5:76 t.ex. står det att den som sätter någon vid Guds sida hamnar i helvetet (d.v.s. t.ex. att man tror på att Jesus är gudomlig). Men i sura 5:73 står det kristna kan komma till himlen.
    
Dessutom står det i den artonde suran att Alexander den store såg solen gå ner i en grumlig källa, vilket är helt omöjligt.

anonym321123:
Jag har bara läst delar av en gammal (och omodern) svensk översättning, så jag kan inte säga att jag faktiskt läst den.
           
Men det finns, enligt vissa, inre motsägelser i koranen som inte går ihop.I sura 5:76 t.ex. står det att den som sätter någon vid Guds sida hamnar i helvetet (d.v.s. t.ex. att man tror på att Jesus är gudomlig). Men i sura 5:73 står det kristna kan komma till himlen.
    
Dessutom står det i den artonde suran att Alexander den store såg solen gå ner i en grumlig källa, vilket är helt omöjligt.
Jag uppskattar iallafall att du är ärlig och inte påstår att du läst Koranen om du bara läst några verser hit och dit. Allt för många verkar göra det. 

Jag tror du refererar till ayat 69? 
''De som tror på denna Skrift och de som bekänner den judiska tron och sabierna och de kristna - ja, alla som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv - skall förvisso få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.'' [5:69]

Denna vers nämner att kristna kan komma till paradiset, om de accepterar Koranen som Guds budskap och därmed tror på allt som står i skriften. Och om de finner att Koranen är sanningen, varför skulle de då inte konvertera sin religion till Islam? Om de å andra sidan inte accepterar Islam och inte tror på Koranen när de fått höra dess budskap, utan fortsätter att dyrka Jesus som en gudom trots att sanningen blivit presenterad för dem, är de dömda till olycka i efterlivet.

''På dem som trots detta framhärdar i att förneka sanningen, antingen de är efterföljare av äldre tiders uppenbarelser eller sådana som sätter gudar vid Guds sida, väntar helvetets eld, och där skall de förbli till evig tid; de är de uslaste av alla skapade varelser.'' [98:6]

Så det är ingen motsägelse, nej. Den förstnämnda ayaten handlar om de från bokens folk (kristna, judar, sabier) som accepterar Islam som sin tro. Den andra ayaten handlar om de från bokens folksom fått höra Islams budskap men vägrar att acceptera dem.