Forumet - Religiös eller ej?

Religiös eller ej?

7740 2 102

bintdawah: Jag tror du refererar till ayat 69?
Ja, det är den versen jag pratar om. Det verkar vara en annorlunda numrering på vissa verser beroende på vilken översättning man tittar på.
                
bintdawah: Så det är ingen motsägelse, nej. Den förstnämnda ayaten handlar om de från bokens folk (kristna, judar, sabier) som accepterar Islam som sin tro.
Men upphör man inte att vara kristen efter att man förnekar att Jesus är Guds son, och accepterar Muhammed som Guds profet? För mig låter det som att säga "ateister kommer till himlen om att de anammar islam".
          
Anser du att jag har feltolkat sura 18 när det kommer till att jag tolkar det som att solen enligt koranen går ner i vatten?Här är en översättning av versen jag pratar om:"18:86 Till, when he reached the setting-place of the sun, he found it setting in a muddy spring, and found a people thereabout."

Spana också in:


anonym321123:
Men upphör man inte att vara kristen efter att man förnekar att Jesus är Guds son, och accepterar Muhammed som Guds profet? För mig låter det som att säga "ateister kommer till himlen om att de anammar islam".
Jo visst. Ayaten talar just om att de från bokens folk som accepterar Koranen som sanningen och anpassar sig efter religionen (i.e. konverterar) kommer få sin belöning hos Gud. Lika så kommer avgudadyrkarna, ateisterna etc att få om de accepterar Islam och anpassar sig efter dess budskap.

anonym321123:
Anser du att jag har feltolkat sura 18 när det kommer till att jag tolkar det som att solen enligt koranen går ner i vatten?Här är en översättning av versen jag pratar om:"18:86 Till, when he reached the setting-place of the sun, he found it setting in a muddy spring, and found a people thereabout."
Det Koranen talar om här är inte att solen bokstavligt talat går ned i en lerig källa, utan snarare att Dhul Qarnayn tyckte sig se solen gå ned i en källa av gyttja vid horisonten.

Att Dhul Qarnayn skulle vara Alexander den store finns det ej tillräckliga belägg för.

HashtagLame:
Minst sagt. Det är ett absurt påstående.
+1 Tumme upp Ledsen

Har svårt att tänka mig att någon religion skulle vara helt perfekt och totalt fri från fel. Nu menar jag inte att det automatiskt måste vara något fel eller konstigt med att vara religiös i sig. Jag tänker liksom att man säkert kan höra till en religion och tycka bra om den, alltså tycka bra om och trivas med det som man tycker är positivt med den, och vara troende trots att man finner vissa negativa saker med sin religion. Men hur man däremot tycka att en religion är helt fri från fel, har jag personligen däremot väldigt svårt att förstå, men men, man tycker ju och tänker så olika...
43434343:
Varför är det ett absurt påstående?
Varför skulle det inte vara ett absurt påstående? Har svårt att tänka mig att någon vettig människa skulle tycka att Islam är totalt felfri...

Lilla Trollungen:
Varför skulle det inte vara ett absurt påstående? Har svårt att tänka mig att någon vettig människa skulle tycka att Islam är totalt felfri...
Alla Muslimer tycker att Islam är perfekt då det är ifrån Gud. Om någon skulle börja påstå att Gud inte vet bäst, alltså har fel, audhubillah, är denne person inte muslim längre. Så oavsätt vilken muslim du frågar får du det svaret att dom tycker Islam är felfritt.

Själv har jag väldigt svårt att förstå varför man skulle vilja följa en religion som skulle innehålla massa fel.  

43434343:
Alla Muslimer tycker att Islam är perfekt då det är ifrån Gud. Om någon skulle börja påstå att Gud inte vet bäst, alltså har fel, audhubillah, är denne person inte muslim längre. Så oavsätt vilken muslim du frågar får du det svaret att dom tycker Islam är felfritt.

Själv har jag väldigt svårt att förstå varför man skulle vilja följa en religion som skulle innehålla massa fel.  
Om nu alla muslimer bestämt tycker att Islam är helt perfekt, är i så fall alla muslimer lite konstiga enligt mig. I alla fall när det gäller detta, sen om de är konstiga allihop när det gäller andra saker vet jag däremot inte ;).

Menade inte att jag kunde tänka mig att man ville följa en religion som man tyckte att innehöll EN MAAAAASSA fel, snarare att man kanske kunde vilja delvis följa en religion om man tyckte att den innehöll vissa fel, men samtidigt tyckte bra om det mesta med religionen och tyckte att själva helheten med den var fin.

HashtagLame:
Kvinnosynen bland annat.
https://m.youtube.com/watch?v=f7Y_xfeTIVs
Det finns inget fel i Islams kvinnosyn. Islam hedrar och skyddar kvinnan på alla möjliga sätt. När Islam kom gavs kvinnorna rättigheter som kvinnor i västvärlden inte fick förrän flera hundra år senare, men ändå påstår folk att det är Islam som är omodernt och baklänges?

Har ej möjlighet att titta på videon du länkat eftersom mitt internet är begränsat. Men såg att det var ett program ur Uppdrag Granskning. Antagligen handlar det då om vissa imamers uttalanden som, liksom alltid i västerländsk media, framställs i ett dåligt ljus?

43434343:
Ge mig något from Qur'an och Sunnah som skulle vara fel, och inte hur enskilda individer agerar, tack.
Handlar om hur människor som har makt i Svergie ser på bla kvinnor och lär ut felaktigt. Samtidigt som de säger att män och kvinnor har samma rättigheter och att de följer svensk lag vilket de ej gör när de tex säger att det är tillåtet för en muslimsk man att ha upp till fyra fruar samt att enda gången kvinnan har rätt att neka till sex är om hon är sjuk eller har mens.
Dessutom utbildar sig många som jobbar i svenska moskéer i Saudiarabien, ett av världens mest kränkande och rasistiska land.

bintdawah:
Det finns inget fel i Islams kvinnosyn. Islam hedrar och skyddar kvinnan på alla möjliga sätt. När Islam kom gavs kvinnorna rättigheter som kvinnor i västvärlden inte fick förrän flera hundra år senare, men ändå påstår folk att det är Islam som är omodernt och baklänges?

Har ej möjlighet att titta på videon du länkat eftersom mitt internet är begränsat. Men såg att det var ett program ur Uppdrag Granskning. Antagligen handlar det då om vissa imamers uttalanden som, liksom alltid i västerländsk media, framställs i ett dåligt ljus?
Det är dold kamera och individerna har en skrämmande uppfattning av islam. Att de dessutom är högt uppsatta är skrämmande och jag har väldigt svårt att tro att det bara är tillfälligheter då det är några av Sveriges största moskéer.

En kvinna träffar en imam ("Traditionellt förutsätts en imam vara en man. De kvinnor som på senare år har framträtt som imamer har mött hårt motstånd och begränsats.", wow titta där) för att få råd och hjälp. Hennes man misshandlar henne. Imamen säger att hon ska ha tålamod och absolut inte gå till polisen, de kommer ta hennes barn då!

Bara som en sådan sak att kvinnor ej får köra bil i Saudiarabien och att ingen annan religion är tillåten där än islam säger väl ganska mycket?

HashtagLame:
Handlar om hur människor som har makt i Svergie ser på bla kvinnor och lär ut felaktigt. Samtidigt som de säger att män och kvinnor har samma rättigheter och att de följer svensk lag vilket de ej gör när de tex säger att det är tillåtet för en muslimsk man att ha upp till fyra fruar samt att enda gången kvinnan har rätt att neka till sex är om hon är sjuk eller har mens.
Dessutom utbildar sig många som jobbar i svenska moskéer i Saudiarabien, ett av världens mest kränkande och rasistiska land.
Kvinnor och män har blivit skänkta rättigheter av Gud. Rättigheterna är inte alltid jämlika men rättvisa, detta för att det finns skillnader mellan män och kvinnor, även om västerlänningar idag vill blunda för de skillnaderna och göra kvinnan jämställd med mannen. 

Svensk lag och islamisk lag är inte kompatibla. Som muslimer är det obligatoriskt för oss att följa vad Gud sänt ned till oss. Detta kommer alltid i första hand. En imam som hyllar svensk lag och demokrati och framställer den som viktigare än Guds lag är inte en berättigad imam. 

HashtagLame:
Det är dold kamera och individerna har en skrämmande uppfattning av islam. Att de dessutom är högt uppsatta är skrämmande och jag har väldigt svårt att tro att det bara är tillfälligheter då det är några av Sveriges största moskéer.

En kvinna träffar en imam ("Traditionellt förutsätts en imam vara en man. De kvinnor som på senare år har framträtt som imamer har mött hårt motstånd och begränsats.", wow titta där) för att få råd och hjälp. Hennes man misshandlar henne. Imamen säger att hon ska ha tålamod och absolut inte gå till polisen, de kommer ta hennes barn då!

Bara som en sådan sak att kvinnor ej får köra bil i Saudiarabien och att ingen annan religion är tillåten där än islam säger väl ganska mycket?
Imamer ska vara män, ja. Var ligger felet i det? Traditionellt sett är också judiska rabbiner och kristna präster män. Det är så ska det vara, haha. Det är inte passande för en kvinna att ta sig ann den rollen då det t.ex. skulle innebära att hon gör sig sedd av hela församlingen. Inom Islam får kvinnor inte heller leda bönen, vilket är bland annat en av imamerna i moskéns uppgifter.

I fallet med misshandeln; misshandel är inte tillåtet. En man som slår sin fru med avsikten att göra henne illa har gjort något oerhört. Profeten (SAW) slog aldrig sina kvinnor - ett exempel för män att följa. Jag kan dock inte argumentera för eller emot imamens påstende då jag som sagt ej har möjlighet att se videon och jag tror inte du citerat honom ordagrant.

Vad Saudi tillåter och förbjuder har inte nödvändigtvis att göra med vad Islam lär. Hade Saudi följt Islams föreskrivna regler till 100% hade landet sett väldigt annorlunda ut. Att kvinnor ej får köra bil är Saudis påhitt, inget man kan finna belägg för i Koranen eller i Sunnah (och om någon kan finna belägg för detta i autentiska källor får de gärna upplysa mig).

bintdawah: Lika så kommer avgudadyrkarna, ateisterna etc att få om de accepterar Islam och anpassar sig efter dess budskap.
Jag tycker personligen att det är en vag vers, som kunde ha förtydligats bättre. Det finns andra saker också som kan tolkas som motsägelser. Var det t.ex. en enda ängel eller flera änglar som pratade med Maria (19:16-19 vs 3:42)?

bintdawah: Det Koranen talar om här är inte att solen bokstavligt talat går ned i en lerig källa, utan snarare att Dhul Qarnayn tyckte sig se solen gå ned i en källa av gyttja vid horisonten.
Jag såg merparten av en video av en f.d. muslim som pratade om den här tolkningen av versen. Jag ska försöka sammanfatta en del av hans argument. Ett av hans argument är att det fanns mer tydliga sätt att skriva att det Qarnayn ser inte är som det faktiskt är, t.ex. "han trodde sig se solen gå ner i en grumlig källa".
  
Men istället använder sig koranen av ett starkt ordval "han fann det gå ner i en gumlig källa". Han tar ett exempel från koranen när det nämns att Jesus korfästning var en illusion. Det står inte att betraktarna "fann" honom korsfäst. Det står "walakin shubbiha lahum", vilket han översätter till "it was made to appear to them". Det framgår tydligt i koranen att människorna som tror sig ha sett Jesus korsfästelse i själva verket inte såg det.
   
Om Dhul Qarnayns betraktelse av solen är menad att tolkas som att trodde sig se något som, varför används inte "walakin shubbiha lahum", som skulle ta bort allt tvivel om att det enbart såg ut som att solen gick ner i en grumlig källa för Dhul Qarnayn?
  
Han säger sedan att ordet "Wa-ja-da" ("att hitta") dyker upp i 35 verser i koranen och menar att ordet aldrig används för att ange något som enbart är från någons ögonperspektiv, och att det är osannolikt att ordets innebörd ändras enbart i en enda vers. Här är verserna han pratar om:
  
verser.png

Här är videon ifall du vill se den själv någon gång:

Does the Quran really say the Sun sets in a muddy spring? - YouTube

HashtagLame:
Handlar om hur människor som har makt i Svergie ser på bla kvinnor och lär ut felaktigt. Samtidigt som de säger att män och kvinnor har samma rättigheter och att de följer svensk lag vilket de ej gör när de tex säger att det är tillåtet för en muslimsk man att ha upp till fyra fruar samt att enda gången kvinnan har rätt att neka till sex är om hon är sjuk eller har mens.
Dessutom utbildar sig många som jobbar i svenska moskéer i Saudiarabien, ett av världens mest kränkande och rasistiska land.
Om du ska attacker ISLAM får du komma med Qur'an och Sunnah. Det finns massa enskilada individer som inte vet ett knyst men utger sig för att göra det (OBS. Påstår ej att dessa imamer i moskéerna är olärda). Sedan kan du attackera en individ och dess uttalanden men då är det en annan sak. 

Islam ser den biologiska skillnaden på könen. Vi är olika, har olika förutsättningar och därför olika regler som är anpassade efter oss. 
Islam tillåter manen att ha fyra fruar, och kvinnan bara en, av flera anledningar. Mannen t.ex har större desire än kvinnor när det kommer till att vara intim med sin partner. Hur ska man veta vems barnet är om kvinnan hade flera män? Kvinnan inom Islam har rätten att få mat, kläder, etc, av sin man betald för, hur skulle det fungera om hon hade 4 män? 
Speciellt under krigstider blir många kvinnor änkor (samt det är mer kvinnor än män) och har massa barn, om då denna änka kan gifta om sig och få det stabilt i sitt liv igen, vad är det för fel om manen tar fyra fruar för att kunna försörja dom, deras barn och ger dom stöd?
HashtagLame:
Bara som en sådan sak att kvinnor ej får köra bil i Saudiarabien och att ingen annan religion är tillåten där än islam säger väl ganska mycket?
Om du ska kritisera Islam måste du sluta kritisera individer och hur de agerar. Ta saker från Qur'an och Sunnah, det är därifrån vi tar vår Islam. Om du ska kritisera Islam för dess följare ser jag inte varför du inte ställer frågan "varför får man dricka alkohol?", då tyvärr alldeles för många muslimer idag som man ser i Sverige dricker det. 

Note: Alkohol är förbjudet inom Islam 

43434343:

Om du ska kritisera Islam måste du sluta kritisera individer och hur de agerar. Ta saker från Qur'an och Sunnah, det är därifrån vi tar vår Islam. Om du ska kritisera Islam för dess följare ser jag inte varför du inte ställer frågan "varför får man dricka alkohol?", då tyvärr alldeles för många muslimer idag som man ser i Sverige dricker det. 

Note: Alkohol är förbjudet inom Islam 
Nja men när de individerna påverkar andra blir det fel.

Finns så många knas tolkningar i ALLA religioner och jag tror inte på själva konceptet i någon religion. Att det skulle finnas en gud och himmel och helvetet, kastsystemet och allt vad det är. För mig är det att förneka fakta.

anonym321123:
Jag tycker personligen att det är en vag vers, som kunde ha förtydligats bättre. Det finns andra saker också som kan tolkas som motsägelser. Var det t.ex. en enda ängel eller flera änglar som pratade med Maria (19:16-19 vs 3:42)?
Budskapen som sändes ned till Maryam behöver ej ha sänts ned vid samma tidpunkt. Det är möjligt att flera änglar först sändes och gav henne budskapet om att Allah renat henne från avgudadyrkan och att hon så småning om skulle bli mor till en son (det som talas om i surah 3:42-45), och att ängeln Jibril (AS) senare sändes med budskapet att Maryam var, eller snart skulle bli, gravid (det som talas om i surah 19:16-21). Wa Allahu a'lam.

anonym321123:
Jag såg merparten av en video av en f.d. muslim som pratade om den här tolkningen av versen. Jag ska försöka sammanfatta en del av hans argument. Ett av hans argument är att det fanns mer tydliga sätt att skriva att det Qarnayn ser inte är som det faktiskt är, t.ex. "han trodde sig se solen gå ner i en grumlig källa".
  
Men istället använder sig koranen av ett starkt ordval "han fann det gå ner i en gumlig källa". Han tar ett exempel från koranen när det nämns att Jesus korfästning var en illusion. Det står inte att betraktarna "fann" honom korsfäst. Det står "walakin shubbiha lahum", vilket han översätter till "it was made to appear to them". Det framgår tydligt i koranen att människorna som tror sig ha sett Jesus korsfästelse i själva verket inte såg det.
   
Om Dhul Qarnayns betraktelse av solen är menad att tolkas som att trodde sig se något som, varför används inte "walakin shubbiha lahum", som skulle ta bort allt tvivel om att det enbart såg ut som att solen gick ner i en grumlig källa för Dhul Qarnayn?
  
Han säger sedan att ordet "Wa-ja-da" ("att hitta") dyker upp i 35 verser i koranen och menar att ordet aldrig används för att ange något som enbart är från någons ögonperspektiv, och att det är osannolikt att ordets innebörd ändras enbart i en enda vers. 
Enligt Tafsir ibn Kathir (en betydligt mer pålitlig källa än 'The Masked Arab' på youtube) talar surah 18:86 om att Dhul Qarnayn såg det som om att solen gick ned i en källa av hami'ah (lera). Inte att solen bokstavligt talat försvann ned i ett hav av lera, utan att den gick ner bortom horisonten. 

Kan ej svara på varför Allah har formulerat Koranen på det sätt som Han gjort. Han ensam besitter all visdom och Han vet även visdomen bakom att formulera skiften på det sätt Han gjort. 

"Gud tvekar inte att framställa en liknelse om en mygga eller något ännu oansenligare. De troende vet att dessa liknelser är sanningen, uppenbarad av deras Herre, men de som inte vill tro säger: "Vad kan Gud ha velat säga med denna liknelse?" Därmed leder Han många vilse och ger även vägledning åt många; men Han leder ingen vilse utom dem som förhärdats i synd." [2:26]

HashtagLame:
Nja men när de individerna påverkar andra blir det fel.

Finns så många knas tolkningar i ALLA religioner och jag tror inte på själva konceptet i någon religion. Att det skulle finnas en gud och himmel och helvetet, kastsystemet och allt vad det är. För mig är det att förneka fakta.
Kritisera de muslimska comunityt om du nu anser det vara problemet. Det är stor skillnad på de som utöver religionen och själva religionen. Islam är perfekt utan fel medans muslimer har många.