Forumet - Representativ direktdemokrati

Representativ direktdemokrati

1082 0 38
Både representativ demokrati och direktdemokrati dras med vissa nackdelar. Representativ demokrati brister i folkligt inflytande och leder lätt till korruption. Direktdemokrati är ohanterligt och gynnar den politiskt aktiva minoriteten. Men vad skulle hända om man kombinerade de båda?

Ett politiskt system som lät medborgarna både välja representanter och rösta direkt i politiska frågor är fullt teoretiskt möjligt och, med dagens teknik, inte ens särskilt praktiskt komplicerat.

I en representativ direktdemokrati sköter politikerna den dagliga rutinen men medborgarna kan närhelst de önskar rösta direkt i varje politisk fråga. En politiker som röstar "fel" skulle bli nedröstad av sina egna väljare. Det hela kan liknas vid ett folkets överhus, som kontrollerar de beslut politikerna fattar.

I dagens demokrati väljer vi diktatorer, våra politiker bestämmer över oss. I en representativ direktdemokrati skulle vi välja rådgivare, politiker vars råd vi följer om de är bra men som vi struntar i om de är uppenbart dåliga. Vad kan vara fel med det?
Åtta:

Skulle de folkvalda politikerna då ha större politisk makt än gemene man, menar du? Jag ser inte riktigt vad som gör representativ direktdemokrati till ett bättre alternativ än plain old direktdemokrati.


De får den makt som folk är beredda att ge dem. Fördelen är att även de som inte orkar/vill rösta i varje enskild fråga fortfarande får inflytande över politiken via sina representanter.
ultrarapid:

Fördelen är att även de som inte orkar/vill rösta i varje enskild fråga fortfarande får inflytande över politiken via sina representanter.


Och här trodde jag att själva tjusningen med direktdemokrati var att endast de som berörs och har ett intresse av att förändra någonting faktiskt skulle kunna göra sin röst hörd, utan att drunkna i det sinnestrubbande sorlet från de ointresserade massorna.

Spana också in:

ultrarapid:

text


Du glömmer att ta bort det i särklass största problemet med den typen av demokrati vi har i dag och det är majoritetens förtryck av minoriteten. Och i din text nu kommer du inte till rätta med det problemet.

Detta förtryck måste bort! Det går nog tyvärr inte att få bort helt men helt klart begränsas kraftigt.
Åtta:

Och här trodde jag att själva tjusningen med direktdemokrati var att endast de som berörs och har ett intresse av att förändra någonting faktiskt skulle kunna göra sin röst hörd, utan att drunkna i det sinnestrubbande sorlet från de ointresserade massorna.


Att lämna hela beslutanderätten i en fråga till en den engagerade minoriteten kan låta bra men är i själva verket rätt dumt. För även om den lilla minoriteten vill något jättemycket och den stora majoriteten bara inte vill det lite lagom, så betyder det ju inte att minoriteten har rätt.

Vi kan ta ett exempel:
Bör det satsas mer pengar på skolan? De som är engagerade i denna fråga är dels lärare och dels föräldrar till skolbarn. Båda grupperna har ett starkt intresse av att det ska satsas mer pengar på skolan. Övriga befolkningen är mindre intresserad, men det är ändå övriga befolkningen som får betala via skattsedeln.

I exemplet ovan är det troligt att bara lärarna och skolbarnsföräldrarna kommer orka rösta i en ren direktdemokratisk omröstning. Resultatet kommer naturligtvis bli mer pengar till skolan, den engagerade minoriteten med egenintressen kör över majoriteten. Det är precis det här som brukar hända i USA och andra länder med direktdemokrati och som gett denna styrelseform dåligt rykte.

Med representativ direktdemokrati undviker man detta problem.
Jakob_E:

Du glömmer att ta bort det i särklass största problemet med den typen av demokrati vi har i dag och det är majoritetens förtryck av minoriteten. Och i din text nu kommer du inte till rätta med det problemet.


Så länge människor lever tillsammans kommer det behövas system för att fatta kollektiva beslut. Representativ direktdemokrati är bara ett effektivt sätt att sköta det på. Inget säger att det behöver användas just till statligt kollektivt beslutsfattande. Faktum är att ett av de få områden där representativ direktdemokrati används idag är vid bolagsstämmor till aktiebolag. Men du kanske är emot majoritetsägares förtryck av minoritetsägare också?
ultrarapid:

Så länge människor lever tillsammans kommer det behövas system för att fatta kollektiva beslut.


Varför skulle du behöva kollektiva beslut som går ut över de som inte vill vara med i kollektivet så länge dessa inte gör något som inskränker på de andras frihet och trygghet?

Här kan du se ett exempel på just demokrati där man så långt det går försöker undvika majoritetens möjligheter att förtrycka minoriteten:
Jakob_E:

Varför skulle du behöva kollektiva beslut som går ut över de som inte vill vara med i kollektivet så länge dessa inte gör något som inskränker på de andras frihet och trygghet?


Tänk dig en situation där din granne spelar hög musik hela tiden. Detta stör dig. Vad händer? Frågan kommer ner till vad som är en störning. Är din grannes musik så störande att hen måste sluta med det. Eller är den så oskyldig att du rimligtvis bör stå ut med den? Det finns inget enkelt svar på en sådan här fråga. Det måste tas ett kollektivt beslut på det. Och då behöver man ett system för fattande av kollektiva beslut.
ultrarapid:

Tänk dig en situation där din granne spelar hög musik hela tiden. Detta stör dig. Vad händer? Frågan kommer ner till vad som är en störning. Är din grannes musik så störande att hen måste sluta med det. Eller är den så oskyldig att du rimligtvis bör stå ut med den?


Bor du i en bostadsrätt så är detta rimligtvis något som det finns tydligt beslutat i föreningens stadgar för vad som gäller. Det gör det i alla fall i den föreningen där jag bor.

Bor du i en hyresrätt så bestäms detta rimligtvis av den som äger fastigheten. Och så är det väl också i alla hyresrätter i dag?

Så ingen av dessa fall finns det minsta anledning att blanda in någon stat eller lagar.

Bor du i hus och grannes musik hörs in till dig så lär volymen vara alldeles för hög om den tar sig från ett hus, över två tomter (som kanske innehåller både häckar och träd) och in i ett annat hus.
Jakob_E:

Bor du i hus och grannes musik hörs in till dig så lär volymen vara alldeles för hög om den tar sig från ett hus, över två tomter (som kanske innehåller både häckar och träd) och in i ett annat hus.


Är du och din granne båda ute i trädgården så krävs det inte så mycket för att det ska vara störande.

Poängen är att det inte finns något självklart svar på dessa frågor, ingen naturrätt att falla tillbaka på. Det behövs ett kompromissbeslut mellan flera människor, dvs inom kollektivet. Det är ett faktum som du omöjligen kan slingra dig ur. Och om man ändå ska fatta detta kollektiva beslut så finns det ingen anledning att inte göra det så effektivt som möjligt.
Stringburka:

Wait, whut?


passaro:

Hahaha. Menar du att det är direktdemokrati i USA? Made my day.


Många av USAs delstater (långtifrån alla) har betydligt mer direktdemokrati än de flesta länder, Sverige inräknat. Stater som Kalifornien kan i princip räknas som fullt direktdemokratiska eftersom medborgarna där har rätt att själva lägga fram beslut till folkomröstning (via namnunderskrifter) och sedan hålla beslutande folkomröstning. Dvs de kaliforniska medborgarna kan fatta politiska beslut helt utan att blanda in politiker, vilket brukar ses som ett kriterium för direktdemokrati.

Mer läsning:
http://en.wikipedia.org/wiki/California_ballot_proposition
Jakob_E:

Om du tittar på filmen jag la in i tråden så är väl den ändå tydlig med att det fortfarande ska finnas en stat och lagar?


Givetvis. Jag har heller inte ifrågasatt din laglighet. Däremot har jag ifrågasatt det faktum att du tycks anse att det finns någon sorts "naturliga" lagar som bara är att upprätthålla. Så är det naturligtvis inte. Som jag visat i tidigare inlägg finns det ett antal lagar vars skrivning inte alls är naturlig utan måste fastställas på något vis. T ex via ett system för kollektivt beslutsfattande.
ultrarapid:

Dvs de kaliforniska medborgarna kan fatta politiska beslut helt utan att blanda in politiker, vilket brukar ses som ett kriterium för direktdemokrati.


Ja, men de är fortfarande underställda hela USA's parlament, och där har vi ju allt annat än demokrati.
Men visst, vad gäller små detaljfrågor inom staten så kan det vara direktdemokratiskt.