Forumet - rika blir fredlösa

rika blir fredlösa

3588 0 38
för att få bättre rättvisa i samhället kommer alla med inkomster eller förmögenheter över en viss gräns att mista lagens skydd. detta betyder att de inte kan vara målsägande i en rättegång och ej heller kan ringa polisen för undsättning. det blir då upp till dessa individer att själva sörja för sin säkerhet och sina intressen.

thl*kt N.: för att få bättre rättvisa i samhället kommer alla med inkomster eller förmögenheter över en viss gräns att mista lagens skydd. detta betyder att de inte kan vara målsägande i en rättegång och ej heller kan ringa polisen för undsättning. det blir då upp till dessa individer att själva sörja för sin säkerhet och sina intressen.
Ser problemscenario där de rikas säkerhetstjänst blir starkare än den offentliga.

Spana också in:

Äh va? Rika ska först betala för fattiga människors vägar, kollektivtrafik, sjukvård, polis, rättsväsende och skola för att sedan själva inte få tillgång till detta utan få betala för sitt eget skydd? Rika ska alltså betala för både andras och sin egen välfärd. 
Tycker att det känns som odugligt banalt i praktik och teori vilken än synvinkel jag skådar.
     Förstår ej anledningen till varför det skulle vara något som majoritetparten som hamnar under det facket vore till att finna tanken hygglig? Heller ej den resterande pärmen.

Idén ogillas utav Xuzkie; Rättsväsendet har enats och medger härmed att förslaget ogillas och läggs undan som passiv ställningstagande tillsvidare byggande argument lägges fram ifrån trådskapisen... Blink