Forumet - Riksdagen ändrar grundlagen, vad tycker du om det?

Riksdagen ändrar grundlagen, vad tycker du om det?

2681 0 28

Spana också in:

framtidstron är död:

et är skillnad på ändringar och tillägg i andra lagar, det här handlar ju om grundlagen.


Sedan Sveriges inträde i EU spelar våra grundlagar mindre roll. EU-rätten är på många punkter överstående svenska lagar. Därför skriver media mer om EUs ändringar än de svenska.

Det sker dessutom fler ändringar/förslag till ändringar av grundlagarna än folk verkar tro. Öppna upp ögonen och sök om man är intresserad är min åsikt.
Blivande_japan:

vad är det för jävla lol-sida du har som källa?


Fria Tider? Står med stora bokstäver på hemsidan.

Budolicious:

"Trots att flera av förslagen är kontroversiella är Fria Tider till synes ensamma om att uppmärksamma händelsen."


Massmedia står ju på politikernas sida nu för tiden, det som skrivs är begränsat. Dvs vanlig media tar inte upp vad som helst, speciellt inte när det handlar om svenska folkets säkerhet.

Underlig:

Men hallå, det kan dom ju inte göra förns efter valet, dvs om dom kommer med förslaget nu och sedan blir framröstade igen och får majoritet? :s


Jo det är sant men jag skulle tro att politikerna skiter i det. Men vi får ju hoppas att det tar så lång tid det ska ta att ändra en grundlag, det brukar oftast hinna läggas ned då.

jakaerstark:

Jo för att majoriteten av det Svenska folket skulle säkert ogilla detta.


Exakt.

Chryseus:

För att där sker så många ändringar och tillägg i lagarna hela tiden.


Det här handlar ju ändå om grundlagarna, och som det ser ut nu så talar vi om oerhört antidemokratiska förändringar. Då tycker man att det bör tas upp. Men det är sant att EUs grundlagar mer och mer står över Sveriges grundlagar.
Underlig:

Dom får inte skita i det, då bryter dom mot lagen [y]


Dom kan ju hinna få det till en grundlag om dom som tar över regeringen i höst håller med om det och det skulle inte förvåna mig om dom gör det också. Alla partier har i dagsläget gått mera inåt i mitten och på något sätt skapat en gemensam ideologi där dom mer eller mindre står för samma sak, höger som vänster. (krävs ett mikroskop för att se en skillnad)

Det är därför jag kommer att rösta på http://www.sverigedemokraterna.se/ i valet för då vet jag om dom får vågmästarroll att dessa lagar aldrig skulle godkännas, sen får representanter från andra partier säga att SD är rasister och ljuga om dom hur mycket dom vill, folk börjar inse att dom inte är det och att det är sanningen dom beskriver. Vårt samhälle blir allt mer konstigare och konstigare med riksdagspolitikerna i näbben.
Men herrejävlar driver du med mig?

Det som står på friatider.se är antingen direkt missvisande eller rena lögner, läser man i propositionen ser man direkt att det som står på friatider inte stämmer. Varför tror du att de inte har angett sidorna som förslagen står på?

De ändringar som framförs är antingen språkliga eller marginella, det är inga större skillnader!
AJ37Viggen:

Det som står på friatider.se är antingen direkt missvisande eller rena lögner


Kan vara så men det kan också vara sanning, jag kan inte påstå mig bli förvånad om det faktiskt är ett förslag.

AJ37Viggen:

Varför tror du att de inte har angett sidorna som förslagen står på?


Du har ju uppenbarligen inte läst artikeln ens, det finns en länk till Sveriges Riksdags hemsida...

"Prop. 2009/10:80
3
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................ 7
2 Lagtext ....................................................................................​......... 8
2.1 Förslag till lag om ändring i regeringsformen ................... 8
2.2 Förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen .... 53
2.3 Förslag till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen .. 54
2.4 Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen .............. 56
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1975:1339) om
justitiekanslerns tillsyn .................................................... 73"
IlleFaciet:

Kan vara så men det kan också vara sanning, jag kan inte påstå mig bli förvånad om det faktiskt är ett förslag.


Ska jag bevisa för dig att det är rena överdrifter och lögner?

IlleFaciet:

Du har ju uppenbarligen inte läst artikeln ens, det finns en länk till Sveriges Riksdags hemsida...


Har du läst propositionen? Jag har läst artikeln och jag kan garantera att personen som skrivit den inte har läst propositionen. Att det är en länk till riksdagens hemsida betyder inte skit så länge man inte exakt berättat var det står om förändringarna. Det är ju som att skriva en uppsats och sedan länka till Wikipedias förstasida.
Exempel:

:

Mångkulturen blir grundlag


"Fria tider":

Förändringarna i regeringsformen innebär bland annat att ”ensamkommande flyktingbarn” till viss del nu får fler grundlagsskydd än tidigare. På samma gång omöjliggörs en politik som kräver assimilering av invandrare då dessa får grundlagsskyddade rättigheter att slippa försvenskas och lära sig det svenska språket. Ett helt nytt tillägg till regeringsformen lyder:

”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv ska främjas.”

En liknande reglering infördes 2002, men då gällde att det etniska samfundslivet ”bör” främjas. Nu är paragrafen istället tvingande.


Det som står ovan är rent skitsnack!

För det första så är citatet inte korrekt, idag ser Regeringsformen ut såhär:
"Regeringsformen 1kap 2§ 5 stycket":

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903)


Enligt ovan nämnda källa så innebär alltså ändringen att "bör" ändras till "ska". Vilket i sig är korrekt, men läser man propositionen och letar upp hur förslaget ser ut så hittar man följande:

:

Samernas och andra etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.


( http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/77/44/3623172e.pdf ) sid. 55

Det handlar helt enkelt om att samerna skall vara direkt omnämnda i lagtexten.
Läser man här ( http://regeringen.se/content/1/c6/13/70/77/84ff1d65.pdf sid 188, 189, 191 ) så hittar man följande:

:

Regeringens förslag: Bestämmelsen i 1 kap. 2 § regeringsformen om
skydd för vissa minoriteter ändras så att det samiska folket särskilt
omnämns. Bestämmelsen utformas vidare som en obligatorisk målsättning,
dvs. möjligheterna att behålla och utveckla ett kultur- och samfundsliv
ska främjas.


:

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelsen i 1 kap. 2 § femte
stycket RF innehåller en programförklaring för samhällsverksamhetens
inriktning när det gäller stödet åt nationella minoriteter. Av bestämmelsen
följer att etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att
behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.

Sverige har fem nationella minoriteter: samer, judar, romer,
sverigefinnar och tornedalingar (prop. 1998/99:143)
. Gemensamt för de
nationella minoriteterna i Sverige är att samtliga har funnits i landet
under mycket lång tid. Därför anses deras språk och kultur som en del av
det svenska kulturarvet. Dessutom har de personer som tillhör grupperna
en uttalad samhörighet och en gemensam religiös, språklig, traditionell
eller kulturell tillhörighet och manifesterar på olika sätt en vilja och
strävan att behålla den egna identiteten.


:

I 1 kap. 2 § femte stycket RF anges att de etniska, språkliga och
religiösa minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv bör främjas. Enligt ramkonventionen om skydd
för nationella minoriteter åtar sig de stater som ansluter sig till konventionen
att främja de förutsättningar som är nödvändiga för att personer
som tillhör nationella minoriteter ska kunna bibehålla och utveckla sin
kultur och bevara de väsentliga beståndsdelarna av sin identitet, nämligen
religion, språk, traditioner och kulturarv.
I syfte att markera
betydelsen av att sådana möjligheter ges och för att åtagandet enligt
framför allt ramkonventionen bättre ska återspeglas i grundlag föreslår
Grundlagsutredningen att bestämmelsen ändras så att möjligheterna att
behålla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Regeringen ställer
sig bakom detta förslag.


Det handlar alltså om nationella minoriteter, inget annat.

Inga direkt stora ändringar... Läs på lite...