Forumet - Rubrik...

Rubrik...

1332 0 6
Hej!

Jag undra bara ifall någon här är biologisk kunnig och skulle kunna vara väldigt snäll och hjälpa mig med några av dessa uppgifterna? Jag har bara fått 8.67 poäng rätt :( Sammanlagt är det 10 frågor, vardera ger 1 poäng och sammanlagt 10 poäng vilket är godkänt. Vilket jag har svårt att få! :(

Därför undrar jag ifall någon kan hjälpa mig och förklara vad jag gör fel. Jag ber ingen att göra min läxa, men ber om hjälp över vad jag gör fel då jag har ingenannanstans att fråga. NI är väldigt trevliga som hjälper mig oftast och är trevliga osv. Jag vet att ni anser mig som ett troll. Men jag är inte det. Jag önskar jag kunde visa min uppskattning bättre. Tack så hemskt mycket för den som skulle kunna hjälpa mig! :)

X= Det jag har svarat på som rätt.
Fråga 1 av 10
Vilka av följande påståenden är sanna?
x A. DNA är uppbyggt av socker, fosfater och kvävebaser?
x. B. En gen definieras som en del av DNA:t som kodar för ett protein?
C. Den komplementära strängen kodar för proteiner?
x. D. RNA-molekylen består av ett annat socker än DNA-molekylen?
E. Om man har aminosyrasekvensen för ett protein kan man direkt veta hur mRNA sekvensen är?
F. Bassekvensen är till 99.9 % lika för alla gener?

Fråga 2 av 10
Vad kallas den organell som producerar proteiner?

A. Kloroplast?

B. Mitokondrie?

x C. Ribosom?

D. Nukleol?

Fråga 3 av 10
Vilka av följande påståenden är sanna?
x. A. RNA-polymeras är ett enzym?
x. B. En mutation i en organisms DNA är alltid negativt för organismen?
C. Det molekylärbiologiska dogmat innebär att DNA translateras till mRNA som transkriberas till ett protein?
D. Bassekvensen är till 98 % lika i kroppens alla celler?
x. E. Replikation innebär att en organisms DNA dupliceras?
x. F. En kromosom är DNA som är packat?

Fråga 4 av 10
Vilken organell producerar energi?

A. Cellkärnan

x. B. Mitokondrien

C. Kloroplasten

D. Endoplasmatiska retiklet

E. Cellväggen

F. Ribosomen

Fråga 5 av 10
Vilka av följande påståenden är sanna?
x. A. Cellmembranet separerar cellens utsida från insida?
x.B. Växtceller har kloroplaster?
C. Nukleol finns bara hos animaliska celler?
x. D. Cytosolen är cellens insida?

Fråga 6 av 10
Vilka av följande påståenden är sanna?
A. DNA-polymeras skriver av DNA till mRNA?
x. B. RNA-polymeras skriver av DNA till mRNA?
x. C. Enzymer är proteiner som katalyserar reaktioner?
D. Ribosomer skapar proteiner med DNA som mall?
E. DNA-helikas binder till DNA-polymeraset och hjälper detta att binda till DNA?
x. F. RNA-polymeras skriver av DNA till tRNA?

Fråga 7 av 10 1.0 Poäng
Vilka av följande påståenden är korrekta?
x. A. Det molekylärbiologiska dogmat inkluderar transkription, translation och replikation?
B. Ett kodon hos mRNA passar ihop med ett antikodon hos rRNA?
x. C. Ett kodon är tre kvävebaser i följd som kodar för en specifik aminosyra?
D. Transkription och translation är olika namn på samma biologiska process?

Fråga 8 av 10
Vilka av följande påståenden är sanna?
A. DNA-polymeras kan binda till enkelsträngat DNA?
x. B. DNA-polymeras skapar en ny DNA-sträng från ett DNA-templat?
C. DNA-ligas är ett enzym som ser till att DNA-polymeraset kan binda?
x.D. Helikas är en enzym som delar på DNA-spiralens två kedjor?

Fråga 9 av 10 1.0 Poäng
Vilka av följande organismer är eukaryota?
x.A. Protister?
B. Arkeér
x. C. Växter?
x. D. Människan?
E. Bakterier?
x. F. Svampar?

Fråga 10 av 10
Vad kallas den molekyl som transporterar aminosyror till ribosomerna?

A. RNA-polymeras

B. tRNA

x.C. mRNA

D. rRNA

E. DNA-polymeras

F. Helikas

Spana också in: