Forumet - Sälja sex.

Jag kom att fundera över detta idag då jag är en googlare och just nu inne på en massa google om UNGA prostituerade. Jag har läst i princip allt men ingenstans hittar jag någonstans där det står vad som händer med den unge om den skulle åka fast. 

Alltså, en minderårig som säljer sex. Vad skulle hända med denna om social/polis/föräldrar fick reda på?

Spana också in:


Z0dd: Nej, det är en morallag och morallagar är dåliga.

Alla lagar har att göra med moral, med rätt och fel. Och det är fel att ha sex med en person mot den personens vilja (det är pengarna den prostituerade säger ja till, inte sexet).  Men det är knappast så att det saknas sakliga belägg för sexköpslagen, om det är det du menar.


Lagen bygger på 30 års mycket omfattande forskning om prostituerades villkor, inklusive hundrantals grundliga intervjuer med prostituerade i Sverige. Lagen har också visat sig framgångsrik vad beträffar att reducera såväl 'vanlig prostitution' som trafficking och har därför exporterats till flera andra länder - också där med positivt resultat. I Sverige har vi idag en väldigt liten andel prostituerade, max. 1500-2000 personer. 


Lagen har också fått positiva effekter på vår syn på prostitution. Prostitution är inte alls lika stigmatiserat som förr och folk i gemen har god förståelse för den sociala problematik och den ojämställdhet som är orsaken till den mesta prostitutionen. Idag stödjer 80% av Sveriges befolkning lagen.


Sen är det svårt att förstå varför vi skulle legalisera ett jobb som har så höga frekvenser av misshandel, mord, våldtäkt och sexuella trakasserier? Titta på våldsnivåerna och dödlighetsnivåerna för personer i prostitution - alla andra jobb där arbetsvillkoren ser ut så skulle kriminaliseras från dag ett. Och dessa problem handlar inte om att prostituionen är kriminaliserad, även i Holland i "Red Light district" som ska vara så säkert och kontrollerat så mördas kvinnor i fönstren hela tiden. Legaliserad prostitution uppfyller inte arbetsmarknadslagar och regulationer någonstans i världen. 


Se också den här tyska studien om legaliseringens effekter:
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/bericht-der-br-zum-prostg-englisch,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=en,rwb=true.pdf

Enligt den så har inga mål uppnåts. Legaliseringen har inte ökat säkerheten för de prostituerade och de generella arbetsvillkoren har inte blivit bättre. De flesta prostituerade betalade fortfarande inte skatt. Däremot visar rapporten att prostituerade stannar i prostituion mycket längre än vad de avsett och att det blivit svårare för dem att lämna industrin. 


Och många studier visar klart och tydligt att trafficking ökar när prostitution legaliseras. Detta är mycket enkelt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kvinnor som prostituerar sig på "frivillig" basis för att möta den efterfrågan so men legalisering innebär. 

1009: Alla lagar har att göra med moral, med rätt och fel.
Nej, absolut inte. Alkohol är väldigt dödligt, men inte omoraliskt, därför är alkohol lagligt. Cannabis är inte i närheten av lika dödligt, ändå är det olagligt, för det är omoraliskt.

1009: Och det är fel att ha sex med en person mot den personens vilja (det är pengarna den prostituerade säger ja till, inte sexet)
Om en person vill ha sex med en annan person för pengar så är det inte motvilligt. Vad som är rätt och fel är förövrigt subjektivt.

1009: Lagen har också fått positiva effekter på vår syn på prostitution.
Tveksamt...

1009: Prostitution är inte alls lika stigmatiserat som förr
Va? Tvärtom är det mycket mer stigmatiserat. Förbud stigmatiserar, frihet gör det inte. Kvinnliga prostituerade ses alltid som offer, och många förnekar att frivillig prostitution finns. Det är dock inte många som ser något problem med manliga prostituerade, eftersom vi alla vet att män kan klara sig själva och fatta egna beslut.

1009: Sen är det svårt att förstå varför vi skulle legalisera ett jobb som har så höga frekvenser av misshandel, mord, våldtäkt och sexuella trakasserier?
Att öka de prostituerades säkerhet vore en bra anledning. De är mer otrygga nu med tanke på att alla sexköp måste ske ytterst anonymt. Men om de nu frivilligt vill ge sig in i en otrygg bransch så borde de få det.

Om folk bara såg på kvinnliga prostituerade som de ser på manliga prostituerade så hade allt varit lugnt egentligen.

Z0dd: Om en person vill ha sex med en annan person för pengar så är det inte motvilligt. Vad som är rätt och fel är förövrigt subjektivt.

Fast personen vill inte ha sex. Den vill ha pengar. 

Ja, det är subjektivt att uppleva hur äckligt och motbjudande det är att nån karl ska tränga in i en och göra saker med ens kropp. Men det gör inte lidandet mindre verkligt. 


Z0dd: Va? Tvärtom är det mycket mer stigmatiserat. Förbud stigmatiserar, frihet gör det inte. Kvinnliga prostituerade ses alltid som offer, och många förnekar att frivillig prostitution finns.
Det är fan så mycket bättre att utsatta människor ses som utsatta människor och inte som "billiga horor". 


Och det är orimligt att anpassa lagstiftningen efter en litenminoritet av medelklassprostituerade.
Z0dd: Det är dock inte många som ser något problem med manliga prostituerade, eftersom vi alla vet att män kan klara sig själva och fatta egna beslut.
Det handlar inte om att ta ifrån människor deras agens utan om att erkänna att villkoren i samhället är så jävla hemska att människor väljer att prostituera sig. 

Och ja, det är jättesorgligt att vi har svårare att se män som offer för omständigheterna. 


Men det är också en markant generell skillnad på manlig och kvinnlig prostitution. Det är ungefär lika många killar som tjejer som vid något tillfälle sålt sex. Men bland de som har prostitution som yrke är den överväldigande majoriteten kvinnor.

Det är inte riktigt samma grej att nån gång stå på knä i bögkvarteren och ge en avsugning för en femhundring som det är att prostituera sig för att överleva. 
Z0dd: Att öka de prostituerades säkerhet vore en bra anledning. De är mer otrygga nu med tanke på att alla sexköp måste ske ytterst anonymt.
Jag har fakta för att det inte är så. Du har ingen fakta utan bara åsikter. 


1009: Jag har fakta för att det inte är så. Du har ingen fakta utan bara åsikter.
Så varför är det så att amnesty, som arbetar för mänskliga rättigheter står bakom legalisering av prostitution och sexköp? 
Jo, för att öka säkerheten för både säxsäljare och köpare utan moraliska lagar.
Legalisera, kontrollera, taxera.

1009: Fast personen vill inte ha sex. Den vill ha pengar.
Vi vill alla ha pengar. Vem är du förresten att avgöra vem som vill ha sex och vem som inte vill?

Samtyckande sex mellan vuxna - oavsett vilken anledning till samtycket är - är fortfarande samtyckande sex mellan vuxna.

1009: Ja, det är subjektivt att uppleva hur äckligt och motbjudande det är att nån karl ska tränga in i en och göra saker med ens kropp. Men det gör inte lidandet mindre verkligt.
Vilket lidande? Ska du avgöra vem som lider och vem som inte lider? Kön spelar tydligen roll för huruvida personen lider eller inte med tanke på att du skriver karl?

1009: Det är fan så mycket bättre att utsatta människor ses som utsatta människor och inte som "billiga horor".
Att se frivilliga sexarbetare som just frivilliga sexarbetare är långt bättre är att ha någon av synerna du nämner.

1009: Men det är också en markant generell skillnad på manlig och kvinnlig prostitution. Det är ungefär lika många killar som tjejer som vid något tillfälle sålt sex. Men bland de som har prostitution som yrke är den överväldigande majoriteten kvinnor.
En skillnad i könsstatistiken borde inte påverka lagen.

1009: Det handlar inte om att ta ifrån människor deras agens utan om att erkänna att villkoren i samhället är så jävla hemska att människor väljer att prostituera sig.
Vissa kanske hellre prostituerar sig än tar jobb som exempelvis telefonförsäljare? Inte många vill förbjuda telefonförsäljning dock.

1009: Det är inte riktigt samma grej att nån gång stå på knä i bögkvarteren och ge en avsugning för en femhundring som det är att prostituera sig för att överleva.
Relevans?

1009: Jag har fakta för att det inte är så. Du har ingen fakta utan bara åsikter.
Undersökningar samt berättelser från prostituerade som jag läst eller hört om har bildat min uppfattning.

Finns många människorättsorganisationer som står bakom legalisering av sexköp.

FruLiten: Jo, för att öka säkerheten för både säxsäljare och köpare utan moraliska lagar.
Legalisera, kontrollera, taxera.

Om fakta tydde på att en legalisering av sexköp ledde till mindre prostitution, mindre trafficking och en bättre arbetsmiljö för de prostituerade så hade jag kunnat överväga det. Men fakta tyder på raka motsatsen. 


Som det ser ut idag är en legalisering fel med hänsyn till konsekvenserna för prostituerade och det vore också fel av det skäl att det bör betraktas som brottsligt att köpa sex när vi vet att...

1. Det är 90% risk att personen knullar med någon som inte vill fortsätta prostituera sig.

2. Det är 70% risk att personen ligger med någon som utvecklar eller redan har PTSD till följd av sitt yrke. 

3. Det är 60% risk att personen ligger med någon som säljer sex för att hen utsatts för sexuella övergrepp som barn.

4. Det är en enormt stor risk att personen knullar med någon som under köpet försätter sig själv i ett dissociativt tillstånd och därmed förstärker och befäster de trauman som hen redan varit med om, oavsett hur just detta sexköpet går till.  Källa: http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf


Z0dd: Vi vill alla ha pengar. Vem är du förresten att avgöra vem som vill ha sex och vem som inte vill?

Jag talar endast om den överväldigande majoritet av prostituerade som inte vill ha sex. Z0dd: Samtyckande sex mellan vuxna - oavsett vilken anledning till samtycket är - är fortfarande samtyckande sex mellan vuxna.

Man har inte rätt att göra vad som helst med en människa bara för att man har samtycke. Människor kan samtycka av allehanda skäl: självdestruktivitet, okunskap, behov av pengar, rädsla, osäkerhet, missbruk osv. men det gör det inte okej att missbruka sin makt över dessa människor. Det är t.ex. inte okej att betala en hemlös alkoholist att förnedra sig själv eller ingå "bum fights" med andra hemlösa. Z0dd: Vilket lidande? Ska du avgöra vem som lider och vem som inte lider? Kön spelar tydligen roll för huruvida personen lider eller inte med tanke på att du skriver karl?
Spela inte dum. Lidandet som människor utsätts för när främlingar förgriper sig på dem. Lidandet som är vardag för prostituerade. Ett lidande som är väldokumenterat i forskningen. 

Jag skrev karl eftersom gärningsmannen i nästan alla fall är man. 


Z0dd: Att se frivilliga sexarbetare som just frivilliga sexarbetare är långt bättre är att ha någon av synerna du nämner.

Nej, det är det inte eftersom det osynliggör deras verklighet. Tror du verkligen att synen på prostituerade är värre i Sverige än i länder där sexköp är lagligt? Så är det inte. I länder där sexköp är vanligt betraktas dessa människor som varor. Deras människovärde förringas. 


Det samma gäller för övrigt andra yrken. Vilka är det som pressar hårt på att arbetsmarknaden är "fri"? Är det arbetarna som lyfter fram att de minsann valt sin yrkesposition och sina arbetsvillkor? Nej, det är arbetarköparna och deras nyliberala ideologer. Z0dd: Vissa kanske hellre prostituerar sig än tar jobb som exempelvis telefonförsäljare? Inte många vill förbjuda telefonförsäljning dock.

Jag ser gärna att callcenterna stängs ner, har många vänner som lidit där. Vidrig branch till ingen nytta.

Men det är fan inte samma sak att jobba på callcenter och att jobba som prostituerad. Jag har ännu inte påträffat en enda studie som tyder på att en majoritet av de prostituerade är tidigare friska, icketraumatiserade, sexuellt normalfungerande och slipper bli våldtagna, misshandlade och kränkta i sitt arbete.
FruLiten: Det finns människor som väljer att prostituera sig, dessa människor behöver inte lida av någonting eller vara utsatta människor. Förminska inte dessa människor.
Jag förminskar inte dem. Jag förminskar deras relevans för frågan om huruvida sexköp ska vara lagligt eller inte.

1009: Jag talar endast om den överväldigande majoritet av prostituerade som inte vill ha sex.
Men du tror att alla som arbetar vill arbeta för pengar hellre än att bara ta pengarna direkt? Sexarbete är arbete, som det stod i länken Frun gav dig. Sluta vara så trångsynt.

1009: Man har inte rätt att göra vad som helst med en människa bara för att man har samtycke. Människor kan samtycka av allehanda skäl: självdestruktivitet, okunskap, behov av pengar, rädsla, osäkerhet, missbruk osv. men det gör det inte okej att missbruka sin makt över dessa människor. Det är t.ex. inte okej att betala en hemlös alkoholist att förnedra sig själv eller ingå "bum fights" med andra hemlösa.
Det är du som vill maktmissbruka genom att bestämma vad människor får och inte får göra med sina kroppar.

1009: Spela inte dum. Lidandet som människor utsätts för när främlingar förgriper sig på dem. Lidandet som är vardag för prostituerade. Ett lidande som är väldokumenterat i forskningen.
Dina fördomar och din trångsynthet ger jag inte mycket för. Frågar man prostituerade själva så låter det annorlunda, det är sådana som du som stigmatiserar dem och orsakar lidande.

1009: Jag skrev karl eftersom gärningsmannen i nästan alla fall är man.
Att diskutera med dig är som att diskutera med en SD:are.

1009: Tror du verkligen att synen på prostituerade är värre i Sverige än i länder där sexköp är lagligt?
Det varierar. Faktum är att ingen syn blir bättre för att man inför förbud och stigmatiserar, som du tror.

1009: Så är det inte. I länder där sexköp är vanligt betraktas dessa människor som varor. Deras människovärde förringas.
Nej, det är dina inskränkta synsätt och fördomar som förringar dem.

1009: Jag har hänvisat till flera vetenskapliga studier.
Du gav en länk som är på tyska och någon annan som är en åttioelva sidor lång pdf-fil. Tror du någon pallar läsa?

1009: Du hänvisar till en komiker och till dina egna åsikter.
Att länka är inte att hänvisa.

Att snacka prostitution med dig är som att snacka invandring med en SD:are.

1009: Och så kallar du mig moralist...
Det har jag faktiskt aldrig kallat dig. Du har uppenbarligen inte läst vad jag skrivit.