Forumet - Sänka myndighetsåldern för relationer och sex?

Sänka myndighetsåldern för relationer och sex?

3946 0 49
I en tidigare tråd ställde jag frågan om att legalisera pedofili. Denna fråga missuppfattes. Pedofili är per definition som ett övergrepp, och det ska naturligtvis inte tillåtas.

Däremot är frågan om det är moraliskt fel att en människa som är under femton år skall ha rätt att ingå i relation med någon som antingen under eller över femton år - givet att relationen är ömsesidig, det vill säga båda ingår i den av fri vilja och att ingen av de båda parterna inte tar skada av relationen.

Detta har diskuterats till och med bland konservativa grupper. Speciellt sedan lagen som samkönade äktenskap i USA. Det är inte lika självklart i dag. Diskussionen har också förts bland professorer i psykologi.

Argumenten för detta är som följer:

1. Kärlek mellan två personer som är ömsesidigt självvald ska bejakas.

2. Staten ska inte begränsa två partner att ingå i relation om de inte skadar sig själva eller andra. (Harm principle).

3. Staten ska inte begränsa barn och vuxna i val av partner. Det är en form av tvång och ett ingrepp i privatlivet och är oförenligt med ett demokratiskt och öppet samhälle.

4. Alla människor ska ha samm fri- och rättigheter. Som lagstiftningen ser ut nu så berövar den en grupp i samhället rättigheter. Inget nytt förvisso. Samkönade äktenskap nekas med samma argument precis som äktenskap mellan svarta och vita

5. Det finns inget bevis på att människor under 15 år som ingår i relation med någon över femton år tar skada av det om det är frivilligt valt och om båda parter inte är i beroendeställning till varandra och om de inte på annat sätt skadar varandra.

6. Det bryter mot FN:s barnkonvetion.

Hur ställer ni er till dessa argument? Tror ni att en liknande lagstiftning kommer att tillåtas i framtiden (det finns kredibla människor som tror det speciellt i åtanke hur snabbt samkönade äktenskap legaliserats)?

Spana också in:

om du verkligen inte förstår:

vi har som samhälle valt att offra lite av potentiell frihet för att få mycket säkerhet

rent intellektuellt finns det såklart poänger i det du skriver men det förhindrar inte att det väldigt ofta skulle innebära väldiga risker för de inblandades hälsa...

den glad gopnik: vi har som samhälle valt att offra lite av potentiell frihet för att få mycket säkerhet

rent intellektuellt finns det såklart poänger i det du skriver men det förhindrar inte att det väldigt ofta skulle innebära väldiga risker för de inblandades hälsa...
Indeed, men följer det då också inte att män som har begått våldsbrott mot kvinnor förbjuds att ingå i relationer med kvinnor? För de riskerar verkligen att skada sina nya partners hälsa speciellt om de är manipulativa och våldsamma.

Resurrectio:
Indeed, men följer det då också inte att män som har begått våldsbrott mot kvinnor förbjuds att ingå i relationer med kvinnor? För de riskerar verkligen att skada sina nya partners hälsa speciellt om de är manipulativa och våldsamma.
jo det kan man argumentera för, men verkligheten är för komplex för att vi som civilization ska kunna påverka allt som inträffar våra medborgare, det finns dock vissa åtgärder man kan vidta för att t.ex. barn ska ha en större chans att växa upp till psykiskt hela människor, du förstår väl att detta är av mycket högre vikt än om du/någon vill knulla en 13åring? 

Är det värre för samhället om du måste vänta 2 år på att ha samlag med en tjej än att unga och ofta otroligt naiva människor blir utnyttjade av äldre på regelbunden skala?

den glad gopnik: jo det kan man argumentera för, men verkligheten är för komplex för att vi som civilization ska kunna påverka allt som inträffar våra medborgare, det finns dock vissa åtgärder man kan vidta för att t.ex. barn ska ha en större chans att växa upp till psykiskt hela människor, du förstår väl att detta är av mycket högre vikt än om du/någon vill knulla en 13åring? 

Är det värre för samhället om du måste vänta 2 år på att ha samlag med en tjej än att unga och ofta otroligt naiva människor blir utnyttjade av äldre på regelbunden skala?
Om du hävdar att det är rimligt att inskränka människors frihet så endast för att det kan skada då måste du också säga att en vuxen man som uppvisar våldsamma tendenser gentemot kvinnor och är manipulativ inte får ingå i relationer på grund av risken för den andra partens hälsa.

Så antingen tycker du så, eller förkastar du principen, eller omformulerar om den.
Jag tycker att 15 år faktiskt är en bra regel, och Sverige har tur som har en så pass vettig åldersregel. Den här frågan bör ju snarare ställas i länder där man har mer tveksamma åldersregler, som i USA. Tycker inte det finns anledning att vare sig höja eller sänka 15årsregeln: vid 15 år man garanterat könsmogen och har en visuellt vuxen kropp, och attraktion till en kropp i den åldern kan alltså inte betraktas som pedofili. Visst kan man diskutera individuella fall osv, men lagstiftning ska inte handla om individuella fall utan om vad som är generellt vettigt. Så, ser 15 som en vettig ålder att dra gränsen på och ingen anledning att ändra den åt något håll. 

Resurrectio: Om du hävdar att det är rimligt att inskränka människors frihet så endast för att det kan skada då måste du också säga att en vuxen man som uppvisar våldsamma tendenser gentemot kvinnor och är manipulativ inte får ingå i relationer på grund av risken för den andra partens hälsa.

Så antingen tycker du så, eller förkastar du principen, eller omformulerar om den.
jag har sagt att det går att argumentera för

när man lever i någonting som kallas verkligheten så måste man väga för och nackdelar, om vi ska ta din regel till sin spets så ska alla ha en egen knapp för att detonera jordens kärnvapen..och tar vi min till sin spets så ska alla i princip sövas ner för att hållas vid liv så länge som möjligt.. jag antar att du förstår att bägge alternativen är ohållbara. det finns ytterligare ett perspektiv på livet som du aldrig kommer att få ihop om du enbart använder dig av "intellektuella metoder", vi är människor.

det är uppenbart att du har asperger eller av annan anledning är extremt rigid i ditt tänkande men försök förstå.

den glad gopnik: jag har sagt att det går att argumentera för

när man lever i någonting som kallas verkligheten så måste man väga för och nackdelar, om vi ska ta din regel till sin spets så ska alla ha en egen knapp för att detonera jordens kärnvapen..och tar vi min till sin spets så ska alla i princip sövas ner för att hållas vid liv så länge som möjligt.. jag antar att du förstår att bägge alternativen är ohållbara. det finns ytterligare ett perspektiv på livet som du aldrig kommer att få ihop om du enbart använder dig av "intellektuella metoder", vi är människor.

det är uppenbart att du har asperger eller av annan anledning är extremt rigid i ditt tänkande men försök förstå.
Nu tänker du fel på flera sätt, och dessutom tar du till personangrepp, vilket visar att du inte är intellektuellt hederlig. Det är inte fördömligt beteende i en hederlig dialog. Om jag har asperger eller inte påverkar knappast hållbarheten och relevansen i mina argument. De är oberoende av den.

Din liknelse är inte relevant. Du påstår att eftersom det finns en risk att personer över femton år som ingår i relation med någon under 15 skadar den yngre, så ska det grund av detta förbjudas. Då säger jag att en sådan princip leder till absurda konsekvenser för  med samma princip mkan vi hävda att en vuxen man som uppvisar våldsamma tendenser gentemot kvinnor och är manipulativ inte får ingå i relationer på grund av risken för att skada den andra partens hälsa.

Alltså måste det vara något fel på den principen eftersom den ger absurda utfall när den appliceras. Inget mer än stenhård logik och konsekvent bruk av principen som du påstår är hållbar och som jag påstår inte är hållbar.