Forumet - Särartsfeminism vs Likhetsfeminism

Särartsfeminism vs Likhetsfeminism

8848 0 225
Vilken är vettigast tycker ni? Jag har märkt att det i diskussioner enbart skrivs att "feminism vill det här", och inte dess inriktning vilket skapar förvirring och missförstånd då man talar om olika saker men använder samma namn.

Vilken tycker ni är vettigast?
Textförklaring från Wikipedia.

Särartsfeminismen anser att eftersom män och kvinnor är biologiskt olika ger det oss olika kvalitéer, vilket leder till att vi är mer lämpade för vissa uppgifter. Samhällets statusskillnader mellan de manliga och kvinnliga rollerna accepteras inte, utan särartsfeministerna vill att värderingen skall vara jämlik.

Likhetsfeminism, likartsfeminism, är en gemensam benämning på de riktningar inom feminism som anser att skillnaderna mellan könen väsentligen är sociala konstruktioner och därmed kulturberoende. De sätter alltså miljön i centrum, i motsats till särartsfeministerna som sätter biologiska skillnader i centrum.

Vilken tycker du är vettigast?


Razor:
Om du läser förklaringen ser du att skillnaden är rätt så stor. Den ena formen vill ta bort könsroller, den andra vill inte det utan vill istället att båda rollerna ska värderas lika.
är rätt övertygad om att ingen av dem vill ha kvar en sådan könsroll som att det anses manligt att dricka öl och snacka om bilar

Spana också in:

Det är relativt få som är särartsfeminister i relation till likhetsfeministerna. Jag kan hålla med om att vi har biologiska skillnader (duuuh) men jag skriver inte under på att vi är olika lämpade för olika saker enbart beroende på kön. Jag tycker det förminskar våra möjligheter som individer, hellre än ger oss chansen att, (utan könsrollerna) utnyttja hela spektrat.
särartsfeminism eftersom det finns viktiga skillnader i motivation och kompetensprofil mellan män och kvinnor. ingen kan förneka förekomsten av psykologiskt relevanta hormonella skillnader (även om många är duktiga på att dansa runt detta faktum). jag är dock benägen att tänka mig något mer, nån form av psykologisk väsensskillnad med sin grund i dikotomin varande(kvinna)/handling(män) och dess implikationer vad gäller sexuellt urval, anknytning etc.

likhetsfeminismen lyckas inte åstadkomma så mycket mer än en damliga i en patriarkal värld. då den inte vill uppvärdera det kvinnliga eftersom den inte vill kännas vid det kvinnliga så hamnar dess fokus på att ivrigt hävda kvinnors förmåga att konkurrera på mäns villkor. det offentliga är det manliga och likhetsfeminismen saknar analytiska verktyg för att råda bot på detta. manligt kodade institutioner och strukturer består, och därmed maskulinitetens grepp om människan.

det som för mig är äkta feminism kan beskrivas som tron på en kulturell omvälvning till det kvinnligas favör som gynnsam för människan, inte minst i ett eventuellt transhumanistiskt stadium.
finns mer särartsfeminism än du tror och frågan kan definitivt krångla till det. det blir visserligen lite märkligt när razor tar upp den som om det var den enda skiljelinjen inom feminism, men jag tycker faktiskt det är den viktigaste trots att detta inte avspeglas i debatten.

du har förstås rätt i att likhetsfeministisk diskurs och metodik kapat jämställdhetsdebatten och mörklägger andra synvinklar. men det är inte samma sak som att särartsfeminism upphört att existera och blivit definitivt ogiltigförklarad.

Gamlefarbror Pastill: finns mer särartsfeminism än du tror
Ja, kommer man utanför Sverige och i synnerhet länder där det fortfarande gäller grundläggande rättigheter har nog särartsfeminism en stor arena.
Gamlefarbror Pastill: men det är inte samma sak som att särartsfeminism upphört att existera och blivit definitivt ogiltigförklarad.
Nästan, eftersom särartsfeminism i nuläget mer eller mindre innebär att man är nöjd. Ditt speciella märke är desto ovanligare, men nån djävel mer finns det säkert.
lär komma en ny våg särartsfeminism snart, likhetsfeminismen är ju helt impotent när den inte är demagogisk och särartsfeminismen har knappast "gjort sitt jobb" då det maskulina fortfarande övervärderas - inte minst av likhetsfeministerna själva. särartsfeminism handlar verkligen inte bara om juridiska rättigheter. att du hävdar det är ju bara ett sätt att förpassa en åsikt du är obekväm med till en förenklat linjärt historiskt narrativ för att oskadliggöra den. tycker man att män och kvinnor är olika men ändå eftersträvar jämställdhet så är man särartsfeminist - vad ska det annars kallas? den förbipasserade våg du talar om är bara ett av många möjliga uttryck, inte ens särskilt specifikt särartsfeministiskt, nödvändigtvis.

Gamlefarbror Pastill: lär komma en ny våg särartsfeminism snart, likhetsfeminismen är ju helt impotent när den inte är demagogisk och särartsfeminismen har knappast "gjort sitt jobb" då det maskulina fortfarande övervärderas - inte minst av likhetsfeministerna själva. särartsfeminism handlar verkligen inte bara om juridiska rättigheter. att du hävdar det är ju bara ett sätt att förpassa en åsikt du är obekväm med till en förenklat linjärt historiskt narrativ för att oskadliggöra den. tycker man att män och kvinnor är olika men ändå eftersträvar jämställdhet så är man särartsfeminist - vad ska det annars kallas? den förbipasserade våg du talar om är bara ett av många möjliga uttryck, inte ens särskilt specifikt särartsfeministiskt, nödvändigtvis.
Jag är inte mindre obekväm med särartsfeminism än annan sexism.  Ditt speciella märke handlar inte bara om juridik, nej. För övrigt: Nej, tycker man att män och kvinnor är olika till den grad att de på en legislativ och/eller samhällelig nivå bör behandlas olika är man särartsfeminist.