Forumet - Särartsfeminism vs Likhetsfeminism

Särartsfeminism vs Likhetsfeminism

16291 0 225
Vilken är vettigast tycker ni? Jag har märkt att det i diskussioner enbart skrivs att "feminism vill det här", och inte dess inriktning vilket skapar förvirring och missförstånd då man talar om olika saker men använder samma namn.

Vilken tycker ni är vettigast?
Textförklaring från Wikipedia.

Särartsfeminismen anser att eftersom män och kvinnor är biologiskt olika ger det oss olika kvalitéer, vilket leder till att vi är mer lämpade för vissa uppgifter. Samhällets statusskillnader mellan de manliga och kvinnliga rollerna accepteras inte, utan särartsfeministerna vill att värderingen skall vara jämlik.

Likhetsfeminism, likartsfeminism, är en gemensam benämning på de riktningar inom feminism som anser att skillnaderna mellan könen väsentligen är sociala konstruktioner och därmed kulturberoende. De sätter alltså miljön i centrum, i motsats till särartsfeministerna som sätter biologiska skillnader i centrum.

Vilken tycker du är vettigast?


Razor: Det är relativt rättvist i väst, men inte helt jämställt så det finns en bit kvar.
Ja visst, finns alltid förbättringar att göra men min poäng är att det inte är springa runt i ring med flaxande armar för huset brinner panik a lá vi kommer dö om fem minuter om inte vi gör något som det verkar på vissa
jag hade gärna sett en utjämning av sexualmakten exempelvis men det är en åsikt jag gärna håller för mig själv eftersom den inte delas av många och den gynnar mig inte direkt

Razor: Det är kris för alla som vill göra fler saker än deras könsroll tillåter.
Fast bemötandet av dessa är ändå rätt positivt i samhället, skulle någon uttala sig negativt blir verkligen folk upprörda och sätter sig mot det så vill du gå utanför könsrollen så är det faktiskt oftast inga problem.
 såvida du inte umgås med extremt trångsynta människor och känner dig tvingad att fortsätta göra det av någon anledning

Pappbox: skulle någon uttala sig negativt blir verkligen folk upprörda och sätter sig mot det så vill du gå utanför könsrollen så är det faktiskt oftast inga problem.
Vad jag hört, sett och läst om blir man inte särskilt väl bemött om man är transsexuell, homosexuell eller allmänt mer feminin än maskulin som man och tvärtom för kvinnor. I medierna verkar man vara väldigt tolerant, men samhället i övrigt ser inte ut så.

Spana också in:


Razor: I medierna verkar man vara väldigt tolerant, men samhället i övrigt ser inte ut så.
Beror nog väldigt mycket på sällskap tror jag, i mina kretsar har vi haft flera homosexuella och killar som beter sig väldigt fjolligt men ingen har stört sig på det direkt.
beror nog väldigt på också hurpass väl man kan ta skämt, vissa tar illa vid sig för minsta lilla medan andra är mer hårdhudade. däri ligger väl också frågan om vi verkligen kan alltid lita på att kränkningar räknas såvida de upplevs för vissa som sagt blir kränkta av minsta lilla, oavsett avsikt.

Innan du får några dumma idéer för dig eller tror jag är dum så nej, såklart förstår jag att det finns obefogat hat och oförståelse för människor med avvikande sexualitet och naturligtvis borde det inte förekomma att människor utsätts för brott eller kränkningar p.g.a sin läggning men sanningen att säga så har jag aldrig upplevt det som att feminismen kämpar för något sådant.

Razor:
Med tanke på att det finns kulturer med betydligt striktare könsroller än det finns i Sverige idag tycks det finnas utrymme för ökad jämlikhet mellan könen. Frågan är hur nära könen kan komma varandra rent generellt.

Början skulle isf vara i vår civilisations början och slutet är väl när ens kön inte längre dikterar ens beteende.
frågan är väl inte hur nära de kan komma varandra, utan på vilket sätt?

tror ni har täckt i tråden att jämlikhet inte är detsamma som likhet

det finns en massa sociokulturella hänseenden i vilka män och kvinnor otvivelaktigt borde ha samma förutsättningar för att ta beslut, utvecklas, bli framgångsrika etc, men att "avskaffa könsroller" är att titta i fel ände (och ännu en gång, missuppfatta kulturell utveckling)