Forumet - Såhär argumenterar NE för marknadsekonomi, håller ni med?

Såhär argumenterar NE för marknadsekonomi, håller ni med?

1228 0 24

Spana också in:


Exner:
Hur anhängarna av ett system ser på det är relevant för förståelsen av det,
Jo, jag överdriver säkert. Men det låter så pinsamt naivt så jag fick en CHOCK! Tardig

Står på blandekonomi: 

Många menar att systemet gör att människor kan känna sig trygga och att tillgångarna i samhället blir rättvist fördelade. Andra menar att det hindrar företagen att vara effektiva och en del anser att människor ändå far illa i en blandekonomi.

Och planekonomi: 

Många menar att systemet gör att det inte blir så stora skillnader mellan rika och fattiga, att människor inte blir arbetslösa och att även avlägsna områden får tillgång till varor och tjänster. Andra menar att produktionen inte blir effektiv och att det råder brist på varor. Dessutom har en central myndighet svårt att planera ekonomin för ett helt land.
En marknadsekonomi är ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan.[1][2] Detta kontrasteras ofta mot planekonomi, i vilken en central regering bestämmer priset på varor och tjänster med hjälp av priskontroll. I praktiken har inget land varit någon renodlad marknadsekonomi eller planekonomi; alla länder har någon form av blandekonomi, vilken kan se ut på väldigt olika sätt.

så säger Wikipedia, GRYMT mycket bättre. 
Blandekonomi är blandningen mellan de ekonomiska systemen
planekonomi och marknadsekonomi. De länder som brukar kallas blandekonomier är främst de nordiska länderna som präglas av relativt höga skatter och stor offentlig sektor. I en blandekonomi äger och verkar staten inom det marknadsekonomiska systemet genom att investera samt äga företag och reglerar marknaden med lagar och skatter. Det kan sägas[enligt vem?] att Sverige styrs enligt det blandekonomiska systemet. Det är fritt företagande som mixas med statligt ingripande. Detta är i och för sig en beskrivning som är passande för väldigt många länder. I praktiken är alla länder blandekonomier även om de lutar mer åt något av de två hållen.
Planekonomi eller planhushållning är ett ekonomiskt system där staten planerar och styr ekonomin.[1][2] Planekonomin bygger på att följa administrativa eller politiska riktlinjer för hur samhällets ekonomi ska utvecklas.[3] Ordet anses ha myntats av Dag Hammarskjöld.[4]
Det är de styrande politikerna, myndigheterna eller folket direkt som bestämmer planerna beroende på teoretisk eller praktisk inriktning. I dessa bestäms vilka varor och tjänster som skall finnas och vilka priser som skall gälla. Även inriktningen på forskning, lantbruk och utbildning har i det tidigare kommunistiskt styrda Östeuropa bestämts av centralmaktens planering.[5] Som regel avses med begreppet centraliserad (statlig) ekonomisk styrning. I det socialistiska tänkandet ingår planekonomin som central del.[6]


Petros Synthea: Så man kan säga att ekonomisk höger är blandekonomi som lutar emot marknadsekonomi, och ekonomisk vänster är blandekonomi som lutar emot planekonomi, eller helt enkelt blandekonomi.
Ja, detta gäller i alla fall för tänkande människor. Man rör sig mellan polerna och kör på de idéer, system och mekanismer som visat sig fungera bra och som gör att människor får det bättre i det stora hela. Renodlad marknadsekonomi och renodlad planekonomi fungerar inte av olika skäl; för marknadsekonomi handlar det om rovgirighet och egoism som löper amok och skapar social skiktning etc., för planekonomi att det är ett sjukt ineffektivt sätt att fördela resurser på.