Forumet - Salem 2010

Salem 2010

2330 0 22

Spana också in:

Arazoid:

Visserligen, men det är samma avdelning som man lägger upp "oseriösa" ämnen på och därför bedömde jag det vara olämpligt.


Så du anser alltså att med ett diskussionsämne som:

Arazoid:

Ska någon hänga med? Väl mött den 11 December!


Inte bör tolkas som oseriöst?

Din tråd saknar fullkomligt ett diskussionsvärde om man tar bort länken, alltså bör tråden ligga i länk-delforumet.
:

Nationell.nu har genomfört en rad intervjuer inför årets Salemmanifestation i Stockholm. Här kommer den första, med Andreas Carlsson från Svenskarnas parti. Enligt Andreas är Salemmanifestationen en oumbärlig tradition, både för honom själv och för den nationella rörelsen. Andreas har bara missat en av de sammanlagt tio manifestationerna.

Vad betyder Salemmanifestationen för dig?

– Oerhört mycket. Manifestationen saknar motstycke inom svensk nationalism. Den har trummat på år efter år och fortsatt reta gallfeber på etablissemanget samtidigt som den varit en väckarklocka för många. År efter år har vi trotsat hot, våld, hets och förbud för att samlas och tända våra facklor.

Hur många gånger har du deltagit i Salem?

– Jag har deltagit varje åt utom det första. Jag var ung och saknade ekonomi för att kunna ta mig upp det året. Istället samlades vi ett 20-tal nationalister på Stortorget i Malmö och höll en tyst minut för Daniel. Sedan dess har jag alltid sett till att planera in andra lördagen i december för att kunna åka till Salem och deltaga på manifestationen.

Du är ursprungligen från Malmö. Hur präglar det svenskfientliga våldet stadens svenskar?

– På alla möjliga vis. Svenskar i min ålder är numera en minoritet i Malmö. Politiker och media hetsar mot svenskar och svenskheten vilket leder till att andra minoriteter riktar sitt hat och våld mot oss svenskar, något som samhället blundar för. Svenska ungdomar är rättslösa i dagens Malmö och har ingen möjlighet att känna sig trygga eller stolta över sitt ursprung.

I år är det tio år sedan den första manifestationen ägde rum. Hur tycker du att den har utvecklats sedan starten och hur skulle du vilja se att den utvecklades på sikt?

– Väldigt svår fråga och jag är något kluven. Prio ett borde nog vara att samla så många svenskar det bara går och på så sätt göra det omöjligt för de styrande att blunda för vår vilja. Frågan är hur det kan göras. Personligen tror jag manifestationen behöver en ny inriktning för att till fullo återvinna sin styrka. Antingen kan man göra manifestationen till ett så ärofullt hedrande av Daniels minne som möjligt och samla det antalet deltagare vi har idag. Eller så kan man göra manifestationen attraktiv även för vanliga svenskar samt syna svenskhatet i sömmarna. I den bästa av världar skulle Salem ökat stadigt för varje år. Men vårt folk är pacificerat och nationella är drabbade av den bekvämlighet och konsumtionskultur som råder i hela samhället. Många väljer hellre att sitta hemma, så länge de kan följa manifestationen online genom direktrapporter på sin mobiltelefon.

– Detta är den bittra sanningen och anpassar arrangörerna inte strategin efter detta kan man heller inte räkna med någon rejäl ökning av deltagarantalet. För mig och många av mina vänner är det en självklarhet att deltaga varje år, men så ser det inte ut överallt. Ett par av de förslag jag kommit med tidigare är exempelvis att flytta in manifestationen till en central punkt i Stockholm och att efter manifestationen ordna en samlingslokal där deltagarna kan mötas upp efteråt och äta en god middag tillsammans. Innan varje manifestation borde Salemfondens arbetare hålla föreläsningar och stödfester runt om i Sverige för att därmed kunna motivera folk som annars kanske låter bli att åka upp. Jag menar inte att mina idéer på något sätt är bättre än hur det sköts idag, men något tror jag vi behöver göra. Något som var glädjande att se var förra årets torgmöten som hölls på olika platser i Stockholm. Jag hoppas dessa återupptas då de är ett ypperligt sätt att rikta fokus på manifestationen.

Vad tror du är den största bidragande faktorn till att manifestationen har fått ett sjunkande deltagarantal

– Svenskarna har som sagt blivit mycket mer bekväma och ovilliga att offra tid. Dessutom har Salemmanifestationen inte utvecklats tillräckligt för att kunna möta samhällsutvecklingen. Jag tror inte det är dansande clowner vi behöver, även om vänsterextremister kört denna strategi under sina protester, utan att marknadsföra manifestationen på ett sätt som gör att även ”Svensson–nationalister” dyker upp. Detta tycker jag mig till viss del kunna se inför årets manifestation, men om det kommer räcka vet vi först den 11 december. Klart är i varje fall att det finns ett större intresse bland många nationalister i Skåne att deltaga, vilket är positivt.

Är det svenskfientliga våldet något du själv upplevt?

– Att vistas ute på kvällstid i någon av Sveriges storstäder kan vara förenat med en stor risk just på grund av mångkulturen. Visst, i en del situationer kan svenskar komma undan lindrigare om de lägger sig på rygg och accepterar kränkningarna. Dessa personer kan kanske komma undan med en örfil och att förlora sin mobiltelefon. Men för oss svenskar som vägrar att bli behandlade som andra klassens medborgare i vårt eget land är situationen mycket värre. Vi måste vara redo att försvara oss fysiskt. Det är många gånger man har varit tvungen att freda sig själv och sina vänner mot hetsande rasfrämlingar som ser svenskar som ett lovligt byte.

– Men det fysiska våldet är inte det värsta i mitt tycke. Det äckligaste är att se dessa kosmopolitiska proffstyckare på landets tidningsredaktioner som sitter och spottar på allt svenskt. Dessa personer har mage att häckla och förlöjliga sitt eget folk, det folk som byggt upp vår nation och givit dessa folkförrädare en trygg uppväxt och utbildning. Det är utom mitt förstånd att människor kan bli så hjärntvättade och fulla av hat.

Kommer du att hjälpa till i Salemkampanjen och informera allmänheten om årets manifestation?

– Jag pratar med folk i min bekantskapskrets och uppmanar alla att åka med på den gemensamma resan till Salem.

Tror du antalet deltagare kommer öka i år?

– Jag är tämligen pessimistisk lagd, men jag hoppas det. Kanske har Salemfonden några ess kvar i rockärmen. Jag tror dock inte att det kommer ske en stor förändring i år, varken i positiv eller negativ riktning. Min tro på Salemmanifestationen försvinner dock inte om det skulle visa sig att vi blev något färre i år. Jag är övertygad om att vi på sikt och med rätt strategi kan göra andra helgen i december till den dag då varje svensk vet om att vi samlas för att protestera mot hatet och svenskfientligheten. Vi måste tänka långsiktigt och svenskarnas situation kommer bara bli värre.

Några sista ord du vill rikta till våra läsare?

– Gör ert yttersta för att komma till Salem i år. Och även nästa år. Detta är den starkaste manifestationen vi har mot den växande svenskfientligheten och tillsammans har vi absolut möjlighet att göra den enormt mycket starkare. Jag är övertygad om att den nationalistiska oppositionens potential vida överstiger vad vi hittills visat. Vi kan inte längre sitta och titta på medan vårt land förstörs i en allt snabbare takt. Genom denna typ av manifestationer bygger vi vår styrka och till sist ger vi systemet en käftsmäll det sent kommer glömma. Tänd din inre fackla. Vi ses i Salem!


h​ttp://www.nationell.nu/2010/11/21/flytta-salemtaget-till-centrala-stockholm/
Arazoid:

Ska någon hänga med? Väl mött den 11 December!


Vår epok är, som ni säkert har på känn en epok av upplösning. Vi går mot anti-samhället, den gradvisa nedmonteringen av all socialitet, all sammanhållning mellan människor utöver den som också är vargflockens och maffians. Känslan för social anständighet, den medborgerliga självkänslan, håller helt på att avdunsta. Att allsköns parasiter har lov att plundra allmän egendom, förstöra fungerande system för att kunna stjäla de lönsamma bitarna och ägna sig åt svindlerier i en skala som får bruttonationalprodukten att se obetydlig ut, det är redan helt accepterat. Sedan länge betraktas också tiggeriet som helt i sin ordning. Lagom till Salemmarschen kommer människor att frysa ihjäl på Stockholms gator, någon mil från där ni marscherar. Med detta i åtanke så måste jag ifrågasätta om det är klokt att investera så mycket kraft i att hedra minnet av offret för ett tio år gammalt mord och peka ut invandrarna som folkets fiende nummer ett.

Varför bidra till vargflocksmentaliten genom att uppmana de vita vargarna att fördriva de mörka vargarna? Jag lovar, det finns betydligt större och styggare vargar i det här landet än såväl nationalistgäng som invandrargäng. Den här vägen kommer bara att leda till fördärv för oss alla! Sanningen är den att vi alla, oavsett om vi är svenskar eller invandrare, nationalister, liberaler eller socialister, arbetare eller arbetslösa tillhör de maktlösa förlorarna i detta samhälle och nu när det här samhället kollapsar så måste vi kämpa för att hålla ihop i demokratisk och jämlik anda för att inte sluta bland de maktlösa i nästa samhälle också. Det är min fasta övertygelse och jag hoppas att ni kan se sanningen i mina ord och börja tänka i mer konstruktiva banor.
Spartakus, du förvränger vad Salemmarschen står för! Vi protesterar mot det svenskfientliga-våldet, mot det självklara föraktet mot svenskar! Daniel är bara en bland många svenskar som blir offer för det mångkulturella samhället för varje dag som går! Jag tänker inte stödja landsförrädare som tänker grundlagstadga militära angrepp mot sitt eget folk! Det är inget annat än ett tecken på en diktatur, regeringen vars syfte borde vara att skydda folket istället använder makten för att hota den. Jag tänker inte stödja den här självutplåningen av svenska folket!