Forumet - Samhäll C - hjälp mig plx!

Samhäll C - hjälp mig plx!

228 0 2
1. Resonera kring varför demokratin kan urholkas av fria kapitalflöden och valutahandel.


2. Martin/Shumannm diskuterar i kapitlet ”Tio idéer
mot 20:80-samhället” vad som krävs för att åstadkomma
en förändring. Välj ut några frågor och resonera
kring de åtgärder som författarna föreslår.
Vad menas egentligen med tittytainment och
20:80-samhället?


3. Välj ut ett av den mängd problemområden som tas
upp i boken. Du kan välja ett valfritt problemområde
eller ett av följande områden:
- utlokaliseringen av företag
- urbaniseringens problematik
- kapitalflykt
- arbetarnas försvagade ställning
- hotet mot den europeiska sysselsättningen

Beskriv problemområdet och hur författarna framställer
det. Sök sedan annat material för att jämföra hur
problemet presenteras. Alternativt kan du göra någon
intervju med t ex en företagsledare, facklig representant,
en politiker eller en ekonom.