Forumet - Samhället har tappat greppet om begreppet jämställdhet

Samhället har tappat greppet om begreppet jämställdhet

627 0 16
Det stod i tidningarna häromveckan: Ove misshandlades av sin flickvän. Han blev dock inte trodd, trots bilder och rättsläkarintyg, och förundersökningen om misshandel lades ned.

Ove är säker på att orsaken till att samhället svek honom är hans kön. Det är ett exempel på det utbredda men nedtystade mansförtrycket i Sverige.

De underlägen som kvinnor har gentemot män är mycket väl­dokumenterade genom feminismens omfattande (till stor del skattefinansierade) lobbyverksamhet. Mäns underlägen tigs däremot oftast ihjäl.

Enligt den feministiska retoriken, som märkligt nog accepterats som sanning av större delen av medierna och det politiska Sverige, är män en skock lata och egoistiska härskare som super, slår sina fruar och konspirerar i bastun om hur kvinnor bäst kuvas.

Runt omkring kvinnan lyser däremot helgonauran som en sol.

Denna vrångbild förstärks av forskningsrapporter som påfallande ofta är vinklade, utförda av hängivna feminister som redan från början bestämt sig för vad de vill få fram. Och medierna papegojar glatt vidare den feministiska propagandan.

Verkligheten är att män befinner sig i underläge gentemot kvinnor på många områden. Kvinnor lever fem år längre, vilket inte uppfattas som något problem för jämställdheten (men om motsatsen gällt hade det säkerligen utmålats som en gigantisk orättvisa som snarast måste korrigeras genom ”kvinnosatsningar” i sjukhusvård och medicinsk forskning).

Kvinnor kontrolleras förebyggande mot bröstcancer (mammografi) medan män inte kontrolleras förebyggande mot prostatacancer, trots att den manliga cancerformen skördar 62 procent fler dödsoffer än den kvinnliga.

Nyligen skrev Filippa Reinfeldt, som utrett moderaternas vårdpolitik, på DN Debatt att vården måste öka sitt fokus på – kvinnor.

Vid vårdnadstvister har mammor ett kraftigt överläge (95 procent av all enskild vårdnad tilldelas kvinnor). Lagen diskriminerar pappor. Kvinnor kan vinna vårdnadstvister genom att slunga ut falska beskyllningar mot pappan om övergrepp.

Allt fler män berättar om hur de vid tjänstetillsättningar har blivit förbigångna av mindre kvalificerade kvinnor, eftersom arbetsgivaren vill snygga till genusstatistiken.

De flesta våldsbrott drabbar män, men hela samhällsdebatten kretsar kring våld mot kvinnor. Manliga brottslingar får hårdare straff än kvinnliga för samma brott.

Även om värnplikten kanske kommer att avskaffas (i fredstid) kommer vi under många decennier framöver att ha en situation där de flesta svenska män har tvingats ge ett år gratis till militären medan kvinnorna sluppit.

Ett otrevligt inslag i det könskrig som feministerna har startat är det ständiga nedgörandet av män. Exempelvis kallas medelålders män dagligen för ”gubbiga”, medan det vore otänkbart att kalla medelålders kvinnor för ”kärringaktiga”.

Det som anses vara typiskt manligt hånas slentrianmässigt, medan det skulle anses vara höjden av sexism att håna det typiskt kvinnliga.

Så här uttalar sig årets nobelpristagare i litteratur, Doris Lessing, om fenomenet:

”Jag blir alltmer chockad över den tanklösa nedvärdering av män som i så hög utsträckning blivit en del av vår kultur att vi nästan inte uppfattar den längre [...] De dummaste, mest obildade och hemskaste kvinnor kan göra ned de hjärtligaste, vänligaste och mest intelligenta män utan att någon invänder. Männen verkar vara så nedtryckta att de inte försvarar sig.”

Visst befinner sig kvinnor i underläge på en del områden, där har feministerna rätt. Men de förtiger den andra halvan av verkligheten.

Feminismen låtsas kämpa för jämställdhet men vill i verkligheten bara skaffa förmåner för den egna gruppen.

Feministiskt initiativ avslöjade sig i sitt valmanifest från förra året: ”Samhällsbyggandet måste ske utifrån kvinnors villkor”, står det.
vhfaj:

Enligt den feministiska retoriken, som märkligt nog accepterats som sanning av större delen av medierna och det politiska Sverige, är män en skock lata och egoistiska härskare som super, slår sina fruar och konspirerar i bastun om hur kvinnor bäst kuvas.


Den "feministiska retoriken" är väldigt, väldigt varierande. Finns gott om vettiga feminister som är medvetna om att fokus är lite skevt och att man även bör fokusera på de områden där män är i underläge, på samma sätt som det finns de feminister som beter sig lite som du beskriver. F! har gjort en hel del korkade uttalanden, men tycker inte det varit något extremt.

Feminism är ju ett väldigt, väldigt brett begrepp. Ärligt talat nog den "ism" som innefattar flest olika individer.

vhfaj:

Det är ett exempel på det utbredda men nedtystade mansförtrycket i Sverige.


Det är inte så mycket nedtystat som ignorerat. Jag håller med dig om att man måste uppmärksamma alla former av bristande jämlikhet och jämställdhet och inte bara när det drabbar kvinnor, men vi har ingen (nämnvärt utspridd) matriarkat-maffia som tystar ned "mansrättskämpar".

Faktum är att senast det gjorde en kvantitativ studie över våld i nära relationer, var det vanligare att män hade blivit misshandlade av en partner än att kvinnor hade det. Ungefär dubbelt så vanligt vill jag minnas, och fyra gånger vanligare att man blivit misshandlad med ett tillhygge. Problemet är att studien, om jag minns rätt, gjordes i slutet av 70-talet i USA och därmed inte är speciellt relevant idag - men på 30 år har det inte gjorts några fler studier av fenomenet, något som faktiskt är rätt skrämmande.

Något som ofta tas upp är mäns överlägsna fysiska styrka, det används som ett argument både av den efterblivna typen av feminister och av anti-feminister för att män skulle vara mindre utsatta för våld i nära relationer. Exakt hur det ser ut med mäns utsatthet går ju inte att säga, men det argumentet är totalt retarderat oavsett. Vilken brottsofferjour eller kvinnohjälpgrupp som helst kan intyga på att de flesta offer för våld i nära relationer beskriver den psykiska påfrestningen som mycket värre än den fysiska; även en kvinna kan försvara sig i situationer av långvarigt våld genom att ha en kniv till hands eller dylikt, men få gör det av det enkla skälet att de flesta människor har en blockering från att använda våld och dessutom så har ofta offret starka känslor för förövaren, något som förhindrar den från att skada människan ifråga.

Detta gäller ju naturligtvis män på samma sätt som kvinnor, och jag skulle t.om. vilja spekulera i att män överlag troligen kan ha en högre tröskel på grund av den stigmatisering som finns av våld mot kvinnor, som inte finns av våld mot män. Om en man ger en kvinna en rejäl örfil så ses det - med rätt - som kvinnomisshandel, men om en kvinna ger en man en rejäl örfil ses det mest som en åthutning som i och för sig kan vara fel, men inte i närheten av misshandel.

Nu talar jag givetvis i generella drag och naturligtvis så varierar ju detta oerhört, och det finns ju mängder med kvinnor - inte minst mängder med feminister - som är medvetna om detta och aldrig skulle misshandla en partner.

vhfaj:

Allt fler män berättar om hur de vid tjänstetillsättningar har blivit förbigångna av mindre kvalificerade kvinnor, eftersom arbetsgivaren vill snygga till genusstatistiken.


Detta är ju dock jävligt lätt att säga, men svårare att backa upp. Det är ju inte förvånande att folk säger att de förtjänade jobbet bättre än andra, och det är väldigt lätt att skylla på diskriminering då. Oavsett kön. Det finns en väl dokumenterad diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden, och även om det naturligtvis kan förekomma diskriminering av män tycks den inte alls lika utbredd. Det sagt stödjer jag absolut att man utreder även sådant.

Rent anekdotiskt så har jag blivit misshandlad i två av mina fyra seriösa förhållanden, i ett av dem så var det på om inte regelbunden basis så åtminstone vid upprepade tillfällen i över ett år. Det har aldrig varit fysiskt hård misshandel som så, det är sällan huden har spräckts även om jag fått lite blåmärken vid tillfälle, men det VAR jobbigt psykiskt i båda sammanhangen. I det ena fallet var det ju bara vid ett tillfälle, och då talade vi om det efteråt så det blev okej, men i det andra fallet så var det något som tärde på mig jävligt mycket, har jag insett i efterhand.
vhfaj:

feminismens omfattande (till stor del skattefinansierade) lobbyverksamhet


En lika stor skandal som att svenska politiker låtsas som att svensk integrationspolitik är lyckad och framgångsrik.

Feminism är inte jämställdhet, det är ett särintresse. Män och kvinnor skall ha SAMMA förutsättningar, men kvinnor skall inte ha BÄTTRE förutsättningar än män.

Man kan ju börja diskutera att killar får sämre möjligheter till studier, sämre möjligheter i vårdnadstvister, sämre möjligheter i våldtäkts/misshandels fall etc. Män kvoteras bort för att mindre dugliga kvinnor skall få det dem har "rätt" till etc, WTF!?

Uppenbarligen dags för MI, Manschauvinistisk Initiativ [wink]
Problemet är att mycket av den berättigade kritik som finns mot vissa feministiska grupperingar och tonlägen framförallt framförs av efterblivna kovältare som är dåliga på att dölja att de egentligen vill ha kvinnan framför spisen. Så är det i många fall - bra rörelser och tendenser får vissa bristande kvaliteter, och de flesta som kritiserar dem är felknullade apor, vilket leder till att det är svårt för de berörda rörelserna att ta till sig något de borde ta till sig.

Spana också in:

Stringburka:

Finns gott om vettiga feminister som är medvetna om att fokus är lite skevt och att man även bör fokusera på de områden där män är i underläge, på samma sätt som det finns de feminister som beter sig lite som du beskriver.


Jo, men vad är det man hör idag? Vilka röster lyfts fram i media? Om det finns så gott om vettiga feminister, varför hörs deras röster så sällan?

Stringburka:

Det finns en väl dokumenterad diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden, och även om det naturligtvis kan förekomma diskriminering av män tycks den inte alls lika utbredd. Det sagt stödjer jag absolut att man utreder även sådant.


Eftersom man valt att dokumentera just det. Kolla på vilken nyhetssändning som helst och lägg märke till tonfall, ögongliringar och annat när nyhetsankaret med illa dold glädje läser upp hur en viss bolagsstyrelse har fått 7 kvinnor och 3 män. I nästa andetag ser ankaret bekymrat ut när han/hon läser upp hur en annan styrelse har 7 män och 3 kvinnor.

Hela samhällets attityd är att det ska vara lika många kvinnor som män på olika arbetsplatser, och nyligen rapporterades det som ett misslyckande att det fortfarande finns så få kvinnliga brandmän trots storsatsningar. Det som är sjukt är att:

När man söker ett arbete ska ens kön vara obetydligt till den grad att man inte väljs på grund av det. Man ska väljas på grund av sina förmågor. Så går det INTE till idag. Kvinnor prioriteras förbi män på vissa arbetsplatser just för att dom är kvinnor och inte för att dom kan göra ett bättre arbete. Detta ställer sig media helt bakom och rapporterar med glädje när vissa yrkesgrupper "äntligen" har fått lika många kvinnor som män.
vhfaj:

Jo, men vad är det man hör idag? Vilka röster lyfts fram i media? Om det finns så gott om vettiga feminister, varför hörs deras röster så sällan?


De hörs, du lägger bara inte märke till dem. Det beror på vilka du pratar med. Nu pratar du med en sådan feminist; vill inte gärna kalla mig själv ovettig, och är definitivt feminist (även om jag som många andra ogillar själva ordet pga sin "könsvinkling", men det är petitesser och att kalla sig ekvilibrist eller liknande blir bara förvirrande).

Du lär ha svårt att hitta anarkister som inte är både feminister och mot alla former av våld i nära relationer, t.ex.

vhfaj:

Kolla på vilken nyhetssändning som helst och lägg märke till tonfall, ögongliringar och annat när nyhetsankaret med illa dold glädje läser upp hur en viss bolagsstyrelse har fått 7 kvinnor och 3 män.


Länka mig. Har faktiskt aldrig sett en sådan nyhetssändning. Nu ser jag inte mycket på TV, men det är rätt sällsynt att en bolagsstyrelse har 7 kvinnor och 3 män. Män är fortfarande helt klart dominerande på styrelseuppdrag sett i landet som stort.

vhfaj:

När man söker ett arbete ska ens kön vara obetydligt till den grad att man inte väljs på grund av det. Man ska väljas på grund av sina förmågor. Så går det INTE till idag.


Agreed.

vhfaj:

Kvinnor prioriteras förbi män på vissa arbetsplatser just för att dom är kvinnor och inte för att dom kan göra ett bättre arbete.


Detta händer säkert, men det omvända är uppenbarligen vanligare - om du inte påstår att män ÄR bättre, och i ganska stor utsträckning. Män är fortfarande på långt fler topplatser än kvinnor, och klassiska kvinnoyrken ger sämre betalt än klassiska mansyrken, även om de har lika höga utbildningskrav och dylikt.

Problemet med kvotering är att å ena sidan känns det väldigt fel att välja in folk baserat på kön för att motverka diskriminering, men å andra sidan så vill jag minnas att det fungerar rätt bra för att motverka diskriminering även om man tar bort kravet efteråt. Det är det ENDA som tycks fungera effektivt för att motverka diskriminering på mansdominerade platser, och jag hade gärna sett att man använde det även på de ställen där kvinnor är kraftigt överrepresenterade (inte så många platser egentligen, men på vissa högskolor och dylikt finns ett sådant problem).
Stringburka:

De hörs, du lägger bara inte märke till dem.


De hörs fan inte i min närhet i alla fall, och inte på tv eller i media heller. Det är inte politiskt korrekt att lyfta fram mannens rättigheter idag, lika lite som det är att hävda att barn faktiskt har skyldigheter också och inte bara en milslång lista med rättigheter.

Stringburka:

Länka mig. Har faktiskt aldrig sett en sådan nyhetssändning. Nu ser jag inte mycket på TV, men det är rätt sällsynt att en bolagsstyrelse har 7 kvinnor och 3 män. Män är fortfarande helt klart dominerande på styrelseuppdrag sett i landet som stort.


Jag har ingen länk och detta var bara ett exempel, men det syns väldigt ofta på tv när denna typ av diskussioner kommer upp. Kan vara direkt i nyheterna eller via en nyhetspanel i morgonsoffan. Man talar om kvinnans frammarsch och tycker det är bra när kvinnorna för en gångs skull är fler än männen på viktiga poster. Jämställdhet? Används bara för att skaffa mer makt åt kvinnan när det passar.

Stringburka:

om du inte påstår att män ÄR bättre, och i ganska stor utsträckning.


Beror på vilket arbete det är. Tar vi brandmän som exempel har män uppenbarligen klart bättre naturliga förutsättningar för det och därför finns det inte lika många kvinnor i det yrket.

Stringburka:

klassiska kvinnoyrken ger sämre betalt än klassiska mansyrken, även om de har lika höga utbildningskrav och dylikt.


Vilka yrkesgrupper syftar du på? Tror nämligen inte det ursprungligen beror på att de är kvinnor, utan på att arbetet i sig inte genererar särskilt mycket pengar. Sjuksköterskor och förskolelärare till exempel är lågavlönade arbeten eftersom de inte genererar lika mycket pengar som, säg, en marknadskoordinator.

Stringburka:

men å andra sidan så vill jag minnas att det fungerar rätt bra för att motverka diskriminering även om man tar bort kravet efteråt. Det är det ENDA som tycks fungera effektivt för att motverka diskriminering på mansdominerade platser


Förstår inte riktigt nu. Ovan håller du ju med mig om att kvotering inte ska försigå?
vhfaj:

Beror på vilket arbete det är. Tar vi brandmän som exempel har män uppenbarligen klart bättre naturliga förutsättningar för det och därför finns det inte lika många kvinnor i det yrket.


Och tar vi chefer?

vhfaj:

Vilka yrkesgrupper syftar du på? Tror nämligen inte det ursprungligen beror på att de är kvinnor, utan på att arbetet i sig inte genererar särskilt mycket pengar. Sjuksköterskor och förskolelärare till exempel är lågavlönade arbeten eftersom


Det borde dock vara av mindre betydelse än hur viktig deras uppgift är. Dessutom genererar både sjuksköterskor och marknadskoorinatorer indirekta pengar; sjuksköterskan håller människor friska vilket innebär att de kan arbeta och generera pengar. Och det gäller inte bara den typen av yrken. En elektriker, rörmokare eller snickare - klassiskt mansdominerade yrken - tjänar också mycket bättre än en sjuksköterska trots att sjuksköterska kräver 4 år mer utbildning.

vhfaj:

Förstår inte riktigt nu. Ovan håller du ju med mig om att kvotering inte ska försigå?


Nej. Säger att det är en knepig fråga. Tycker att vi måste motarbeta diskriminering, och att utan kvotering försiggår annan, inte lika öppen diskriminering. Det är en otrevlig lösning och inget som är hållbart i längden (men å andra sidan är inte vårt samhälle det öht så) men just nu ser jag det nog som nödvändigt.

That said känns det på ett sätt lite som en ickefråga på ett sätt, eftersom hela marknadstänket är något jag ställer mig emot. Gillar inte styrelser och hierarkier oavsett om de är könsmässigt jämställda eller ej.
Stringburka:

Och tar vi chefer?


Att vara chef är inte ett yrke.

Jag kan bara prata utifrån min arbetsplats, men där märks det tydligt att kvinnorna inte vågar ta för sig eller armbåga sig fram på samma sätt som männen i karriären. De står hellre åt sidan och bryr sig mer om att upprätthålla sina sociala nätverk än att skaffa mer makt. De ger sig också mycket snabbare i en argumentation och ser sig "överkörda" för att inte gräl eller tillfällig, dålig stämning ska spridas på kontoret.

De är lite fegare, lite räddare, vill inte ta debatt och argumentera på samma sätt. Så kan man inte vara som chef. Detta var min arbetsplats där det finns fyra chefer och alla är män. Däremot är vi ungefär lika många kvinnor som män totalt sett.

Stringburka:

Det borde dock vara av mindre betydelse än hur viktig deras uppgift är.


Kan man tycka, men så är det ju inte. Spelar ingen roll om du räddar liv för genererar du inte pengar kommer ditt yrke att förbli lågavlönat.

Stringburka:

Dessutom genererar både sjuksköterskor och marknadskoorinatorer indirekta pengar; sjuksköterskan håller människor friska vilket innebär att de kan arbeta och generera pengar.


Sant, men det är så oerhört svårt att bevisa att det verkligen är så. På mitt jobb har vi en serviceavdelning som reparerar skadade enheter. Bolagstoppen ser dom bara som en kostnad och de har, mig veterligen, lägst betalt på hela företaget, trots att de kanske utgör företagets viktigaste uppgift. Man måste tänka extremt cyniskt för att få fram hur verkligheten fungerar.

Stringburka:

En elektriker, rörmokare eller snickare - klassiskt mansdominerade yrken - tjänar också mycket bättre än en sjuksköterska trots att sjuksköterska kräver 4 år mer utbildning.


Som sagt, antalet år i utbildning har ingen betydelse för hur mycket en viss yrkesgrupp tjänar, utan snarare för hur mycket individer inom den yrkesgruppen tjänar.

Folk som hjälper sjuka människor kostar bara massa pengar. Eller ta exemplet förskolelärare. Det är ingen som kan se hur mycket pengar barnen kommer att dra in till samhället i framtiden. En förskolelärare är bara en utgift och har därför lite betalt trots att man utför en samhällsviktig tjänt så att säga.

Stringburka:

Det är en otrevlig lösning


Det är ingen lösning, det är bara ytterligare ett problem. Kvotering är precis lika fel som att kompisgäng sitter i företagsstyrelsen och håller varandra bakom ryggen.

Stringburka:

Gillar inte styrelser och hierarkier oavsett om de är könsmässigt jämställda eller ej.


Varför inte?
vhfaj:

Feminismen låtsas kämpa för jämställdhet men vill i verkligheten bara skaffa förmåner för den egna gruppen.


Orly?
Detta är jävligt uppenbart, trots att det är rätt lätt att se vilken könsgrupp i samhället som är den underlägsna


vhfaj:

Feministiskt initiativ avslöjade sig i sitt valmanifest från förra året: ”Samhällsbyggandet måste ske utifrån kvinnors villkor”, står det.


Och där har vi en god anledning till varför jag röstade mot dem