Aviseringar
Rensa alla

Samhällsekonomi


Ämnesstartare

Hejsan, det är så att jag har en inlämning där jag är den som ska lösa nedanstående problem i ett land som behöver förbättras, men det jag undrar är hur kan man förändra dessa saker så landet blir bättre eller något. 

Tacksam för all hjälp!!

  • Statsskulden ligger på 40,6% av BNP
  • BNP-tillväxten har minskat under flera år i rad
  • Landet har en hög arbetslöshet som främst ligger inom det som betecknas som konjunkturell och strukturell arbetslöshet. Flera viktiga näringar har drabbats hårt genom nedläggningar och utlandsflytt. -
  • Statliga trygghetssystem är extra hårt belastade pga. flera års stigandearbetslöshet och sjukskrivningar.
  • Inflationen ligger nära 0%


   
Citera

Befolkningsökning - Högre BNP

Högre skattetryck - Mindre statsskuld och mindre arbetslöshet

Köpa mer guld och trycka mindre pengar - Mindre inflation

Stoppa subventioner till vissa delar av den privata sektorn - Bättre ekonomi


   
SvaraCitera

devalvera skiten


   
SvaraCitera