Forumet - Sanning?

Sanning?

2360 0 189
Vad är viktigast för dig, om din tro tilltalar ditt ego eller om den bygger på sanning? Jag tänker i första hand på dem som grundar sitt troende på Bibeln och särskilt dom som kallar sig kristna.
Psalmisten skrev:
”Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.”
Jesus sade:
”Gud är ande, och de som tillbedja honom måste tillbedja i ande och sanning.” (Joh. 4:24)
Sir Isaac Newton sade:
”Platon är mig kär, Aristoteles är mig kär, men sanningen är mig kärare.”
Som exempel kan nämnas att Newton ansåg att treenighetsläran var en hädelse mot det första budordet i Mose lag och att Guds avsikt är att vi människor ska få evigt liv här på jorden.

Spana också in:

nrg89:

Det som är viktigast för mig är att tron är rimlig. Ingenting kan vara 100% sanning, men saker kan vara mer eller mindre rimligt.


Skönt med människor som inte ställer höga krav!

Sanningen är alltid sanning, dvs. 100% vara. Vi människor är som vi är. Det är en process att komma sanningen närmare.

Vill vi? Eller vill vi kanske blunda, för att de köttsliga fördelarna tillfredsställer oss och vi struntar i framtiden och konsekvenserna?

Paulus förutsade att människor i "dagarnas slutskede", skulle ha ett "sken av gudsfruktan, men inte vilja veta av dess kraft".

Vi har utöver våra andra behov också ett andligt. Vi kan tillfredsställa detta med "skräpmat" eller den rena näringsrika som skulle inte bara ge oss största lyckan idag, även ge oss den mest underbara framtid, i evighet!
Gloria:

Vi kan tillfredsställa detta med "skräpmat" eller den rena näringsrika som skulle inte bara ge oss största lyckan idag, även ge oss den mest underbara framtid, i evighet!


Man kan också tillfredställa ett "andligt" behov genom att begrunda naturen med vetenskapliga och filosofiska ögon. Med hjälp av de redskap vi har fått genom dessa två kommer man, enligt mig, mycket närmare sanningen än vad man någonsin kommer med religion. Sant är att vi inte kan veta allt med hjälp av vetenskapen, men där vetenskapen slutar är det inte religionen (eller hur som helst inte en religion där allt från början är fastslaget) som bör ta över, utan filosofin.
Gloria:

Vi har utöver våra andra behov också ett andligt. Vi kan tillfredsställa detta med "skräpmat" eller den rena näringsrika som skulle inte bara ge oss största lyckan idag, även ge oss den mest underbara framtid, i evighet!


Jag måste hålla med hovnarren. Där vetenskapen inte längre når får filosofin ta över. Och det som våra köttsliga begär och vetenskapen ger oss är inte på något sätt skräpmat.

Tack vare att vi tvättade händerna utrotade vi pesten. Tack vare att man kritiskt granskade hur bakterier reagerar på mögelsvamp så upptäckte man penicillinet, och fler sjukdomar blev mindre bekymmer. Tack vare vetenskapen förstärktes våra ekonomier, och vi blev mer beroende av varandra och freden bredde ut sig och svälten minskade. Tack vare vetenskapen ger man möjlighet för folk att hålla kommunikationen med varandra, och på så sätt kan flera människor dela med sig av mer kunskap för att lösa fler problem.

Inget av detta är skräpmat, och även om religionen får en att må mycket bättre skulle jag aldrig byta allt det här mot att vi alla känner oss lyckligare. Jag, tyvärr bland få, tackar människor som gör saker rationellt och kritiskt granskande istället för att följa sin tro varje dag.
Gloria:

Vad är viktigast för dig, om din tro tilltalar ditt ego eller om den bygger på sanning?


Sanningen är olika för alla, det är omöjligt att säga exakt vad som är sanning.
Dock anser jag att man inte ska skada vare sig natur djur eller människor i onödan.
Lever själv enligt två regler.
"Harm none do what you will" samt "May you walk in love and light"