Forumet - Satanismens budord vs Kristendomens budord vs Robotikens lagarna

Satanismens budord vs Kristendomens budord vs Robotikens lagarna

636 0 0
Vilka budord hade ni helst applicerat på era liv?
 image_10.jpeg
Satanismens:

  • 1. Satan representerar hängivelsen istället för att ge människan tunga skuldkänslor för sitt sätt att leva.
  • 2. Satan representerar verkligheten istället för hopdiktade självdrömmar.
  • 3. Satan representerar klokhet istället för självbedrägeri.
  • 4. Satan representerar vänlighet till den som förtjänar det istället för att ödsla tid på inställsamma.
  • 5. Satan representerar hämnden istället för att vända andra kinden till.
  • 6. Satan representerar ansvar för de ansvariga istället för att bry sig om psykiska vampyrer.
  • 7. Satan representerar människab som ett djur, som genom sin själsliga utveckling utvecklats till det värsta djuret av dem alla.
  • 8. Satan representerar alla så kallade synder som leder till psykiska, mentala / emotionella tillfredsställelser.
  • 9. Satan har alltid varit kyrkans bästa vän genom åren genom att hålla igång deras stora affärsverksamhet.
image_9.jpeg
Kristendomens budord

1. Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.
3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till något, som tillhör din nästa.

image_2.jpg
Robotikens lagar.
Jag byte ut ordet robot  med människa så det skulle bli mer relevant.

1. En människa får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.2. En människa måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.3. En människ måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första elle

Tråden har inga svar… än.