Forumet - SD eller M?

SD eller M?

17293 1 102
Om ni var tvungna att välja ett parti av dessa två, vilket hade ni valt? Motivera.

SD vs M

Senast ändrad 19 Sep 2014, 10:04 av André Vifot Haas

Spana också in:


Chibibbi: Moderaterna. ^^ Ett parti som har intentionen att göra alla gott, ser jag som ett bättre alternativ än ett parti som tydligt brister vad gäller den saken. 
SD har också intentionen att göra alla gott: de säger sig även vilja göra de invandrare de vänder sig emot gott. Detta sagt bara för att påpeka det som jag tycker är en ganska allmän regel för alla politiska ideologier: viljan att göra gott. 

isola: mm ett parti som vars politik går ut på att endast gynna höginkomsttagares privatkonton har sådana intentioner, ja.
Skulle du fråga en moderat om dens syns på moderat politik kan du vara rätt säker på att det inte är svaret den skulle ge. Jag talade inte utifrån din syn på moderaternas politik, utan på intentionen jag tror att de aktiva moderaterna har bakom den politik de propagerar för. Det finns uppenbarligen en skillnad, varav uttalanden av typen du nu kom med bara blir otrevligt och irrelevant för frågan.

mynona:
SD har också intentionen att göra alla gott: de säger sig även vilja göra de invandrare de vänder sig emot gott. Detta sagt bara för att påpeka det som jag tycker är en ganska allmän regel för alla politiska ideologier: viljan att göra gott. 
Sure, men sedan kommer en annan ingrediens till och det är hur väl de gör utifrån min uppfattning av vad som är gott. Där föredrar jag Moderaterna framför SD.

Chibibbi:
Sure, men sedan kommer en annan ingrediens till och det är hur väl de gör utifrån min uppfattning av vad som är gott. Där föredrar jag Moderaterna framför SD.
Det är just det som avgör i politiska sammanhang: alla har 

Chibibbi: intentionen att göra alla gott
, sedan bedömer man huruvida agerandet faktiskt innebär gott utifrån sin egen synvinkel. Själv anser jag till exempel att alla partier som är emot välfärd gör ont fast de har intentionen att göra gott: intentionen att göra gott känns därför meningslös som definition för mig, då denna intentionen är gemensam för samtliga existerande partier. 

aristoteles:
Svårt att driva ett land utan höginkomsttagare dock.
Man kanske inte borde uppmuntra höginkomstagare att betrakta egoistiskt agerande som en naturligt oundvikligt agerande, och därmed inte utgå ifrån att de lämnar landet så snart de ombeds bidra med en liten del av sina pengar för att alla människor som behöver hälsovård ska få en sådan även om de inte är höginkomstagare. Det känns så sorgligt resignerat att bara ge efter för egoismen och godkänna att den ska betraktas som något oundvikligt. Jag har svårt att förstå hur någon kan vilja avskaffa välfärdsystemet och resignera inför människans dåliga karaktär.

mynona: Det är just det som avgör i politiska sammanhang: alla har
Yes! ^^

mynona: , sedan bedömer man huruvida agerandet faktiskt innebär gott utifrån sin egen synvinkel. Själv anser jag till exempel att alla partier som är emot välfärd gör ont fast de har intentionen att göra gott: intentionen att göra gott känns därför meningslös som definition för mig, då denna intentionen är gemensam för samtliga existerande partier.
Ja, jag vet hur du ser på saken. Resonerar du likadant gällande intention när du talar om människor och mellanmänskliga relationer? Jag vill påstå att du inte verkar göra det. "En kan ej skuldbeläggas för en negativ konsekvens som vederbörande ej åsyftar att skapa".  Intention är för mig mycket, men inte allt. Jag respekterar SD för att de i grunden vill göra gott, liksom jag har grundrespekt och förståelse för andra extrema ideologier som vill desamma - liksom också för socialister och liberaler. I grund och botten ser jag ingen anledning till att känna avsmak för endera - det tror jag i grunden är oförståelse,  och det strävar jag efter att lämna bakom mig.

Chibibbi:
Skulle du fråga en moderat om dens syns på moderat politik kan du vara rätt säker på att det inte är svaret den skulle ge. Jag talade inte utifrån din syn på moderaternas politik, utan på intentionen jag tror att de aktiva moderaterna har bakom den politik de propagerar för. Det finns uppenbarligen en skillnad, varav uttalanden av typen du nu kom med bara blir otrevligt och irrelevant för frågan.
Nej självklart inte då ni inte prioriterar andra än sig själva och således inte tänker i speciellt många steg.
Jag betvivlar inte att det finns jättetrevliga människor i alla partier men att de ändå agerar fel.

mynona:
Man kanske inte borde uppmuntra höginkomstagare att betrakta egoistiskt agerande som en naturligt oundvikligt agerande, och därmed inte utgå ifrån att de lämnar landet så snart de ombeds bidra med en liten del av sina pengar för att alla människor som behöver hälsovård ska få en sådan även om de inte är höginkomstagare. Det känns så sorgligt resignerat att bara ge efter för egoismen och godkänna att den ska betraktas som något oundvikligt. Jag har svårt att förstå hur någon kan vilja avskaffa välfärdsystemet och resignera inför människans dåliga karaktär.
Du kan tycka att det är sorgligt, jag säger att det är verkligheten.


isola: svårt att driva ett land där folk inte kan jobba pga ickeutbildade och sjuka
De kommer knappast få mer sjukvård, jobb-tillfällen eller utbildningar när alla med pengar dragit sin kos.

isola: mm ett parti som vars politik går ut på att  endast gynna höginkomsttagares privatkonton har sådana intentioner, ja.
Låginkomsttagare har också gynnats av skattebidrag för att inte tala om ROT och RUT. Fast av att döma från denna intelligensbefriade kommentar så ser det dessvärre ut som att du har valt att tro på en felaktig samhällsbild uppmålad av vänstermedia.

aristoteles: Du kan tycka att det är sorgligt, jag säger att det är verkligheten.
Fy på dig, kom inte hit och skräms med den läskiga verkligheten! Låt de små leva i sina drömvärldar