Forumet - Ser du SD som ett rasistiskt parti?

Ser du SD som ett rasistiskt parti?

4584 1 41
Naturligtvis inte. Det finns ingenting inom SDs politik som är rasistisk. 

Citat från deras partiprogram:

"Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av genetisk grupptillhörighet eller historisk nationstillhörighet , så är vår nationella gemenskap öppen även för människor med bakgrund i andra nationer."

I rest my case.

Spana också in:


NiklasW: Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av genetisk grupptillhörighet

Underlig syn på rasism att det nödvändigtvis måste bygga på ett biologiskt rasbegrepp. Biologin har varit viktig för rasismen i vissa tidsperioder, men oftast har den haft en mer undanskymd roll.


Rasism är mer allmänt ett skillnadgörande och kategoriserande av människor utifrån någon typ av etniska och kulturella markörer. Närbesläktat med sexism som fungerar på samma sätt fast utifrån könsmarkörer.En viktig funktion för rasismen i klassamhället är att fungera som en sorteringsmekanism samt ideologisk legitimering av denna sortering. Rasism behöver inte nödvändigtvis riktas mot icke-vita (även om det är det vanligaste), även begrepp som "white trash" är i högsta grad rasistiskt och syftar till att hålla nere en underklass och naturalisera dess underordnade position genom att skapa uppfattningar om den som dummare, latare, fulare, vulgärare, odugligare och våldsammare än oss andra. SD spelar ofta på rasism. T.ex. i deras kampanjfilm från 2006 där de målar upp en svartvit bild av ett idylliskt Sverige som hotas av muslimer - som uteslutande porträtteras som hotfulla, aggressiva, intoleranta, kvinnoförtryckande, medeltida, barbariska osv. Det är rasism i dess värsta form där en grupp endast associeras med negativa attribut (och kontrasteras mot det svenska som enbart associeras med positiva attribut), men rasism behöver inte alls vara så fientlig för att vara rasism. Rasism kan t.ex. vara välmenande men det är fortfarande rasism så länge man inte ser individen på ett nyanserat sätt. Det är också sexism när man säger att man älskar Kvinnan och tycker att hon är ett underbart väsen, bla bla bla. En viktig funktion hos rasismen är produktionen av syndabockar. Samhället är komplext. Hoten mot de enskilda människorna är många och svåröverblickbara. För att vinna stöd behöver politiker omvandla denna komplexa, mångtydiga hotbild till en pseudokonkret bild som kan fånga människors uppmärksamhet. Det behöver inte vara en rasistisk bild. Ett tag var det populärt bland konservativa politiker att ständigt lyfta fram bilden av ensamstående arbetande mammor som det stora problemet i samhället. Det var p.g.a. denna situation som det var problem i skolan, problem med ekonomin, problem med brottslighet osv. 


Idag matar andra politiska krafter oss med bilden av invandringen. En ström av främmande människor som väller över våra gränser och dränerar oss på resurser. Denna bild presenteras för oss inför varje problem i samhället - vad det än må handla om.


Det är lättare att sälja in en sådan pseudokonkret bild som får representera Problemen i allmänhet och vinna stöd på att bekämpa denna bild, än vad det är att försöka ge en nyanserad bild av det omfattande problemkomplex vi ingår i - och dessutom hitta lösningar som faktiskt är lösningar och inte bara sätt att få människor att sluta upp bakom sig. 1009:

Underlig syn på rasism att det nödvändigtvis måste bygga på ett biologiskt rasbegrepp. Biologin har varit viktig för rasismen i vissa tidsperioder, men oftast har den haft en mer undanskymd roll.


Rasism är mer allmänt ett skillnadgörande och kategoriserande av människor utifrån någon typ av etniska och kulturella markörer. Närbesläktat med sexism som fungerar på samma sätt fast utifrån könsmarkörer.En viktig funktion för rasismen i klassamhället är att fungera som en sorteringsmekanism samt ideologisk legitimering av denna sortering. Rasism behöver inte nödvändigtvis riktas mot icke-vita (även om det är det vanligaste), även begrepp som "white trash" är i högsta grad rasistiskt och syftar till att hålla nere en underklass och naturalisera dess underordnade position genom att skapa uppfattningar om den som dummare, latare, fulare, vulgärare, odugligare och våldsammare än oss andra. SD spelar ofta på rasism. T.ex. i deras kampanjfilm från 2006 där de målar upp en svartvit bild av ett idylliskt Sverige som hotas av muslimer - som uteslutande porträtteras som hotfulla, aggressiva, intoleranta, kvinnoförtryckande, medeltida, barbariska osv. Det är rasism i dess värsta form där en grupp endast associeras med negativa attribut (och kontrasteras mot det svenska som enbart associeras med positiva attribut), men rasism behöver inte alls vara så fientlig för att vara rasism. Rasism kan t.ex. vara välmenande men det är fortfarande rasism så länge man inte ser individen på ett nyanserat sätt. Det är också sexism när man säger att man älskar Kvinnan och tycker att hon är ett underbart väsen, bla bla bla. En viktig funktion hos rasismen är produktionen av syndabockar. Samhället är komplext. Hoten mot de enskilda människorna är många och svåröverblickbara. För att vinna stöd behöver politiker omvandla denna komplexa, mångtydiga hotbild till en pseudokonkret bild som kan fånga människors uppmärksamhet. Det behöver inte vara en rasistisk bild. Ett tag var det populärt bland konservativa politiker att ständigt lyfta fram bilden av ensamstående arbetande mammor som det stora problemet i samhället. Det var p.g.a. denna situation som det var problem i skolan, problem med ekonomin, problem med brottslighet osv. 


Idag matar andra politiska krafter oss med bilden av invandringen. En ström av främmande människor som väller över våra gränser och dränerar oss på resurser. Denna bild presenteras för oss inför varje problem i samhället - vad det än må handla om.


Det är lättare att sälja in en sådan pseudokonkret bild som får representera Problemen i allmänhet och vinna stöd på att bekämpa denna bild, än vad det är att försöka ge en nyanserad bild av det omfattande problemkomplex vi ingår i - och dessutom hitta lösningar som faktiskt är lösningar och inte bara sätt att få människor att sluta upp bakom sig. 


Rasism är när man målar ut människor utifrån deras etnicitet eller ras som mindre värda. Ingenting annat. Börjar man kalla det rasism att vara kritisk eller fientlig mot kulturer eller religioner så är man med och vattnar ur begreppet "rasism". Är man fientlig mot enskilda individer utifrån deras etnicitet är det rasism. Är man ogrundat fientlig mot vissa grupper på grund av att de är främmande är det främlingsfientlighet. Är man ogrundat fientlig mot islam är det islamofobi. Saklig kritik mot invandring eller saklig kritik mot islam är ingenting av det. Punkt slut. 

NiklasW: "Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av genetisk grupptillhörighet eller historisk nationstillhörighet , så är vår nationella gemenskap öppen även för människor med bakgrund i andra nationer."
"Vi är inte rasister meeen..."

1009: Rasism behöver inte nödvändigtvis riktas mot icke-vita (även om det är det vanligaste), även begrepp som "white trash" är i högsta grad rasistiskt
"White trash" är mycket riktigt en blandning av klassförakt och rasism, men rasismen riktas mot svarta, eftersom det i begreppet impliceras att alla svarta är "trash", medan det behöver påpekas vad gäller vita.

I övrigt ett mycket bra inlägg.