Forumet - Ship to gaza blev ett misslyckande - 16 döda

Ship to gaza blev ett misslyckande - 16 döda

66 0 3
Gazaremsan har sedan länge varit utsatta för en blockad vilket inneburit att de inte fått några resurser eller förnödenheter. Därför existerar Ship to gaza, som försöker skeppa förnödenheter till området som lider av extrema problem, 9/10 palestinier i området är så pass utsatta idag att de är beroende av hjälp från omvärlden för att överleva.

Bland annat fanns Henning Mankell och Mehmet Kaplan(mp).

Resultatet blev att Israel bordade skeppet och dödade 16, trots att de befann sig på internationellt vatten. Militärcensuren gör att det är svårt att få grepp om vilka som dödats eller vad som gick fel. De som befann sig på skeppet hade tränats i ickevåld. Det går inte att få kontakt med någon som befann sig på skeppet.

Konsekvenserna tros bli att Turkiet, som varit mycket involverade i projektet ship to gaza, kommer få försämrade relationer med Israel och våldsamheter i palestina, där Hamas har förklarat en "vredens dag." till följd av detta.

Hur känner ni inför israel?