Forumet - självsabotage eller utagerande? om manlig självdestruktivitet

självsabotage eller utagerande? om manlig självdestruktivitet

2233 0 11
jag tror att manlig självdestruktivitet oftare tar sig uttryck i förstörelse av det egna anseendet/statusen, medan kvinnlig självdestruktivitet oftare sker i form av angrepp på den egna kroppen. detta korresponderar mot de primära värdena hos respektive kön; kvinnor värderas i högre grad för sin kropp och sitt utseende, medan män i högre grad värderas för prestation och makt. så flickan skär sig i hemlighet, medan pojken gör förbjudna saker med syfte att dra till sig negativ uppmärksamhet.

när man plågas av dåliga känslor vill man dämpa smärtan genom att försöka hitta en förklaring, och när ingen förklaring syns till så skapar man en förklaring. känner man sig värdelös, så vidtar man åtgärder för att sänka sitt värde. detta löser upp kognitiv dissonans och gör smärtan lättare att hantera, men det gör också grundproblematiken mer internaliserad och svårare att bota.

ofta säger man att en del personer riktar negativa känslor inåt, medan andra är utagerande. jag tror att det man då åsyftar bättre beskrivs som självsabotage än en "avreaktion" på andra människor. det kan förstås gå så långt att andra kommer till skada, och det yttrar sig vanligen på sätt som gör andra obekväma, men jag tror inte att det är detta som är den egentliga mekanismen.
Ingen pratar om killars psykiska problem. Det är endast kvinnors psykiska problem det talas om.

När någon kvinna mår psykiskt dåligt så tycker folk synd om henne och försöker vara vänlig. Men när en kille mår psykiskt dåligt så blir folk rädda för snubben eller tycker att han är pinsam och sämst.

Spana också in:


borska: Ingen pratar om killars psykiska problem. Det är endast kvinnors psykiska problem det talas om.

När någon kvinna mår psykiskt dåligt så tycker folk synd om henne och försöker vara vänlig. Men när en kille mår psykiskt dåligt så blir folk rädda för snubben eller tycker att han är pinsam och sämst.
Det är ju en konsekvens av patriarkatet. Män ska vara starka och framåt medan kvinnor ska vara väna och i behov av hjälp.

sinnessjuk uns: mina erfarenheter talar emot din analys. men å andra sidan är väl min nuvarande/tidigare bekantskapskrets inte representativ för hela mänskligheten.

på vilket sätt? killar skär sig lika mycket?

mynona:
Det låter rimligt pga könsrollerna. De förstör så mycket. Det är ännu en påminnelse om hur viktigt det är att få bort dem. 

tesen och observationerna den bygger på är inte beroende av vare sig socialkonstruktivism eller icke-socialkonstruktivism


thl*kt N.:

på vilket sätt? killar skär sig lika mycket?


tesen och observationerna den bygger på är inte beroende av vare sig socialkonstruktivism eller icke-socialkonstruktivism

Det är bra. Jag var nära att lägga till: "Jag anar att du inte menar det på samma sätt, men oavsett om man tror att könsroller är medfödda eller konstruerade man kan hålla med om tesen".