Forumet - Ska du rösta på Svenskarnas Parti?

Ska du rösta på Svenskarnas Parti?

4389 0 86
Punktprogram:

1, Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.

2, Sverige skall styras av svenskarna: Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället.

3, Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.

4, Sverige skall styras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt: Statsapparaten skall ledas av ett modernt statsskick som så effektivt som möjligt gagnar svenskarna. Statsskicket måste bygga på kompetens och ansvar, och dess uppgift skall alltid vara att tjäna befolkningen, aldrig tvärtom. Det styrande systemets ledord skall vara förbättring, utveckling och hela folkets väl.

5, Sverige skall ha ett faktiskt självstyre: Gärna samarbeten med andra länder men inga avtal som innebär att överstatlighet accepteras.

6, Sverige skall vara ett tryggt land att bo i: Trygghet, såväl individuell som ekonomisk, skall vara ett av samhällets fundament.

7, Åsikts- och yttrandefrihet: Alla frågor skall vara fria att diskutera i Sverige, forskningen skall vara fri och inskränkning av den personliga integriteten genom statlig övervakning av icke-kriminella medborgare skall ej tillåtas.

8, Svenskarna skall äga de svenska resurserna: Betydande svenska naturresurser och allmännyttig verksamhet skall ägas av det svenska folket, vilket innebär att all vinst från sådan näring återgår till befolkningen och inte till utländska eller enskilda intressen.

9, Folkgemenskap och social rättvisa skall genomsyra samhället: Klassplittring skall ersättas med klassgemenskap där hela folkets kreativa och produktiva insatser värderas högt och ingen samhällsgrupp tillåts avancera på bekostnad av någon annan.

10, Sverige skall ha ett starkt miljö- och djurskydd. Sverige har en unik natur som är värd att skydda och bevara. Livsmedelsindustri och annan verksamhet där djurhållning ingår måste vara etiskt hållbar.

http://www.svenskarnasparti.se/punktprogram/

Spana också in:

internet:

vet inte om jag skulle klassa "NSF" som ett varumärke med fördelar men visst [crazy][crazy][crazy]


I vissa kretsar kanske jo, igenkänning är bra.

Redbulls:

När det hette Folkfronten så hade de inte registrerat namnet hos valmyndigheten, så nåra finurliga kämpar gjorde det åt dem. [y][bigsmile]


Men var det inte tal om att någon organisation hade hetat det innan eller hur det nu var?[confused]
dazed_and_confused:

Men var det inte tal om att någon organisation hade hetat det innan eller hur det nu var?


nee, från wiki. "Svenskarnas parti kallade sig till en början för Folkfronten, men bytte 2009 namn till Svenskarnas parti sedan partibeteckningen Folkfronten hade registrerats av ett socialistiskt parti i Linköping."