Forumet - Ska Sverige bara acceptera kvinnliga immigranter?

Ska Sverige bara acceptera kvinnliga immigranter?

3609 2 29
Argumenten som brukar framföras av, låt oss kalla dem invandringskritiker, brukar vara att invandrare är överrepresenterade inom brottslighet, har en kvinnonedvärderande kultur et cetera.

Lösning: Acceptera inga män. Precis som i Sverige begår utländska kvinnor i förhållande till män en närmast försumbar mängd våldsbrott och våldtäkter begås i princip inte alls.  Vi skulle ju heller inte behöva vara oroliga över kvinnoförtryckande kulturyttringar utom det standardmässiga självhatet och det verkar ju inte vara något problem hittills.

Alltså, bör Sverige endast acceptera kvinnliga invandrare?

Diskutera.
Kvinnor upprätthåller könsroller liksom män. Rentav ännu ivrigare i många fall eftersom det inom en förtryckande stryktur är viktigast att övertyga den som har nackdelar av den. Men ja, vi får väl se vad invandringskritiker som aldrig talar om feminism annat än när det handlar om att kritisera muslimer säger. 


kakakaka: Åh
När det handlar om feminism i annat fall förvandlas feminism så som genom ett trollslag till "tramsfrågor". Alla denna stolthet över att "representera den vanliga människan gentemot eliten" är ju tämligen nedlåtande om den vanliga människan enligt dem är så dum i huvudet att den inte kan förstå att olika typer av feminism är nödvändiga i olika länder just på grund av den olika graden jämlihet som redan uppnåtts. Jag kan inte förstå det på annat sätt än att det finns en "maxgräns" för när jämlikhetsarbetet bör upphöra och den maxgränsen uppnåddes förmodligen år 1959.

Spana också in:

Är osäker på hur läget är nu, finns det en kvot för kvinnor som lever under osäkra förhållanden, när det gäller flyktingar? Om inte så vore ju en sådan kanske bra, men jag tycker inte invandringen bara ska begränsas till kvinnor. Dels riskerar man i så fall att splittra familjer och dels kan man i sådana fall inte hjälpa de män som flyr sina hemländer på grund av hotbilden mot HBTQ-personer.