Forumet - Skillnaden mellan hierarkisk- respektive en syntesorganisation?

Skillnaden mellan hierarkisk- respektive en syntesorganisation?

189 0 1

Spana också in:

varsågod google säger,

"Syntesorganisation: Organisering som försöker samla så många som möjligt istället för att eftersträva teoretisk och taktisk enhet. Enheten baseras då på åsiktsmässiga och formella principer istället för hur den faktiska kampen bedrivs. Därmed är det en konstlad, ideologisk enhet eftersom den försöker samla, syntetisera, olika motstridiga viljor under ett och samma tak. Denna konstlade enhet blir i en syntesorganisation permanent och självbevarande, i form av en ”demokratisk massorganisation där ”alla” får vara med i egenskap av enbart ”försäljare av varan arbetskraft”. En organisation där man kan ”gå med” helt oberoende av hur man faktiskt agerar i klasskampen. Exempel på typiska syntesorganisationer är fackföreningar och partier."