Forumet - Skolan

Skolan

1030 0 18

Spana också in:

Kristendomskunskap liksom ALL religionskunskap och religionstro bygger på att lura folket att det är Gud som ligger bakom denna lära. Men problemet är att med stor sannolikhet har Gud inget med religion att göra över huvud taget utan all religionsutövning bygger på att lura skjortan av de ont anade troende. Utom möjligen islam som mer riktar in sig på att under en förtäckt religionsförklädnad genomdriva och genomföra ett totalitärt statsskick.

Det bästa vore naturligtvis om Gud i egen "hög person" kom ner till jorden och frälste och välsignade folket. Men det lär vi ju aldrig få uppleva.

Sedan kan man ju spekulera i universums tillkomst, vad som fanns INNAN "The Big Bang" och OM och i så fall VARFÖR det är så glest befolkat med liv i andra solsystem? Men denna fråga är tom för avancerad för religionsprofeterna så varför bry våra hjärnor om så världsliga ting.  Mycket glad

Hjärta
Säger som framtida lärare nej. En lärares uppgift är att informera och förmedla kunskap till eleverna hur världen är förskaffad på en vetenskaplig grund. Konfession är en direkt motsats till det här, det vilar inte på en vetenskaplig grund (från Upplysningen). 

Krävs en majoritet i riksdagen+regering av ett parti som vill införa detta och att lärare faktiskt följer en sådan förordning så ser det som någonting otroligt när Sverige är väldigt sekulärt. 

Vill man att tro förmedlas till barn/yngre kan detta gott göras på deras fritid, med deras och vårdnadhavares samtycke. 
Frågan är väl vad syftet är med att lära ut kristendomskunskap? Det är väl bättre att låta grundskoleeleverna lära sig att läsa och skriva, matematik, fysik och kemi mm som de bevisligen har nytta av i framtida studier. För övrigt är ju Sverige rent historiskt sedan början av 1000-talet ett kristet land så sett ur den synvinkeln är kristendomen inget negativt att sprida i dagens skolor trots att många invandrare har annan tro. De bör ju rimligen anpassa sig till det nya land de kommit till.

skola:
skulle vi kunna ha kristendomskap som förr nuförtiden istället för religionkunskap skulle det vara bra eller dåligt. på lektionerna skulle dom be läsa bibeln är det rättvist för andra?
Klart kristendomen är najs och så men det är bättre att eleverna lär sig om andra religioner och kulturer också. Då blir nog vuxenlivet lättare tycker jag.