Forumet - Skulle ni kunna tänka er att ta emot en flykting?

Skulle ni kunna tänka er att ta emot en flykting?

3801 0 107
Jag och en kompis pratade om bostadsbristen i Sverige och att det är jättesvårt för flyktingar att få tag i en bostad . Nu har man kommit fram till en lösning om särskilda boenden, men det kommer ju tyvärr inte att räcka Ledsen så vi tänkte att om alla svenska medborgare tog emot minst 1 i sitt eget hem, men helst 3-4 så skulle situationen lösa sig tills vi hunnit bygga fler bostäder Glad Det behöver inte vara permanent, även om det hemskt gärna får vara det om man känner att man har lust med det och det skulle vara ett stort steg på vägen Glad. Man blir som en sorts fadder kan man säga, fast med lite mer ansvar Glad

http://malmo.etc.se/nyheter/bostadsbrist-slar-allt-hardare-mot-flyktingar
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sarskilda-boenden-kan-losa-bostadsbrist-for-flyktingar/

Spana också in:


Kronotomi:
Nej tack
Bostadsbrist slår allt hårdare mot flyktingar
annons
Bostadsbristen slår allt hårdare mot flyktingar och vid årsskiftet kommer 8 000 med uppehållstillstånd att sakna ett hem. I Skåne går det bara att skaka fram 360 bostäder. ”Länet lever inte upp till vad man kan förvänta sig”, anser Migrationsverket.

Vid årsskiftet kommer närmare 8 000 flyktingar med uppehållstillstånd att sitta på förläggningar runt om i Sverige i väntan på boende, enligt Migrationsverkets senaste prognoser.

I hela Sverige råder det akut brist på bostäder att anvisa flyktingarna till. I Skåne finns endast 360 bostäder tillgängliga just nu, vilket är minst 200 för få enligt försiktiga uppskattningar från länsstyrelsen.
– Det är en pågående katastrof. Människor kan inte börja sin etablering i Sverige. De sitter som på vänt och kan inte gå på SFI eller komma ut i arbete, säger Åsa Stenbäck Holmér, integrationssamordnare på länsstyrelsen i Skåne.

Dubbelt så storMigrationsverket räknar med att minst 52 000 människor kommer att söka asyl i Sverige nästa år, främst på grund av konflikten i Syrien. Det kan innebära att gruppen på nära 8000 som saknar hem växer sig dubbelt så stor till slutet av 2014.
– Bristen på lägenheter i kommunerna gör att nya asylsökande hamnar i tillfälliga boenden. Det handlar exempelvis om vandrarhem, campingplatser och nedlagda fastigheter. Det är dåligt både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket.

Han är kritisk till att det finns så få tillgängliga bostäder i Skåne och anser att länet har förutsättningar att ta emot fler flyktingar än idag.
– Generellt sett lever inte Skåne riktigt upp till vad man hoppats på och tar mindre ansvar än jämförbara län. Jag vill inte peka ut enskilda kommuner, men det finns en del rätt välbärgade skånska kommuner där det finns potential att ta ett större ansvar i mottagandet, säger Fredrik Bengtsson.

20 nyanländaLomma har 22 000 invånare och är en av landets rikaste kommuner. Fram till för sex år sedan fanns inget avtal med Migrationsverket alls. Under hela 2012 tog kommunen emot åtta nyanlända vuxna flyktingar. Samma år tog Svedala, som har något färre invånare än Lomma, emot 23 nyanlända.
– Jag tycker verkligen att vi tar vårt ansvar för flyktingmottagandet. Vi får ofta beröm för det och är själva väldigt stolta eftersom vi tycker det fungerar problemfritt, säger Anders Berngarn (M), kommunalråd i Lomma.

Enligt honom kommer kommunen att ha tagit emot totalt 20 nyanlända vuxna i år. Att ta emot fler än så är inte aktuellt eftersom det råder brist på hyresrätter.
– Vi måste köpa bostäder till våra flyktingar, och måste då buda över andra köpare. Just nu kan vi inte gå in och köpa mer. Det hade skapat osund konkurrens på marknaden och kostat för mycket, säger Anders Berngarn.

Nästa år träder en ny lagändring i kraft som kommer att ändra förutsättningarna när det gäller mottagandet av ensamkommande barn i kommunerna. Lagen innebär att Migrationsverket kan anvisa barn till alla kommuner oavsett om de har avtal om mottagande eller inte. Åsa Stenbäck Holmér tror att det kan leda till att tillgången på bostäder för flyktingar ökar något.
– Kommunerna förbereder sig för lagändringen just nu och har ett stort arbete framför sig. Men jag är säker på att de kommer att ordna bostäder till barnen, säger hon.


Särskilda boenden kan lösa bostadsbrist för flyktingar Publicerad 2014-07-01 21:50


Läsarreaktioner


Särskilda bostäder kan bli lösningen på det skriande behovet av bostäder till nyanlända flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Idag står tusentals utan någonstans att bo.
Särskilda bostäder kan bli lösningen på det skriande behovet av bostäder till nyanlända flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Idag står tusentals utan någonstans att bo.
– För varje dag en person inte har fått en bostad fördröjs också den tid det tar för personen att etablera sig i det svenska samhället och att hitta ett arbete, säger Bengt Greiff, enhetschef på avdelningen för integration och etablering på Arbetsförmedlingen.
Just nu ökar antalet människor som söker skydd i Sverige kraftigt. Migrationsverket beräknar att det kommer uppemot 80.000 asylsökande i år, många av dem får stanna i Sverige. Det har skapat ett stort behov av platser till nyanlända som vida överstiger det antal som landets kommuner har avtalat om.

Bostadsbristen i landet gör det dessutom svårt för många kommuner att ordna med en lägenhet till de som har fått uppehållstillstånd. Konsekvensen blir att de tvingas stanna kvar på Migrationsverkets asylboenden, eller flyttar in hos släktingar och vänner som i sin tur ofta leder till trångboddhet.
Inom Samverkansdelegationen, ett organ för samverkan mellan de myndigheter som är inblandade i flyktingmottagningen (Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, kommunerna och Försäkringskassan) diskuteras ett förslag om att samhället ska ordna bostäder för nyanlända som har fått uppehållstillstånd, så kallade Put-boenden.
– Idén har kommit upp i workshops om boendesituationen och är intressant att titta vidare på. Målgruppen är de som har fått uppehållstillstånd och väntar på att få en bostad i en kommun. Det är där Arbetsförmedlingen är med och har ett samordnande, säger Bengt Greiff.
I slutet av maj 2014 var det 13.170 personer som väntade på en bosättningsanvisning från Arbetsförmedlingen.
Redan idag finns Put-boenden för ensamkommande flyktingbarn som oftast är gruppboenden med hemlika förhållanden, men de kan inte jämföras med denna idé, menar Greiff.
– Det här handlar mer om att hitta någon form av bostäder som är finansierad av en statlig aktör till dess man hittar ett ordinarie boende för vuxna och familjer. Målet är att alla ska få en bostad.
Boendeformen är ännu så länge bara på idéstadiet. I höst ska man gå vidare och utreda hur det skulle kunna fungera - och vem som ska betala. Boendet skulle kunna etableras i en kommun vid sidan av överenskommelsen om att ta emot flyktingar. Men tanken är inte att det ska bli permanenta bostäder, det heller inte aktuellt att bygga nya bostäder, enligt Greiff.
– Den här idén är bara en av många saker som måste realiseras. Grundproblematiken är att det finns så få bostäder att tillgå och det är en större strukturell fråga som måste lösas, säger han.
Många människor som flyr till Sverige hamnar i Södertälje. I kommunen har bostadssituationen blivit allt mer desperat för både asylsökande och de som redan beviljats uppehållstillstånd, säger Besim Aho (S) ordförande i arbetslivsnämnden i Södertälje.
– Det här är människor som flyr krig och ofta har traumatiska upplevelser bakom sig. De är i behov av normala förhållanden snabbt. Men med bostadsbristen uppstår en situation som på allvar riskerar att kraftigt försvåra integrationen.
Trots det är Besim Aho skeptisk till förslaget om Put-boenden.
– Det är en tillfällig lösning som riskerar att förlänga det här vakuumet som man hamnar i redan som asylsökande. Det förändrar inget varken för den enskilda personen eller för Södertälje. Utan ett eget permanent boende har de svårt att få jobb, lära sig språket och integreras.
Besim Aho vill i stället se satsningar på att öka möjligheterna för de som beviljats uppehållstillstånd att flytta till andra orter med färre asylsökande och bättre förutsättningar.


Carro97: skor so
There was an egg festival in my bowl of rice the other day. I placed a raw egg yolk on a mound of ikura (salmon roe) on top of my steaming hot bowl of rice. The orange hues are sexy and appetizing, glimmering in my bowl.
No matter how many times I have ikuradon (ikura over rice), I always feel like royalty when it appears in front of me. Honestly, I don’t know why ikura has to be so expensive because curing is not very involved. The only thing that I can imagine to be bothersome in the salmon roe curing process is that you have to wait for about half a day for the curing to complete its course. Otherwise, curing ikura is simple.
This time, I took the advice of Umamimart contributor and Hokkaido native, Kenji Miura. On my post about curing ikura, he commented that the Hokkaido way uses salt instead of soy sauce and mirin instead of sake.
I used the following for salt-cured ikura:
1/2 lb of sujiko (fresh salmon roe)
6 tbsp of mirin
3 tbsp of sea salt
1 tsp of soy sauce
1/2 inch square kombu (kelp)
Follow the instructions for separating the ikura on my previous post. Combine the mirin, salt, soy sauce in a sauce pan and bring to a boil. Let it cool. Add kombu to mixture.
ikura-zuke
Place separated and rinse ikura in an air tight container. Pour liquid over the ikura and seal.
ikura-zuke
Refrigerate for at least 6 hours and then drain and quickly rinse the ikura. They will last for about 2-3 days in the fridge.
The results were very pleasing. I liked that with the minimal use of soy sauce, the ikura retained their bright topaz-ruby colors while the mirin enhanced the natural sweetness of each bead. Hokkaido-style ikura success!
You may remember from my Hokkaido posts from 2009 that it is the island of ikura and soft ice-cream, two favorites of mine. Maybe that’s why I tend to get along with people from Hokkaido.
My best friend in Tokyo, Mizuki, is a Hakodate, Hokkaido native.
DSC_0543
Mizuki with a big bowl of sake.
Kenji Miura my food mentor and an Umamimart contributor is an Obihiro, Hokkaido native.
DSC_0398
Kenji with warabi-mochi gold.
These people know how to eat and drink.
Anyway, here’s how I made my Egg-festival Rice Bowl.
INGREDIENTS
One serving
2 cups of fresh, hot steamed rice
2-3 tablespoons of salt and mirin cured ikura
1 egg (from a trusted source i.e. Japanese eggs or farm fresh)
Strands of nori (seaweed) for garnish
Strands of shiso (optional)
ikura don
METHOD
1. Pour rice into a big donburi bowl.
2. Carefully compile the ikura on the rice.
3. Separate the yolk from the eggs. Place the egg on top of the beads of ikura.
4. Garnish with nori and shiso (optional)
ikura don
ikura don
If this doesn’t make you scream with glee, I am not sure if we’d get along.

Carro97:
Ja, i viss mån.
när det är rätt få som är villiga att ta emot fosterbarn, vilka man ändå får lön för  att ha, så är det nog rätt få som vill ta emot vuxna människor på obestämd tid och låta dem gå runt i ens hem medan man är på jobbet. om man sedan ska försörja dessa "i viss mån" så blir nog dessa ännu färre, tyvärr.

isola:
när det är rätt få som är villiga att ta emot fosterbarn, vilka man ändå får lön för och att ha, så är det nog rätt få som vill ta emot vuxna människor på obestämd tid och låta dem gå runt i ens hem medan man är på jobbet. om man sedan ska försörja dessa "i viss mån" så blir nog dessa ännu färre, tyvärr.
Du är medveten om att många är barn va?

isola:
när det är rätt få som är villiga att ta emot fosterbarn, vilka man ändå får lön för  att ha, så är det nog rätt få som vill ta emot vuxna människor på obestämd tid och låta dem gå runt i ens hem medan man är på jobbet. om man sedan ska försörja dessa "i viss mån" så blir nog dessa ännu färre, tyvärr.
Tycker det är ett rätt rasistiskt tankesätt att inte kunna visa lite medmänsklighet mot folk som har det svårt bara för att det skulle rucka lite på ens egna bekvämlighet. Lite av ett SD-resonemang.