Forumet - Snabb kemi fråga

Snabb kemi fråga

733 0 4

Du har ett prov med en okänd mäng litiumkarbonat (Li2Co3) i vattenlösning. Du har obegränsad mängd av tre olika lösningar av ammoniumnitrat (NH4NO3), Kaliumjodid (KI) resp magnesiumklorid (MgCl2). Om du blandar en av dessa lösningar med litiumkarbonatlösningen bildas en fällning. Om man torkar fällningen och väger den visar vågen på 0,254 g.

a) Skriv en balanserad reaktionsformel (inkludera även aggregationstillstånd) för den blandning där en fällning sker.